11. praktikum - Longjump ja mmap

Allikas: Lambda
Süsteemprogrammeerimine keeles C

Praktikumid

Laborid

Proovime longjmp() ja mmap() funktsioone.

Long jump

See labor toetub teie eelnevale kogemusele signaalidega (vt vastav praktikum.

 • Kirjutage funktsioonidega setjmp() ja longjmp() programm nii, et teie programm:
  • Küsiks kasutajalt fgets() funktsiooniga oma nime.
  • Kui kasutaja seda 10 sekundi jooksul ei sisesta, valib vaikimisi sõna "Anonymous".
  • Kui kasutaja vajutab CTRL+C, tühistatakse alarm() ja küsitakse kasutajalt "Are you sure you want to stay Anonymous? [y/N]"
   • Jah puhul valitakse nimeks Anonymous
   • "Ei" puhul jätkab nime ootamist ja nullib taimeri.
  • (Näidake nimi ekraanile ka)

Mmap

 • Kirjutage kettale fail mmaptest, millesse kirjutage mingid andmed, näiteks "Hello, World!"
 • Korjake see fail mmap() funktsiooni abil mällu sellisel moel, et kui seda muudate, näiteks "Hello, mmap()", jõuab see muudatus ka faili tagasi.