ITV0070 2018

Allikas: Lambda
märgid

Ainekood: ITV0071 (magistrivariant), ITV9070 (doktorantuurivariant)
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0071
Võid vaadata ka 2016 arhiivi, 2014 arhiivi, 2012 arhiivi, 2010 arhiivi ja 2007 arhiivi.
Õppejõud: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel

NB! See on 2018 aasta arhiiv, mitte hetkel kehtiv õppematerjal

Exams

Semantics & Analytic Philosophy: results after exams 2018 spring

Available times are these Thursdays:

 • 31.05.2018 at 12:00
 • 07.06.2018 at 16:00
 • 14.06.2018 at 11:00

All the exams take place in the room U02-102

You can come to any two times (but not three).

Maht, aeg, tulemus

Punkte: 5 EAP (magistrivariant) ja 6 (doktorantuurivariant).

Loengud toimuvad neljapäeviti kell 12:00-13:30 ruumis U05-105.

Harjutustunnid toimuvad paarisnädalatel (algusega 9. veebruar) reedeti kell 12:00-13:30 ruumis ICT-315. Harjutustunni sisuks on tudengitepoolne ettekannete tegemine ja nende arutelu.

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga, mille sisuks on mikroesseed konkreetsetel kursusel läbitud teemadel. Allpool materjalide hulgas on E tähega märgitud artiklid on eksami jaoks hädavajalikud lugeda, L tähega artiklid on tähtsuselt teisel kohal. Kuulamismaterjalid ja ilma markeeringuta artiklid otse eksamiküsimuste hulka ei tule. Markeeringud võivad kursuse käigus veidi muutuda, kuid põhiosas jäävad nad samaks, kui kursuse alguses.

Eksamieelduseks on (a) vähemalt kahe hea ettekande tegemine magistritel (b) vähemalt nelja hea ettekande tegemine doktorandidel. Ettekandeid ei hinnata, aga vähem õnnestunud ettekanne tuleb - kvaliteetselt - uuesti teha.

Seminaridel kohalolekut registreeritakse.

Hinne arvestatakse (a) 70% eksamitulemuse (b) 30% seminaridel aktiivse kohaloleku järgi.

Osa loenguaegu kasutame täiendavalt seminariettekannete jaoks.

Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada.

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik. Kohustuslikud materjalid on eraldi märgitud.

Põhiõpikud ja soovitavad taustamaterjalid

Kohustuslik:

Kasulik taust/lisa:

*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *.

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Põhimaterjal:

Lisaks oluline lugemine/kuulamine:

Märkmeid tähestikust:


Märkmeid strukturalismist, dekonstruktsioonist ja muust:

Märkmeid Proppi teooriast:

Märkmeid Viini ringist ja loogilisest positivismist:

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia, evolutsioonipsühholoogia ja memeetika.

Põhimaterjal:

Recommended books:

Olulisi artikleid: lugeda.

Märkmeid: artiklid, kogumikud ja muud. Ei ole kohustuslik lugemine.

Aju funktsioneerimine

For exam:

Good general overviews:

Read also:

Important:


General notes

Infinity, logic and philosophy of mathematics

On infinity:

Nonclassical logics:

 • mitteklassikalised loogikad. L either read this material or read a short intro to non-classical logics from other sources.
 • modaalsed loogikad L either read this material or read a short intro to modal logics from other sources.

Read:

More on nonclassical logics:

Thinking and AI

Mõtlemine ja tehismõtlemine üldpildina:

Mõtlemine ja tehismõtlemine: konkreetsemad küsimused

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

URI, URN, URL. Loe selles järjekorras:

Tutorialid:

Loomulik keel reaalsetes süsteemides

Dialoog ja pragmaatika:

Olulised probleemid:

Huvitavaid dialoogsüsteeme:

 • CommandTalk
 • Kopteri juhtimine: googelda WITAS Multi-Modal Dialogue System


Ettekanded

Ideid esimese ringi valikuks raamatust (samu artikleid originaalis leiad veebist otsides):

8 veeb plaanis:

 • Putnam: tähendus ja osutus. (Meaning and reference) Shweta
 • Quine: empirismi kaks dogmat. (Two dogmas of empiricism) Valentina

22 veeb plaanis: NB These are rescheduled for 1 March Thursday lecture time

 • Dummett: Tõde.
 • Tarski: semantiline tõekontseptsioon. Heneken
 • Strawson: Tähendus ja tõde. Vishwajeet

1 March, Thursday during the lecture time:

 • Tarski: semantiline tõekontseptsioon. Heneken
 • Strawson: Tähendus ja tõde. Vishwajeet


9. märts plaanis:


23 March plaanis:

 • Paul Grice: "meaning" and overview of other important parts of Grice claims and theory. Bruno
 • Evolution of morals. alusta siit ja otsi ise edasi. Valentina

6. April:

 • Mirror Neurons mh alustuseks brain science podcast 35 Mirror Neurons ja podcast 39 (Discusses the role of mirror neurons in imitation and language) pluss googelda veidi juurde. Heneken.
 • Frame problem in AI. Start with http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_problem and continue to find additional materials and examples. Valentina.
 • How do bacteria and simple organisms communicate. Start with this TED lecture. Bruno.

20 April: no seminar that day!

3. May:

 • infinity: cardinals and ordinals. Jeet.
 • Overview of pragmatism as a philosophical school: main ideas, development etc. Valentina.
 • example of a proof which is classically easy but intuitionistically hard: irrationality around square root of two. Shweta.

4. May:

 • Anthropic principle and the Boltzmann brain. Jeet.
 • Research and give an overview of the state of the art in machine translation: top systems, their capacity and the main principles of how they work. Shweta.
 • modal logics S4 ja S5 and possible worlds (Kripke semantics). Harri.

10. May:

 • Shweta: neurons.
 • Heneken: Mirror neurons.
 • Carl Maask: translation systems
Ideid lugemiseks ja kuulamiseks