Süsteemprogrammeerimine keeles C (2012)

Allikas: Lambda
Süsteemprogrammeerimine keeles C

Praktikumid

Laborid

Aine kood: itv0020
Link: http://lambda.ee/index.php/Süsteemprogrammeerimine_keeles_C http://www.lambda.ee/index.php/itv0020
Õppejõud: Jaagup Irve
Kontakt: jaagup.irve@ttu.ee, 56463800, ruum IT-222
Kursus varem: 2010

Ajad

Eksamid

 • Esmaspäev 7. jaanuar 2013, X-310, kell 10:00
 • Esmaspäev 14. jaanuar 2013, X-310, kell 10:00

Konsultatsioon toimub eksamile eelneval reedel kokkuleppel e-posti teel; võimalik kaitsta laboreid.

Süsteemprogrammeerimisest 2012

Seoses aine üleminekuga magistriõppesse tuleb tänavu veidi ümberkorraldusi. Seetõttu on raske ette ennustada kursuse sisukorda. Kaetavate teemade osas annab vihjeid 2010 aasta kursus.

Kontrolltöö

24. septembril toimus loengu lõpus teooriakontrolltöö 10 lisapunkti peale, mis sisaldas küsimusi C keele võtmesõnade ja tehete (st süntaktilise osa peale).

Loengud

 • Sissejuhatus; andmetüüpide tõlgendamine PDF
Praktikum: 1. praktikum - Keskkond ja muutujate tõlgendamine
 • Stack; standardsisend ja väljund. PDF
Praktikum: 2. praktikum - Stacki_vaatlemine
 • Pointerid; heap; kahemõõtmelised massiivid. PDF
Praktikum: 3. praktikum - Pointerimajandus
 • Kompileerimine ja utiliidindus PDF
Praktikum: 4. praktikum - Silumine (debugger)
 • Failide haldamine PDF
Praktikum: 5. praktikum - Binaarne failimajandus
Praktikum: 6. praktikum - Signaalid
 • Binaarloogikast; bitiväljad; stringidest PDF
Praktikum: ei toimu
 • Protsess deemon zombi PDF
Praktikumis 1. labori näitamine
 • Võrgundus PDF
Praktikum: 7. praktikum - Võrgundus
Praktikum: 8. praktikum - Protsesside loomine
 • Kataloogipuu PDF
Praktikum 9. praktikum - Lõimed
 • Chroot Virtuaalmälu Longjump PDF
Praktikum 10. praktikum - Faili atribuudid
 • Optimeerimisest PDF
Praktikum 11. praktikum - Longjump ja mmap
 • Turbeteemad PDF
Praktikum 12. praktikum - Optimeerimine

Laborid

Eksamile pääsemise eelduseks on vähemalt ühe labori edukas kaitsmine. Labor annab 10 punkti + kuni 5 lisapunkti varem esitamise eest ja/või eriti viimistletud lahenduste eest. Programmivead ja lohakus punkte kahandab. Alla 5 punkti labori eest ei saa, sest see mõjutab lõpphinnet ning takistab eksami läbimist.

Tähtajad

Esimese labori tähtaeg on 25. oktoober. (NB nihkus nädala edasi)

Teise labori tähtaeg on 13. detsember.

Iga nädal hilinemist kahandab hinnet ühe võrra (max 3p). Laboreid saab kaitsta hiljemalt eksamile eelneval reedel (ja sisuliselt kogu deklaratsiooni kehtimise aja).

Laborite tööülesanded

Plagiaat

Seoses laborite osutumisega väljakutseks, kiputakse töid kopeerima (ja ümber "sõnastama"). See on kergesti tuvastuv.

Plagieeritud tööd ei arvestu. Sõltuvalt jultumusest on traditsiooniline karistus deklaratsiooni tühistamine. Kui tutvute TTÜ eetikakoodeksiga, võite sealt lugeda, et on olemas ka akadeemiline kohus, mis võib ka eksmatrikuleerida.

Kui labor tundub keeruline, kasutage labori- ja konsultatsiooniaegu ülesande paremaks lahtimõtestamiseks.

Vaata ka

Huvitavat