ITI0011-S11

Allikas: Lambda

Teated

Eksam

 • Kõigil on võimalus valida omale päev, millal eksamit sooritada - 12.jaan või 19.jaan
 • Kellaaega valida ei saa - selle määrab õppejõud juhuslikkuse alusel. Vaata siit: kodutööd-punktid S11
 • Eksamile peab registreerima ÕIS-is.
 • Esimene eksam (12.jaan) on ka lisaeksam nö. "kehtivat deklaratsiooni" omavatele üliõpilastele.
 • Konsultatsioonid on eksamile eelneval päeval kl. 12 ruumis IT222
 • NB! Kaasa vaja võtta pildiga dokument.

Eksamiajad:

 • 12. jaanuar 2012 (neljapäev), VI-229, kell 12.00-14.00 & 14.15-16.15 (ka lisaeksam) (registreerimise lõpp 11.jaan kl 12:00)
 • 19. jaanuar 2012 (neljapäev), VI-229, kell 12.00-14.00 & 14.15-16.15 (registreerimise lõpp 18.jaan kl 12:00)

Lisaeksam kevadsemestri eelnädalal:

 • 26.jaanuar 2012 (neljapäev), VI-229, kell 12.00 (registreerimise lõpp 25.jaan kl 12:00)

Lisaeksam sügissemestri eelnädalal:

 • 30.august 2012 (neljapäev), IT-137A, kell 12.00 (registreerimise lõpp eelmisel päeval kl 12.)

Näite-eksamiülesanded 2004 aastast leiad siit:

Praktikumid & tähtajad

 1. Trips-Traps-Trull, tähtaeg 27-29.sept
 2. Scriptiti, tähtaeg 25-27.okt
 3. Mull, tähtaeg 23-24.nov
 4. Gomoku, tähtaeg 14-15.dets

Gomoku turniiri tulemused:

 1. 104449 & 104429
 2. 103754

Loengu/praktikumi materjalid

 1. java, eclipse, checktyle, hello-world
  1. I praktikum
 2. stdio, control-structures, arrays, String, IOException
  1. II loeng
  2. II praktikum, control stdin
 3. mehtods & classes, no code duplication, method signature, classes as structures + methods ~= OOP, arrays
  1. III loeng, overload
  2. III praktikum
 4. exception, throw, try-catch-finally, i/o stream, wrapping, file, url
  1. IV loeng reverse url
  2. (praktikumitööde esitamine)
 5. eclipse run configuration, export, args[], batch, system.exit, java -jar
  1. V loeng cmdline date
  2. V praktikum date
 6. inheritance, polymorphism, super, this, abstract, interface
  1. VI loeng
  2. VI praktikum
 7. gui, frame, applet, setDefaultCloseOperation(), contentPane, paint(), repaint()
  1. VII loeng
  2. VII praktikum src
 8. gui2, mouselistener, canvas, actionlistener, actionPerformed, borderlayout, paint, repaint, update
  1. VIII loeng
  2. (praktikumitööde esitamine)
 9. III praktikum, frame, canvas, listener, mouseadapter, paint, repaint, random, width-height
  1. (n/a)
  2. IX praktikum src
 10. III praktikum, binaarotsing, insert-sort, merge-sort, quick-sort
  1. X loeng
  2. X praktikumsrc
 11. threads & runnnable, running-blocked-dead, interrupt, yield/sleep, shceduling, livelock, daemon, synchronized, race condition, monitor & wait/notify, timer & timerTask
  1. XI loeng
  2. XI praktikum src
 12. tsp, depth-first, breath-first
  1. XII loeng lisa src
  2. (praktikumitööde esitamine)
 13. gomoku, minimax, negamax, alpha-beta
  1. XIII loeng
  2. võidu leidmine gomoku laualt + praktikumitööde esitamine
 14. gomoku minimax
  1. XIV loeng src
  2. trips-traps-trull & minimax
 15. ADT, stack, queue, tree, (sorted, balanced) binary tree, expression trees, prefix-infix-postfix
  1. XV loeng
  2. (praktikumitööde esitamine)

Hindamispõhimõtted

 • Eksamile pääsemiseks peavad olema sooritatud vähemalt kolm neljast praktikumi-ülesandest.
 • Juhul, kui üks neljast ülesandest jääb realiseerimata, siis selle eest punkte ei saa. Aine maksimumpunktid on siis 90.
 • Ülesannete esitamise tähtajad on rühmapõhised - vastavalt tunniplaanis märgitule.
 • Iga hilinenud ülesande eest saab -5 punkti
 • Hilinenud ülesannet saab ettenäidata kuni 1 kuu pärast tähtaega
 • Pärast auditoorse õppetöö lõppu (viimane praktikum) ei aktsepteerita enam ühtegi ülesannet.
 • Iga ülesanne tuleb programmeerida iseseisvalt ja näidata/kaitsta praktikumi juhendajale praktikumi ajal ette. E-postiga saadetud lahendusi ei aktsepteerita!
 • Ülesande arvestamiseks ütle juhendajale praktikumi ajal ise, kui soovid lahendatud ülesannet näidata: juhendaja ei hakka reeglina ise õigeagselt uurima, et kas on ülesanne ikka tehtud.

Täpsustav info eelmisel kursusel tehtud praktikumitööde kohta: kui oled eelmine kord saanud punkte, siis saad neid sel semstril kasutada ainult juhul, kui said eksami edukalt sooritatud (hinne vähemalt 1). Vastasel korral pead praktikumitööd uuesti tegema.

Teiste sõnadega: vanad praktikumitulemused kehtivad ainult juba olemasoleva hinde parandamiseks, mitte aga olukorras, kus sa pole eksamil läbi saanud. Viimasel juhul pead lihtsalt tegema nullist selle aasta praktikumitööd.

Eksamil osalemine eeldab vähemalt kolme sooritatud praktikumi. Eksamil saab punkte 0-60. Eksami punktide arv alla 20 (60st) annab automaatselt tulemuseks 0. Muudel juhtudel liidetakse praktikumipunktid ja eksamipunktid ning hindevahemikud on 51-60, 61-70, …, 91-100. Eksam on kirjalik, paberil, ja koosneb ainult väikestest programmeerimisülesannetest. .

Tööriistad

Õpik

Tasuta e-book: David Eck, Introduction to Programming Using Java , version 5, 2006 (http://math.hws.edu/javanotes/ vt ka http://math.hws.edu/eck/cs124/downloads/javanotes5.pdf)