C kontrolltööst

Allikas: Lambda
Süsteemprogrammeerimine keeles C

Praktikumid

Laborid

Kontrolltööks ettevalmistamine nõuab natuke aega ja pühendumist. Kõige oluilsem on osata tehete järjekorda; looge endale süsteem ja teil on endal edaspidi palju lihtsam.


Tehted

Tehete järjekorra ja nimekirja leiate näiteks wikist (ignoreerige C++ erisusi). Tehete järjekord aitab teid nii programmeerimisel kui eksamil, seega tasub sellega harjutada juhuslikke tehteid ritta lükates ning vaadates mis tulemuseks tuleb.

Võtmesõnad

Võtmesõnu osake: mitmel neist on omad nüansid: kas oskate switch või goto lauset kasutada?

 • enum
 • struct
 • char
 • double
 • float
 • int
 • long
 • short
 • signed
 • typedef
 • union
 • unsigned
 • void
 • auto
 • const
 • extern
 • register
 • static
 • volatile
 • break
 • case
 • continue
 • default
 • do
 • else
 • for
 • goto
 • if
 • return
 • switch
 • while
 • sizeof
 • typeof*

Ülesannetest

Siin pole ammendav nimekiri ülesannetest, aga mõtlemiseks ehk piisab.

// Leia x
int x;
x = 1 << 2 ? 4 % 2 + 1 : 3 , 4;


// Leia y
int y;
a[] = {1, 2, 5, 6};
y = a[*(a+1)];
//Mida trükib
i = 8, j = 8;
printf("%d %d\n", i++, ++j );


// mida trükib
foo(int i) {
  static j = 1;
  if (j) 
    { foo(j--); } 
  else
    { return i; }
  printf("%d\n", i);
}
foo(2);