ITV0070 2016

Allikas: Lambda
märgid

Ainekood: ITV0071 (magistrivariant), ITV9070 (doktorantuurivariant)
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0071
Võid vaadata ka 2014 arhiivi, 2012 arhiivi, 2010 arhiivi ja 2007 arhiivi.
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Ainet loetakse üle aasta.

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel

NB! See on 2016 aasta arhiiv, mitte hetkel toimuva aine info!

Eksam

Kaks aega:

 • Neljapäev, 26 mai kell 9:00 ruumis SOC-214 (majandusmaja)
 • Kolmapäev, 8 juuni kell 13:00 ruumis SOC-210 (majandusmaja)

Eksam koosneb mitmest mini-esseest alltoodud teemadel.

Teemad on toodud allpool põhimõttel, et punane E on eriti oluline materjal/teema, L on vähemoluline materjal teema, ilma E või L-t otseselt küsimusi ei tule / lugema ei pea.

Alustuseks loe läbi E-ga materjalid, ja kui jõuad, loe lisaks L-ga.

Filosoofide nimesid ja aastaarve ja koolkondade nimesid meelde jätma ei pea (seda ei hinnata).

Hinnatakse eeskätt essee jaoks etteantud teema ja problemaatika tundmist.

Maht, aeg, tulemus

Punkte: 5 EAP.

Loengud toimuvad esmaspäeviti kell 16:00-17:45 ruumis ICT-A2 ja seejärel paaritutel nädalatel (1 veebruar, 15 veebruar jne) sealsamas kell 17:45-19:15 seminar tudengite ettekannetega.

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga. Tulemuse juures arvestatakse olulisel määral (a) ettekannete tegemist (b) seminaridel kohalolekut.

Praktilised tööd koosnevadki seminariettekannetest etteantud teemal, iga tudeng kaks-viis ettekannet semestris.

Vajadusel kasutame loenguaegu täiendavalt ettekannete jaoks.

Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada.

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik. Kohustuslikud materjalid on eraldi märgitud.

Põhiõpikud ja soovitavad taustamaterjalid

Kohustuslik:

Kasulik taust/lisa:

*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *.

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Põhimaterjal:

Lisaks oluline lugemine/kuulamine:

Märkmeid tähestikust:


Märkmeid strukturalismist, dekonstruktsioonist ja muust:

Märkmeid Proppi teooriast:

Märkmeid Viini ringist ja loogilisest positivismist:

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia, evolutsioonipsühholoogia ja memeetika.

Põhimaterjal:

Olulisi artikleid: lugeda.

Märkmeid: artiklid, kogumikud ja muud. Ei ole kohustuslik lugemine.

Mõtlemine ja tehismõtlemine, lõpmatus ja piiratus.

Loengumaterjal:

Mõtlemine ja tehismõtlemine üldpildina:

Mõtlemine ja tehismõtlemine: konkreetsemad küsimused

Lõpmatus ja lahenduvus:

Semantika ja loogika.

Teemad:

 • modal logics L either read this material or read a short intro to modal logics from other sources.
 • noclassical logics. L either read this material or read a short intro to non-classical logics from other sources.

Lugeda:

Materjale klassikalise loogika kohta:

Materjale mitteklassikaliste loogikate kohta:

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

URI, URN, URL. Loe selles järjekorras:

Tutorialid:

Loomulik keel reaalsetes süsteemides

Dialoog ja pragmaatika:

Olulised probleemid:

Huvitavaid dialoogsüsteeme:

 • CommandTalk
 • Kopteri juhtimine: googelda WITAS Multi-Modal Dialogue System

Aju funktsioneerimine

background reading for further reading or listening about brain

Good general overviews:

from the latter read that in particular: https://en.wikibooks.org/wiki/Cognitive_Psychology_and_Cognitive_Neuroscience/Memory L


Podcasts to listen, see http://brainsciencepodcast.com/episodes-page

Randy Gallistel

computational brain

66-bsp-Gallistel.mp3

 • start at min 10
 • at min 20 go to min 30 32

Chris Frith

how our brain generates our mental world

57-bsp-Frith.mp3

Christoph Koch

neural correlates of consciousness and panspychism

22-bsp-koch.mp3

Problems for panpsychism:

Steven Pinker

Gary Lynch

Psychiatry & neurobiology & brain plasticity

Jeff Hawkins

Computational hierarchical brain model HTM

Patricia Churchland

Neurophilosophy


General notes

Ettekanded

Esimene ring:

15. veebruar

 • Putnam: tähendus ja osutus. Asko Oruste.
 • Dummett: Tõde. Liisi Mõtshärg.
 • Quine: empirismi kaks dogmat. Stefan Jaanus Rüstern.
 • Tarski: semantiline tõekontseptsioon. Margus Sibrits.

29 veebruar:

 • Davidson: Tõde ja tähendus. Liis Harjo.
 • Strawson: Tähendus ja tõde. Artur Vainola.
 • Grice: tähendus. Villem Mesila.
 • Frege: Frege tähendusest ja osutusest. Janne Raudsepp.

14 märts:

 • Kripke. Reegleist ja privaatkeelest. Raigo Aljand.
 • Dennett. Keele ja intelligentsuse seostest. The role of language in intelligence. Maarja Lutsar.
 • Ramsey subjektiivne tõenäosusteooria. Marina Nekrassova.
 • Dennett: kvaalide kvainimine (quining qualia). Taavi Tali.

28 märts:

 • Anthropic principle and the Boltzmann brain Katre Metsvahi
 • Evolution of morals. alusta siit ja otsi ise edasi. Asko Oruste.
 • How do bacteria and simple organisms communicate. Start with this TED lecture Artur Vainola


11 aprill:

 • Frame problem in AI. Start with http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_problem and continue to find additional materials and examples. Margus Sibrits.
 • Intuitsionistlik loogika: näited teoreemidest, mis kehtivad klassikaliselt, kuid mitte intuitsionistlikult. Näiteid tõestustest, millel lihtne klassikaline, kuid keeruline intuitsionistlik tõestus. ??
 • Nick Boström "are we living in simulation". http://www.simulation-argument.com/ and http://www.nickbostrom.com/ Taavi Tali.
 • Statistical principles in machine translation a la Google. Raigo Aljand.

25 aprill:

 • Research and give an overview of the state of the art in machine translation: top systems, their capacity and the main principles of how they work. Stefan Jaanus Rüstern
 • Ordinaalid ja kardinaalid. Katre Metsvahi.
 • Neuroimaging, auditory hallucinations, and the bicameral mind.pdf start here and download pdf Maarja Lutsar

9 mai:

Variante edaspidiseks:

 • ...
  • Mirror Neurons mh alustuseks brain science podcast 35 Mirror Neurons ja podcast 39 (Discusses the role of mirror neurons in imitation and language) pluss googelda veidi juurde.
  • Frame problem in AI. Start with http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_problem and continue to find additional materials and examples. Blumbergs.
  • Abduction.
  • Ordinaalid.
 • ...
  • Dennett: The Cultural Evolution of Words and Other Thinking Tools. symposium.cshlp.org/content/74/435.full.pdf
  • Donald: Precis of Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. http://dl.dropboxusercontent.com/u/11794296/bbs.donald.html
  • Intuitsionistlik loogika: näited teoreemidest, mis kehtivad klassikaliselt, kuid mitte intuitsionistlikult. Näiteid tõestustest, millel lihtne klassikaline, kuid keeruline intuitsionistlik tõestus.
  • Modaalse loogika põhimõtted: miks on olemas erinevad modaalsed loogikad, mis on S4 ja S5 ja mis on Kripke võimalike maailmate semantika.
 • ...
  • http://www.epjournal.net/ Bilingual brain.
  • Modaalse loogika põhimõtted: miks on olemas erinevad modaalsed loogikad, mis on S4 ja S5 ja mis on Kripke võimalike maailmate semantika.
  • Brain Rules.
 • ...
  • How do bacteria and simple organisms communicate. Start with this TED lecture
  • Neuroimaging, auditory hallucinations, and the bicameral mind.pdf start here and download pdf
  • Research and give an overview of the state of the art in machine translation: top systems, their capacity and the main principles of how they work.
  • Statistical principles in machine translation a la Google.
  • Did Morality Evolve?
 • ...
  • Confirmation bias.
  • Searle.

Candidates to pick for presentation

 • Background and life of Ludwig Wittgenstein
 • Searle: philosophical and linguistic views

Ideid lugemiseks