12. praktikum - Optimeerimine

Allikas: Lambda
Süsteemprogrammeerimine keeles C

Praktikumid

Laborid

Harjutame programmi optimeerimist

Programm

Kirjutage programm, mis loeb sisse faili ning väljastab selle faili statistika.

  • "Standardse" sisendfaili näide on dijkstras:
/export/samba/itv0020/random_file
  • Kui soovite ise sarnast faili, jooksutage:
dd if=/dev/urandom of=random_file count=1048576 bs=1
  • Programmi väljundiks on 256 (inimloetavat) rida ASCII numbreid, mis kajastavad faili sisu. Esimesel real oleks baidi väärtusega 0x0 esinemiskordade arv, real 256 baidi 0xff esinemiskordade arv.
  • Programmi käivitumise aega mõõtke käsuga:
time programminimi

Vihjeid

  • Vaadake kas saate mmap() abil faili lugemist kiirendada.
  • Vaadake kas on kasu loop unroll trikist
  • Võib-olla soovite thread-e või paralleelprogramme proovida?
  • Optimeerige programm -O võtmega
  • Väljundi kirjutamisel on võib-olla mõistlik printf asemel kirjutada oma väljundfunktsioon