Feed

Allikas: Lambda

Põhiosa 5p

Tuleb teha käsurea program kursuse teadete tõlgitud lugemiseks Google Groups serverist. Programm on juhitav käsurea parameetrite kaudu ja ei ole seega "interaktiivne".

Käsurealt peab olema võimalik:

 1. määrata tõlkekeelt, sealhulgas vähemalt inglise- ja venekeel
 2. kuvada käsurea kasutusjuhendit, valikuliselt näiteks: /? -help -h -? ...
 • Väljundis ei tohi esineda HTML spetsiifilisi keelekonstruktsioone - väljund peab olema "mõeldud inimesele"
  • < br> HTML reavahetused tuleb asendada tavalistega (<enter>)
  • < p> HTML reavahetused 2x tavalistega (2x <enter>)
  • <a href= ... ></a> lingid peavad olema kuvatud ainult linkidena - mille saaks näiteks copy-paste'ida veebibrauserisse
 • linke ei tohi tõlkimisse saata - need peab kuvama niisama (ilma href HTML konstruktsioonita siis)

Näiteväljund:

-= FIRST homework, they LIMIT +1 =-
Thu, 20 Sep 2012 12:09:53 UT

	+1 homework first deadline extended one week
	
	1-3.okt

-= PROGEMIS-Olympiad =-
Fri, 14 Sep 2012 12:53:40 UT

	Think you know how to program?
	
	Come try your hand at the 25th Olympiad September at 18.00 - 23.00 TUT
	IT-213E class.
	
	20th September at 16.00 in room IT-221 workshop for those who are
	interested in participating.
	
	For more information: http://cs.ttu.ee/olympiaad/
	
	Best TUT go abroad to represent!

...

Vajalikku
 • Oluline Java kood HTML päringuteks
  • Ühendusele tuleb määrata "user-agent" parameeter või muidu vastab server 403 - Forbidden koodiga
Url url = new Url("http://translate.goo....");
UrlConnection c = url.openConnection();
c.setRequestProperty("User-agent", "Mozilla/5.0");

Encoding

Lisainfot tähekodeeringutest.

Väljastades kirillitsa tähestiku võivad tähed olla loetamatud. See on tähekodeeringu (encoding)-u probleem. Kui programm käivitada Eclipse-i sees ja määrata console-i väljundi kodeeringuks UTF-8, siis peaks kõik ilusti töötama.

 • Eclipse console
  • Piisab, kui väljund töötab ja on loetav Eclipse-i sees 'console'-s
  • Kontrolli, et "run configuration" > "common" > "Encoding" oleks "UTF-8" (mitte Cp1257)

Windows-i käsureal töötamiseks tuleb enne programmi käivitamist muuta tähekodeering chcp käsuga. (ik. change codepage) ja kasutatavat "font"-i.

 • Käsurida (Windows)
  • chcp 65001
  • properties > font > "Lucida console"
 • Linuxi (Ubuntu) käsurida töötab teadaolevalt lisakonfigureerimiseta

Lisa 3p - puhverdamine

 • Programm puhverdab tulemused kõvakettale.
  • Sealhulgas ka uudiste tõlked
 • Võimaldab käsurea parameetriga kuvada ainult lugemata (puhverdamata) uudised
  • Võimaldab määrata puhvri vanust käsitsi päevades. Programm kuvab siis kõik uudised, mis on uuemad kui n-päeva vanad.

Lisa 2p - sorteerimine

Programm võimaldab uudiste järjestamist kuupäeva alusel ja kuvamist tagurpidises järjekorras - vanemad uudised ennem.