ITV0070 2010

Allikas: Lambda
NB! Tegu on 2010 arhiiviga, mitte kehtivate kursusematerjalidega

märgid

Ainekood: ITV0070
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0070
Võid vaadata ka 2007 arhiivi.
Lektor: Tanel Tammet blog

Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco “I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel </td> </tr> </table>

Eelnadal

Eelnadala jareltood kell 10.00 reedel, 27 augustil ruumis VII-131.

Eksamitulemused

 • MS 93047, eksam 32p, kokku 72p, hinne 3
 • AB, eksam 23p, kokku 63p, hinne 2
 • KU 98038, eksam 54p, kokku 94p, hinne 5
 • MH 93064, eksam 40p, kokku 80p, hinne 4
 • RA 990476, eksam 52p, kokku 92p, hinne 5 (NB!!! Ei olnud hindamislehel, palun uuri dekanaadist!)
 • HP 93021, eksam 40p, kokku 80p, hinne 4
 • JT 91029, eksam 32p, kokku 72p, hinne 3


Kaks alternatiivset aega sessiooni jooksul:

 • 31 mai 9.00-12.00 ruumis IT-137A
 • 7 juuni 9.00-12.00 ruumis VI-122

Maht, aeg, tulemus

Punkte: 2.5
Loenguid nädalas: 1 kord a 2 tundi pluss 1 tund harjutust. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud esmaspäeviti kell 12.00-13.30 ruumis IT-137a. Kohe peale loengut kuni 14.30 toimub samas ruumis seminar: ettekannete aeg!

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga., oluliselt arvestatakse sooritatud praktilisi töid (tehtud/ei). Praktilised tööd: ettekanded etteantud teemal, iga tudeng kaks ettekannet semestris.


Eksam 2010 kevad: materjalid

Eksamiks kohustuslikud materjalid on järgmised:

Peatükid 1-7 õpikust http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html

Evolutsioonipsühholoogia sissejuhatus: http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_psychology

Memeetika sissejuhatus: http://en.wikipedia.org/wiki/Memetics

Üldpilt artiklist artiklist Precis of Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition: http://www.bbsonline.org/Preprints/OldArchive/bbs.donald.html

Üldpilt artiklist CO-EVOLUTION OF NEOCORTEX SIZE, GROUP SIZE AND LANGUAGE IN HUMANS http://www.bbsonline.org/documents/a/00/00/05/65/bbs00000565-00/bbs.dunbar.html

Funktsionalism ja temaga seotud põhiküsimused/tuntud mõtteksperimendid: http://en.wikipedia.org/wiki/Functionalism_%28philosophy_of_mind%29

Putnam: is semantics possible? http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sj1gczQ-7K8C&oi=fnd&pg=PA177&dq=h+putnam&ots=NnodzjuQ0z&sig=UtnKA7ojLOwv1mJbos3FQBS2rVE#v=onepage&q=h%20putnam&f=false

Quine: Two Dogmas of Empiricism http://www.ditext.com/quine/quine.html

Chinese room mõtteeksperiment ja vastuväited: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Room

Freimiprobleem: mis see on ja põhi-ideed: http://plato.stanford.edu/entries/frame-problem/

Metzinger teadvusest: ülevaade http://www.scholarpedia.org/article/Self_models ja loenguna kas http://media.libsyn.com/media/brainsciencepodcast/67-BSP-Metzinger.mp3 või http://www.uctv.tv/search-details.aspx?showID=9181

Filosoofia osa: erinevad loogikad, ajalugu ei pea teadma: http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_logic

Lõpmatuse ja lahendatavuse põhialused, teoreemid siit: http://www.lambda.ee/images/f/fa/Itsissejuhatus13o.PPT ja põhideed siit: http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinality

Intuitsionistliku loogika filosoofilised põhiideed: http://plato.stanford.edu/entries/logic-intuitionistic/

Intuitsionistlik loogika ja Curry-Howardi vastavuse põhiideed selle materjali põhjal: http://en.wikipedia.org/wiki/Curry-Howard_correspondence

Modaalse loogika põhiideed selle materjali põhjal: http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/

Dialoog ja pragmaatika: http://www.universalteacher.org.uk/lang/pragmatics.htm

Grice dialoogimaksiimid: http://en.wikipedia.org/wiki/Gricean_maxims

URL tähenduse probleem: http://www.w3.org/2002/11/dbooth-names/dbooth-names_clean.htm


Ettekannete plaan

8 veebruar:

15 veebruar:

22 veebruar:

1 märts:

 • Frank Ramsey "tõsiasjad ja propositsioonid": Jana
 • Tarsky semantiline tõekontseptsioon: Kadri

8 märts:

 • Carnap "Tõde ja kinnitus": Henrik
 • Dummet "Tõde": Martin (vaja lisaks intuitsionismist raakida)

15 märts:

22 märts:

 • Funktsionalism: Margus Havik

29 märts:

 • Intuitsionism: Martin
 • Relevance logic: Margus Havik

5 aprill:

 • Montague grammars: Kadri
 • Inform 7 (restricted english), vt ka: Jana
 • Attempto (restricted english): Henrik

12 aprill:

 • relevantsusloogika: Margus Havik
 • kas me elame simulatsioonis: Andrei Birjukov
 • attempto: Henrik

Lisaks:

 • Inform 7 oma mängu demo: Andrei Birjukov.
 • Reaalsete dialoogisüsteemide ülevaateloeng poolteist tundi: Risto Alas

Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele. Teemasid läbitakse üldiselt järjest, kuid ekskurssidega eelmistesse/järgmistesse teemadesse. Seni läbimata teemade materjalid on lehel puudu või lünklikud.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada.

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik.

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia ning evolutsioonipsühholoogia.

Sissejuhatus:


Olulisi artikleid:

Lisaks artiklikogumikke ja muud:

Mõtlemine ja tehismõtlemine, lõpmatus ja piiratus.

Mõtlemine ja tehismõtlemine.


Lõpmatus ja lahenduvus: sissejuhatus

itsissejuhatus13o.PPT,

Loomulik keel reaalsetes süsteemides:

Olulised probleemid:

Semantika ja loogika.

 • Klassikalise loogika klassikaline semantika: domeenid, funktsioonid jms.
 • Klassikalise loogika semantika blocks worldi näitel
 • Mitteklassikaliste loogikate semantika - blocks world ja seosed loomuliku keele ja mõtlemisega.

Materjale klassikalise loogika kohta:

Materjale mitteklassikaliste loogikate kohta:

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

URI, URN, URL. Loe selles järjekorras:


Lisaks:


Tutorialid:Õpikud ja materjalid (see on esialgne list!)

Kursusel on üks põhiõpik, üks lisaõpik ja hulk kohustuslikke ja soovitavaid lisamaterjale.


NB! Osa materjale (esmajoones lingid) on viidatud eelmises lõigus vastavate teemade all, mitte aga allpool.

Põhiõpik ja lisaõpik. Põhiõpiku läbilugemine kohustuslik, samuti kui lisaõpiku viidatud peatüki läbilugemine.

 • Tähendus, tõde, meetod: tekste analüütilisest filosoofiast. Koostanud ja toimetanud J. Kangilaski ja M.Laasberg.Tartu Ülikooli Kirjastus 1999.
 • Peatükk III "mitteklassikaline loogika" raamatust Loogika: mõtlemisest tõestamiseni. T.Tammet, T.Tammet, R.Prank, Tartu Ülikooli Kirjastus 1997.

Soovitav, sh eriti soovitavad esimesed kaks raamatut

 • Juhatus semiootikasse. P.Gobley, L.Jansz.Tõlkeraamat, kirjastus "Koge" 2002.
 • Mälu. Endel Tulving. Tartu Ülikooli kirjastus 2002.
 • Uurimus tähendusest ja tõest. B. Russell. Tõlkinud T. Hallap, Hortus Litterarum 1995.
 • Oxfordi filosoofialeksikon. S. Blackburn. Tõlkinud M. Väljataga ja B.Mölder. Vagabund 2002.

Soovitavad autorid lugemiseks

 • Dennett
 • Putnam
 • Wittgenstein
 • Borges (kirjanik, mitte filosoof), eesti keeles mitu tõlkeraamatut.Eksamitulemused 2009 sügis

Eksamitulemused leiab selle lingi alt.

NB! NB! Järeleksamile pääsemiseks peab ennast ÕIS-s eelnevalt eksamile registreerima. Mine ÕIS-s http://ois.ttu.ee "sooritused" -> "teadmiste kontrollidele registreerimine", otsi selle aine 29.01.2010 eksam ja registreeri ennast sellele. Probleemide korral otsi abi dekanaadist.

R. Metsvahi: ole hea, registreeri ennast järeleksamile, sinna reaalselt minna ei ole vaja, saadud tulemus kehtib, kuid nime ei olnud esialgsel eksamilehel.

Eelnädala järeleksam toimub 29 jaanuaril (reede) kell 11.00 auditooriumis VI-201.