ITV0070 2012

Allikas: Lambda
märgid

Ainekood: ITV0071 (magistrivariant), ITV9070 (doktorantuurivariant)
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0071
Võid vaadata ka [[[ITV0070_2010|2010 arhiivi]] ja 2007 arhiivi.
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Ainet loetakse üle aasta.

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel


NB! See on kursuse arhiiv aastast 2012

Eksam ja viimased ettekanded

Lisa-ettekannete aeg saabuval nädalal:

 • 21 mai, esmaspäev, kell 13-17. Harilikus ruumis IT-137A

Eksamiajad:

 • 25 mai, reede kell 12-15, ruumis II-102
 • 5 juuni, teisipäev kell 9-12, ruumis V-301

Tulemused:

 • UR 2
 • UM 3
 • RK 4
 • TN 4
 • JT 4
 • TS 5
 • LK 3Maht, aeg, tulemus

Punkte: 5 EAP.

Loenguid nädalas: üks loeng poolteist tundi, pluss üks tund seminari.

Loengud ja seminarid toimuvad neljapäeviti kell 14.00-17.15 ruumis IT-137a ja seejärel kohe 17.30-19.00 hetkel kokkuleppimata ruumis.


Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga, oluliselt arvestatakse sooritatud praktilisi töid (tehtud/ei). Praktilised tööd: ettekanded etteantud teemal, iga tudeng kaks/kolm ettekannet semestris.

Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada.

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik. Kohustuslikud materjalid on eraldi märgitud.

Põhiõpikud ja soovitavad taustamaterjalid

Kohustuslik:

Kasulik taust/lisa:

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Põhimaterjal:

Lisaks oluline lugemine/kuulamine:

Märkmeid tähestikust:


Märkmeid strukturalismist, dekonstruktsioonist ja muust:

Märkmeid Proppi teooriast:

Märkmeid Viini ringist ja loogilisest positivismist:

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia, evolutsioonipsühholoogia ja memeetika.

Põhimaterjal:

Olulisi artikleid: lugeda.

Märkmeid: artiklid, kogumikud ja muud. Ei ole kohustuslik lugemine.

Mõtlemine ja tehismõtlemine, lõpmatus ja piiratus.

Mõtlemine ja tehismõtlemine:

Lõpmatus ja lahenduvus:

Semantika ja loogika.

Teemad:

 • Klassikalise loogika klassikaline semantika: domeenid, funktsioonid jms
 • Mitteklassikaliste loogikate semantika ja seosed loomuliku keele ja mõtlemisega.

Lugeda:

Materjale klassikalise loogika kohta:

Materjale mitteklassikaliste loogikate kohta:

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

URI, URN, URL. Loe selles järjekorras:

Tutorialid:

Loomulik keel reaalsetes süsteemides

Dialoog ja pragmaatika:

Olulised probleemid:

Ettekanded

Mille seast valida:


Artiklikogumikust "Tähendus, tõde, meetod".

19. aprill:

 • Davidson: Tõde ja tähendus. Juku Trump.
 • Hilary Putnam: tähendus ja osutus. Roger Kerse.
 • Strawson: Tähendus ja tõde. Urmas Repinski.

26 aprill:

3 mai:

 • Dialoogiga autopiloteeritava kopteri juhtimise süsteem WITAS. Juku Trump.
 • Ayer: Aprioorsus. Taavi Salumäe.
 • Quine: empirismi kaks dogmat. Natalja Järv.
 • Hawkinsi aju/intelligentsifilosoofia. Urmo
 • dialoogipragmaatika ja Grice dialoogimaksiimid. Urmo
 • Practical information extraction. Natalja.

17 mai:

Edaspidiseks:


 • IBM Watson. Artur
 • Funktsionalismi ülevaade. Tõnu
 • Frege tähendusest ja osutusest. Anton Stashkevitsh.
 • Uri tähenduse probleem. Natalja.
 • Frank Ramsey: tõsiasjad ja propositsioonid. Mart Karu.


 • Michael Dummett: Tõde. Juri Kazjulja.
 • Kripke: reeglitest & privaatkeeltest. Ago Luberg. Ei ole järgmine nädal.

Dennett:

 • teadvusest artiklite 1 ja 2 põhjal. Monika.

Muud:

 • Metzingeri aju/intelligentsifilosoofia (vt viidad ülalt) Vassili.
 • Intuitsionistlik loogika: näited teoreemidest, mis kehtivad klassikaliselt, kuid mitte intuitsionistlikult. Näiteid tõestustest, millel lihtne klassikaline, kuid keeruline intuitsionistlik tõestus. Boriss. • nö üldiste (entsüklopeedia-tüüpi) (tekstiliste) dialoogsüsteemide state of art näide (näited) seletuse ja teooriaga jne, mis on leitav.
 • Pragmatism üldfilosoofiana.
Soovitavad autorid täiendavaks lugemiseks

 • Dennett
 • Putnam
 • Wittgenstein (eesti keeles olemas Philosophical investigations)
 • Borges (kirjanik, mitte filosoof, eesti keeles mitu novellikogumikku).