ITI0011

Allikas: Lambda
Uus kursuse veebileht: http://courses.cs.ttu.ee/pages/ITI0011Java logo and wordmark.svg.png

Ainekood: ITI0011
Link: http://lambda.ee/wiki/ITI0011

Lektor: Ago Luberg Kontakt: ago.luberg ätt ttu.ee, TTÜ ICT-423
Konsultatsiooniaeg: N9.00, tuleb eelnevalt emailiteel kokku leppida!
Praktikumide ajad: E8 (ICT-404), T8 (ICT-501), K8 (ICT-404), N10 (ICT-401), N14.15 (ICT-401)
Venekeelse praktikumi lektor: Aleksandr Lenin
Kursus varasematel aastatel: 2012, 2011

Teated

 • Tähelepanu, 5. juuni eksami aeg ja koht on muutunud: eksam hakkab 11.30 ja ruum on ICT-411 (IT-maja).
 • Kevadine eksam 5. juunil (neljapäev) kell 11.30 ruumis ICT-411. Registreerimine ÕIS-is hiljemalt 4. juuni kell 12.00
  • Eksamit saavad sooritada tudengid, kellel on eksamieeldus täidetud (kolm ülesannet kaitstud).
  • konsultatsioonid 28. mai kell 12.00 ja 4. juuni kell 12.00 ruumis ICT-411. Registreerimine kohustuslik: http://doodle.com/tbx47ydfpgzpqqd5
 • kodutööd-punktid
 • Eksamiinfo on väljas
 • Kursuse RSS teated siin: http://groups.google.com/group/iti0011
 • ITI0011 eelmisel semestril (2012)
 • GOMOKU võistlusele laekus kolm tööd. Võistluse raames mängivad kõik mängijad omavahel läbi. Iga kahe mängija vahelised mängud viiakse läbi selliselt: 10x10 laual ükskord alustab üks (= mängib mustade nuppudega), teinekord teine; 20x20 laual samamoodi. Mängitakse 10 mängu (üldjuhul randomit ükski mängija ei kasuta, mis tähendab, et esimese mängu tulemus jääbki lõppseisuks). Tulemused ilmuvad jaanuari alguseks.

GOMOKU Tulemused:

  10x10 20x20 10x10 20x20 10x10 20x20 Punktid Koht
P1 P2 P3
must P1 5-5 10-0 5-5 10-0 50 I
valge 5-5 10-0 5-5 0-10
must P2 5-5 0-10 10-0 0-10 30 III
valge 5-5 0-10 0-10 10-0
must P3 5-5 10-0 10-0 0-10 40 II
valge 5-5 0-10 0-10 10-0

5-5 tähendab, et kõik 10 mängu lõppesid viigiga. 10-0 tähendab, et mängija, kes on vastaval real, võitis mängijat, kes on vastavas veerus. 0-10 tähendab, et mängija, kes on vastaval real, kaotas mängijale, kes on vastavas veerus.

Lisapunktid järgmiselt:

 • 120941 - 10p
 • 120283 ja 104283 - 5p

Praktikumid & tähtajad

Tähtajad võivad muutuda!

Eksam

 • Kõigil on võimalus valida omale päev, millal eksamit sooritada - 9.jaan või 16.jaan
 • Kellaaega valida ei saa - selle määrab õppejõud juhuslikkuse alusel. Ilmub siia: kodutööd-punktid
 • Eksamile peab registreerima ÕIS-is (hiljemalt eelmisel päeval kl. 12)
 • Esimene eksam (9.jaan) on ka lisaeksam nö. "kehtivat deklaratsiooni" omavatele üliõpilastele.
 • NB! Kaasa vaja võtta pildiga dokument.

Konsultatsioonid:

 • 8. jaanuar 2014 (kolmapäev), ICT-411, kell 13:00 - 14:00
 • 15. jaanuar 2014 (kolmapäev), ICT-411, kell 12:00 - 13:00

Eksamiajad:

 • 9. jaanuar 2014 (neljapäev), VIA-229, kell 10.00-12.00 & 12.15-14.15 (ka lisaeksam) (registreerimise lõpp 8.jaan kl 12:00)
 • 16. jaanuar 2014 (neljapäev), VIA-229, kell 10.00-12.00 & 12.15-14.15 (registreerimise lõpp 15.jaan kl 12:00)

Lisaeksam kevadsemestri eelnädalal:

 • 30.jaanuar 2014 (neljapäeval), VIA-229, kell 12.00 (registreerimise lõpp 29.jaan kl 12:00)
 • Konsultatsioon 23. jaanuar kell 10.00 ruumis ICT-411. (Aleksandr Lenin)
 • Konsultatsioon 29. jaanuar kell 12.00 ruumis ICT-411.

Näite-eksamiülesanded 2004 aastast leiad siit:

Hindamispõhimõtted

 • Iga kodune ülesanne annab kuni 10 punkti. Kokku on 4 kodust ülesannet.
 • Koduse ülesande ettenäitamine vähemalt üks nädal enne tähtaega annab 1 lisapunkti.
 • Eksamile pääsemiseks peavad olema sooritatud vähemalt kolm neljast kodusest ülesandest.
 • Juhul, kui üks neljast ülesandest jääb realiseerimata, siis selle eest punkte ei saa. Aine maksimumpunktid on siis 90.
 • Ülesannete esitamise tähtajad on rühmapõhised - vastavalt tunniplaanis märgitule.
 • Iga hilinenud ülesande eest saab kuni pooled punktid (kui muidu saab ülesande eest näiteks 5 punkti, siis hilinenult saab ülesande eest 2 punkti).
 • Hilinenud ülesannet saab ette näidata kuni 3 nädalat pärast tähtaega (koduülsannete intervall on 4 nädalat, eesmärk on eraldada vana ülesande teine tähtaeg ja uue ülesande põhitähtaeg)
 • Pärast auditoorse õppetöö lõppu (viimane praktikum) ei aktsepteerita enam ühtegi ülesannet.
 • Iga ülesanne tuleb programmeerida iseseisvalt ja näidata/kaitsta praktikumi juhendajale praktikumi ajal ette. E-postiga saadetud lahendusi ei aktsepteerita!
 • Töötav ülesanne, millest tudeng üldse aru ei saa (pole enda tehtud), saab 0 punkti.
 • Ülesande arvestamiseks ütle juhendajale praktikumi ajal ise, kui soovid lahendatud ülesannet näidata: juhendaja ei hakka reeglina ise õigeagselt uurima, et kas on ülesanne ikka tehtud.

Täpsustav info eelmisel kursusel tehtud praktikumitööde kohta: kui oled eelmine kord saanud punkte, siis saad neid sel semstril kasutada ainult juhul, kui said eksami edukalt sooritatud (hinne vähemalt 1). Vastasel korral pead praktikumitööd uuesti tegema.

Teiste sõnadega: vanad praktikumitulemused kehtivad ainult juba olemasoleva hinde parandamiseks, mitte aga olukorras, kus sa pole eksamil läbi saanud. Viimasel juhul pead lihtsalt tegema nullist selle aasta praktikumitööd.

Eksamil osalemine eeldab vähemalt kolme sooritatud praktikumitööd (kodutööd) neljast. Eksamil saab punkte 0-60. Eksami punktide arv alla 20 (60st) annab automaatselt tulemuseks 0. Muudel juhtudel liidetakse praktikumipunktid ja eksamipunktid ning hindevahemikud on 51-60, 61-70, …, 91-100. Eksam on kirjalik, paberil, ja koosneb ainult väikestest programmeerimisülesannetest.

Loengu/praktikumi materjalid

Loengute videod: echo360 Programmeerimise põhikursus Javas

 1. java, eclipse, checktyle, hello-world
  1. I loeng
  2. I praktikum
 2. stdio, control-structures, arrays, String, IOException
  1. II loeng
  2. II praktikum
 3. mehtods & classes, no code duplication, method signature, classes as structures + methods ~= OOP, arrays
  1. III loeng
  2. III praktikum
 4. exception, throw, try-catch-finally, i/o stream, wrapping, file, url
  1. IV loeng
  2. (praktikumides toimus koduste tööde kaitsmine)
 5. command-line arguments, date
  1. V loeng
  2. V praktikum
 6. OOP
  1. VI loeng (Aivo Anier)
 7. Android
  1. VII loeng (Tanel Tammet)
 8. GUI
  1. VIII loeng
  2. (praktikumides toimub kodustes tööde kaitsmine)
 9. GUI jätk
  1. IX loeng
  2. praktikumis JButton, ActionListener, ButtonPanel.java, interface example
 10. III praktikum, binaarotsing, insert-sort, merge-sort, quick-sort
  1. X loeng
  2. praktikumis MouseListener, MouseMotionListener, drawing example
 11. III praktikum, threads
  1. XI loeng - threads
  2. praktikumis kimp kodutöö raames undo näiteid
 12. III praktikumi kaitsmine, IV praktikumi tutvustus, Minimax, Alpha-Beta
  1. XII loeng - gomoku, minimax, alpha-beta
  2. (praktikumides III kodutöö kaitsmine)
 13. Gomoku, breadth-first search, depth-first search, traveling salesman problem
  1. XIII loeng - tsp, dfs, bfs
  2. praktikumis Gomoku ülesande tutvustus
 14. Data structures, linked list, stack, queue, binary tree, (hash table)
  1. XIV loeng - data structures
  2. praktikumis TTT minimax jätk Ttt.java
 15. Kordamine eksamiks
  1. http://codingbat.com/java - harjutamine eksamiks
  2. XV loeng - variable scope
 16. Kordamine
  1. XVI loeng - kordamine
  2. praktikumides viimase kodutöö kaitsmine

Konsultatsioon (08.01.2014):

Tööriistad

Täpsustub esimese nädala jooksul!

Õpik

Tasuta e-book: David Eck, Introduction to Programming Using Java , version 5, 2006 .

(http://math.hws.edu/javanotes/ vt ka http://math.hws.edu/eck/cs124/downloads/javanotes5.pdf) .