5. praktikum - Binaarne failimajandus

Allikas: Lambda
Süsteemprogrammeerimine keeles C

Praktikumid

Laborid

See praktikum püüab kirjutada programmi andmeid binaarkujul faili. Ühe eeldusena võiks teil tehtud olla 3. praktikum: teisisõnu dünaamilise massiivi ehitamise programm.

Ülesanne

Ülesandeid on kaks. Esimene neist on puhtakujuline fwrite() fread() harjutamine ja teine tahab veidi nuputamist.

Käivitumiskorrad

 • Kirjutage programm, mis teab mitu korda ta on käivitunud ja trükib selle arvu välja.
  • Käivituskordade arv salvestage faili nimega runtimes.dat
  • Kui see fail puudub, kirjutage binaarselt faili 1, sulgege fail ja väljuge.
  • Kui fail on olemas, lugege sealt käivitumiskordade arv, suurendage seda, trükkige välja, kirjutage info faili ning väljuge.


Tabel faili ja tabel failist

Siin harjutuses harjutage ka getopt() funktsiooni kasutamist.

 • Kui programm käivitada käsureavõtmeteta, trükkige välja abiinfo
 • Kui programm käivitada võtmega:
 tabel -c failinimi.dat -n 10
Siis looge 10 elemendeist koosnev arvtabel ning kirjutage see binaarselt faili failinimi.dat
 • Kui programm käivitada võtmega:
tabel -r failinimi.dat
Siis avage fail, lugege sealt tabeli mõõtmed ja tabel ise ning näidake tabel ekraanile.

Vihjeid

 • Tabeli failiformaat on kõige mõistlikum teha nii, et faili esimeses neljas baidis hoiate tabeli mõõtmeid (n = 10 puhul siis binaarkujul 10) ja seejärel andmed ise.