ITI0011-S12

Allikas: Lambda

Teated

Praktikumid & tähtajad

 1. Poomine, tähtaeg 24-26.sept demo, pikendatud 1-3.okt
 2. Feed, tähtaeg 29-31.okt demo
 3. Kimp, tähtaeg 26-28.nov demo
 4. Gomoku, tähtaeg 17-19.dets

Gomoku turniiri tulemused:

 1. 123682
 2. 112755

Eksam

 • Kõigil on võimalus valida omale päev, millal eksamit sooritada - 9.jaan või 16.jaan
 • Kellaaega valida ei saa - selle määrab õppejõud juhuslikkuse alusel. Ilmub siia: kodutööd-punktid
 • Eksamile peab registreerima ÕIS-is (hiljemalt eelmisel päeval kl. 12)
 • Esimene eksam (9.jaan) on ka lisaeksam nö. "kehtivat deklaratsiooni" omavatele üliõpilastele.
 • NB! Kaasa vaja võtta pildiga dokument.
 • Konsultatsioonid on eksamile eelneval päeval kl. 12 ruumis IT222

Eksamiajad:

 • 9. jaanuar 2013 (kolmapäev), VI-229, kell 12.00-14.00 & 14.15-16.15 (ka lisaeksam) (registreerimise lõpp 8.jaan kl 12:00)
 • 16. jaanuar 2013 (kolmapäev), VI-229, kell 12.00-14.00 & 14.15-16.15 (registreerimise lõpp 15.jaan kl 12:00)

Lisaeksam kevadsemestri eelnädalal:

 • 23.jaanuar 2013 (kolmapäev), VI-229, kell 12.00 (registreerimise lõpp 22.jaan kl 12:00)

Lisaeksam sügissemestri eelnädalal:

 • 29. august 2013 (neljapäev), ICT-411 (uus IT-maja), kell 12:00 (registreerimise lõpp 28. august kell 12:00)

Hindamispõhimõtted

 • Eksamile pääsemiseks peavad olema sooritatud vähemalt kolm neljast praktikumi-ülesandest.
 • Juhul, kui üks neljast ülesandest jääb realiseerimata, siis selle eest punkte ei saa. Aine maksimumpunktid on siis 90.
 • Ülesannete esitamise tähtajad on rühmapõhised - vastavalt tunniplaanis märgitule.
 • Iga hilinenud ülesande eest saab -5 punkti
 • Hilinenud ülesannet saab ettenäidata kuni 1 kuu pärast tähtaega
 • Pärast auditoorse õppetöö lõppu (viimane praktikum) ei aktsepteerita enam ühtegi ülesannet.
 • Iga ülesanne tuleb programmeerida iseseisvalt ja näidata/kaitsta praktikumi juhendajale praktikumi ajal ette. E-postiga saadetud lahendusi ei aktsepteerita!
 • Ülesande arvestamiseks ütle juhendajale praktikumi ajal ise, kui soovid lahendatud ülesannet näidata: juhendaja ei hakka reeglina ise õigeagselt uurima, et kas on ülesanne ikka tehtud.

Täpsustav info eelmisel kursusel tehtud praktikumitööde kohta: kui oled eelmine kord saanud punkte, siis saad neid sel semstril kasutada ainult juhul, kui said eksami edukalt sooritatud (hinne vähemalt 1). Vastasel korral pead praktikumitööd uuesti tegema.

Teiste sõnadega: vanad praktikumitulemused kehtivad ainult juba olemasoleva hinde parandamiseks, mitte aga olukorras, kus sa pole eksamil läbi saanud. Viimasel juhul pead lihtsalt tegema nullist selle aasta praktikumitööd.

Eksamil osalemine eeldab vähemalt kolme sooritatud praktikumi. Eksamil saab punkte 0-60. Eksami punktide arv alla 20 (60st) annab automaatselt tulemuseks 0. Muudel juhtudel liidetakse praktikumipunktid ja eksamipunktid ning hindevahemikud on 51-60, 61-70, …, 91-100. Eksam on kirjalik, paberil, ja koosneb ainult väikestest programmeerimisülesannetest.

Loengu/praktikumi materjalid

 1. java, eclipse, checktyle, hello-world
  1. I loeng hello-world
  2. I praktikum
 2. stdio, control-structures, arrays, String, IOException
  1. II loeng
 3. mehtods & classes, no code duplication, method signature, classes as structures + methods ~= OOP, arrays
  1. III loeng
 4. exception, throw, try-catch-finally, i/o stream, wrapping, file, url
  1. IV loeng
  2. (praktikumitööde esitamine)
 5. eclipse run configuration, export, args[], batch, system.exit, java -jar
  1. V loeng
 6. inheritance, polymorphism, super, this, abstract, interface
  1. VI loeng
 7. gui, frame, applet, setDefaultCloseOperation(), contentPane, paint(), repaint()
  1. VII loeng
 8. gui2, mouselistener, canvas, actionlistener, actionPerformed, borderlayout, paint, repaint, update
  1. VIII loeng
 9. III praktikum, frame, listener, adapter, paint, repaint
  1. N/A
 10. III praktikum, binaarotsing, insert-sort, merge-sort, quick-sort
  1. X loeng
 11. threads & runnnable, running-blocked-dead, interrupt, yield/sleep, shceduling, livelock, daemon, synchronized, race condition, monitor & wait/notify, timer & timerTask
  1. XI loeng
 12. tsp, depth-first, breath-first
  1. XII loeng lisa src
 13. gomoku, minimax, negamax, alpha-beta
  1. XIII loeng
 14. ADT, stack, queue, tree, (sorted, balanced) binary tree, expression trees, prefix-infix-postfix
  1. XIV loeng

Tööriistad

Õpik

Tasuta e-book: David Eck, Introduction to Programming Using Java , version 5, 2006 .

(http://math.hws.edu/javanotes/ vt ka http://math.hws.edu/eck/cs124/downloads/javanotes5.pdf) .