Kimp

Allikas: Lambda

Tuleb kirjutada graafilise kasutajaliidesega joonistamis-programm. Programm võimaldab kasutajal hiirega vabakäe kujundeid joonistada ja kujunditega teatud operatsioone sooritada.

Põhiosa 5p

 • Programm kuvab kasutajale graafilise kasutajaliidese (akna) ja sellel vabakäe kujundeid joonistada
 • Joonistamise alustamiseks kasutaja vajutab ja hoiab all vasakut hiire nuppu. Hiirt lohistades kuvab programm hiire liikumise trajektoori joonega. Kujundi joonistamine lõpeb vasaku hiirenupu vabastamisega.
 • Programm võimaldab joonistada suvalise arvu kujundeid.
 • Akna parameetrite muutmisel - suurendamisel/vähendamisel, nihutamine, osaliselt või täielikult teiste akendega peitmine ei tohi joonistatud kujundeid visuaalselt rikkuda.
 • Programmist peab olema võimalik väljuda vajutades klahvi <escape>
  • Enne väljumist kuvab programm dialoogakna, küsides kasutajalt kinnitust
  • Vajutades kinnitamise dialoogaknas klahvi <escape> - programmi väljumine katkestatakse
  • Vajutades <enter> lõpetab programm täielikult

Lisaosa 3p

 • Programm võimaldab joonistatud kujundite liigutamist ...
  • Hoides all <control> nuppu näitab kasutaja kujundile, mida soovib liigutada.
  • Sihtmärgiks olev kujund tõstetakse esile (highlight) eristades see teistest kontrastse värviga - näiteks punaselt.
  • Vajutades alla vasaku hiirenupu algab kujundi liigutamine. Programm liigutab kujundit vastavalt hiire lohistamise trajektoorile.
  • Liigutamine lõpeb hiirenupu vabastades. Hoides all <control> nuppu võib kasutaja jätkata kujundite liigutamist.
 • ... ja kustutamist
  • Sarnaselt kujundi liigutamisele hoiab Kasutaja all <control> nuppu ja näitab hiirega kujundile, mida soovib kustutada.
  • Vastav kujund tuuakse esile kontrastse värviga - näiteks punane.
  • Vajutades paremat hiirenuppu eemaldatakse kujund.

Lisaosa 2p

 • Programm puhverdab Kasutaja tegevused, et saaks tagasi võtta (i.k. undo)
  • Kujundi lisamine/joonistamine
  • Kujundi liigutamine
  • Kujundi kustutamine
 • Kasutaja saab tegevusi tagasi võtta vajutades <escape> klahvi.
 • <escape> võtab tegevusi tagasi seni, kuni neid on. Kui rohkem tegevusi tagasi võtta ei saa, alustatakse programmist väljumist kuvades kinnituse dialoogakna sarnaselt põhiosale