ITV0070 2014

Allikas: Lambda
märgid

Ainekood: ITV0071 (magistrivariant), ITV9070 (doktorantuurivariant)
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0071
Võid vaadata ka 2012 arhiivi, 2010 arhiivi ja 2007 arhiivi.
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Ainet loetakse üle aasta.

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel


NB! This is archived material, not the page of the current course!

Viimased loengud ja eksam

NB! Materials marked with E are obligatory important reading for the exam, mterials marked with L are also obligatory, but less important (scan these quickly).

Exam times:

 • 30. May, Friday 10:00 in room ICT-A1
 • 9. June, Monday 17:00 in room ICT-A1

Maht, aeg, tulemus

Punkte: 5 EAP.

Loengud toimuvad teisipäeviti kell 17.45-19.15 ruumis ICT-A2 ja seejärel paarisnädalatel (11 veebruar, 25 veebruar jne) sealsamas kell 19.30-21.00 seminar tudengite ettekannetega.

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga. Tulemuse juures arvestatakse olulisel määral (a) ettekannete tegemist (b) seminaridel kohalolekut.

Praktilised tööd koosnevadki seminariettekannetest etteantud teemal, iga tudeng kaks-viis ettekannet semestris.

Vajadusel kasutame loenguaegu täiendavalt ettekannete jaoks.

Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada.

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik. Kohustuslikud materjalid on eraldi märgitud.

Põhiõpikud ja soovitavad taustamaterjalid

Kohustuslik:

Kasulik taust/lisa:

*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *.

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Põhimaterjal:

Lisaks oluline lugemine/kuulamine:

Märkmeid tähestikust:


Märkmeid strukturalismist, dekonstruktsioonist ja muust:

Märkmeid Proppi teooriast:

Märkmeid Viini ringist ja loogilisest positivismist:

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia, evolutsioonipsühholoogia ja memeetika.

Põhimaterjal:

Olulisi artikleid: lugeda.

Märkmeid: artiklid, kogumikud ja muud. Ei ole kohustuslik lugemine.

Mõtlemine ja tehismõtlemine, lõpmatus ja piiratus.

Loengumaterjal:

Mõtlemine ja tehismõtlemine üldpildina:

Mõtlemine ja tehismõtlemine: konkreetsemad küsimused

Lõpmatus ja lahenduvus:

Semantika ja loogika.

Teemad:

 • modal logics L either read this material or read a short intro to modal logics from other sources.
 • noclassical logics. L either read this material or read a short intro to non-classical logics from other sources.

Lugeda:

Materjale klassikalise loogika kohta:

Materjale mitteklassikaliste loogikate kohta:

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

URI, URN, URL. Loe selles järjekorras:

Tutorialid:

Loomulik keel reaalsetes süsteemides

Dialoog ja pragmaatika:

Olulised probleemid:

Huvitavaid dialoogsüsteeme:

 • CommandTalk
 • Kopteri juhtimine: googelda WITAS Multi-Modal Dialogue System

Ettekanded

Esimene ring:

 • 11. veebruar
  • Putnam: tähendus ja osutus. Margo.
  • Dummett: Tõde. Kristo. Tehtud.
  • Quine: empirismi kaks dogmat. Priit. Tehtud.
  • Tarski: semantiline tõekontseptsioon. Andrei. Tehtud 11 märts.
 • 25 veebruar:
  • Davidson: Tõde ja tähendus. Julia. Tehtud.
  • Strawson: Tähendus ja tõde. Jaanus. tehtud.
  • Grice: tähendus. Tõnn. Tehtud.
  • Frege: Frege tähendusest ja osutusest. Toomas. Tehtud.
 • 11 märts:
  • Kripke. Reegleist ja privaatkeelest. Helena. Tehtud.
  • Dennett. Keele ja intelligentsuse seostest. The role of language in intelligence. Hendrik.
  • Ramsey subjektiivne tõenäosusteooria. Kaida.
  • Dennett: kvaalide kvainimine (quining qualia). Jens. Tehtud.
 • 25 märts:
  • Mirror Neurons mh alustuseks brain science podcast 35 Mirror Neurons ja podcast 39 (Discusses the role of mirror neurons in imitation and language) pluss googelda veidi juurde. Mart Karu. Tehtud.
  • Frame problem in AI. Start with http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_problem and continue to find additional materials and examples. Blumbergs. Tehtud.
  • Abduction. Emin. Tehtud.
  • Ordinaalid. Viljam.
 • 8 aprill: lecture+seminar
  • Dennett: The Cultural Evolution of Words and Other Thinking Tools. symposium.cshlp.org/content/74/435.full.pdf Emin. OK.
  • Donald: Precis of Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. http://dl.dropboxusercontent.com/u/11794296/bbs.donald.html Blumbergs. OK
  • Intuitsionistlik loogika: näited teoreemidest, mis kehtivad klassikaliselt, kuid mitte intuitsionistlikult. Näiteid tõestustest, millel lihtne klassikaline, kuid keeruline intuitsionistlik tõestus. Viljam.
  • Modaalse loogika põhimõtted: miks on olemas erinevad modaalsed loogikad, mis on S4 ja S5 ja mis on Kripke võimalike maailmate semantika. Margus Ernits. OK esimene pool.
 • 15 aprill: short lecture+seminar
  • http://www.epjournal.net/ Bilingual brain. Toomas. 15. aprill. ok.
  • Modaalse loogika põhimõtted: miks on olemas erinevad modaalsed loogikad, mis on S4 ja S5 ja mis on Kripke võimalike maailmate semantika. Margus Ernits. Teine pool. ok.
  • Brain Rules. Martin Vahi. OK.
 • 6 may: lecture+seminar
  • How do bacteria and simple organisms communicate. Start with this TED lecture Priit Järv. ok.
  • Neuroimaging, auditory hallucinations, and the bicameral mind.pdf start here and download pdf Helena. OK.
  • Research and give an overview of the state of the art in machine translation: top systems, their capacity and the main principles of how they work. Kristo. OK.
  • Statistical principles in machine translation a la Google. Julia. OK.
  • Did Morality Evolve? Toomas Mägi. OK.
 • 20 May: seminar
  • Confirmation bias. Mart Karu. OK.
  • Martin Vahi. OK.
  • Searle. Margus Ernits. OK.

Candidates to pick for presentation

 • Background and life of Ludwig Wittgenstein
 • Searle: philosophical and linguistic views

Ideid lugemiseks