Võrgurakendused I 2016

Allikas: Lambda
mootor

Ainekood: ITV0110
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_I Punkte: 3.5 AP ehk 5 EAP
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457
olemas on ka 2015 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.


NB! See on 2016 aasta arhiiv, mitte hetkel kehtiv variant

Tulemused

Kursuse tulemusd on siin tabelis: Võrgurakendused 1 2016 tulemused.

Tulbad: matriklinumber ilma kursuse koodita, eesnime esitäht, hinne. kontrolltöö punktid, praktikumide punktide summa.

Tabel on sorteeritud matriklinumbrite järgi.

Kui sa avastad, et sul peaksid punktid teistmoodi olema, siis palun kirjuta tanel.tammet@ttu.ee.

Kontrolltöö

Kontrolltöö toimub sessi ajal, kaks võimalikku aega, sarnaselt eksamile.

Kuupäevad kontrolltööks on (vali kas 6 või 19 jaanuar, mõlemil tulla ei saa):

 • 6 jaanuar ruumis U02-102 kell 15:00 (kõigil sama aeg kell 15, sõltumata matriklinumbrist)
 • 19 jaanuar ruumis U06A-201 kell 12:00 ja kell 15:00 :
  • Paarisarvuga (0,2,4,6,8) lõppeva matriklinumbriga tudengitel palun tulla kell 12:00,
  • paaritu arvuga (1,3,5,7,9) lõppeva matriklinumbriga tudengitel palun tulla kell 15:00.

Kontrolltööle registreeruma ei pea.

Võrgurakendused I kontrolltöö sisust

Praktikumide tulemused ilmuvad siia aastavahetusel.


Aeg, koht, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi (üks loeng) teisipäeviti 08:00-09:30 ruumis CYB - VEENUS

Praktikume nädalas: 2 tundi (üks praktikum). Praktikumijuhendaid on mitu: põhijuhendaja on Roger Kerse, talle tuleb lisaks abilisi. Praktikumid toimuvad eri gruppidele neljal erineval ajal.

 • esmaspäeval 12:00-13:30 ruumis ICT-401
 • esmaspäeval 14:00-15:30 ruumis ICT-401
 • kolmapäeval 10:00-11:30 ruumis ICT-501
 • neljapäeval 08:00-09:30 ruumis ICT-501

Reedel 16 dets lisa-praksiaega ei ole. See-eest:

 • esmasp 19 dets on lisa-praksiaeg alates 16-st: koguneme koridoris ICT-401 ees
 • teisip 20 dets toimub loengu ajal ja ruumides lisa-praktikum, mitte loeng.
 • reedel 23 dets lisa-praksiaeg kõigile rühmadele kell 12:00, koguneme koridoris ICT-401 ees

Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hinne sõltub kursuse jooksul tehtud praktikumide tulemustest (60%) pluss kursuse lõpus toimuva kontrolltöö tulemustest (40%).

Kursuse eesmärk

Veebirakenduste põhimõtted ja nende kirjutamise oskus nii brauseri kui serveri poolel. Konkreetsemalt:

 • Brauseri põhitehntoloogiad: html-i, CSS-i ja javascripti baasoskused.
 • Serveripoolse rakenduse kirjutamise põhimõtted,
 • cgi protokoll ja erinevate keelte (sh shell, C, php, python, java, javascript) kasutamise ülevaade serverirakendustes
 • Pythoni ja php kasutamise esmased oskused.
 • node.js kasutamise sissejuhatus
 • Lihtsamad SQLi kasutamise oskused.

Kursusel eeldatakse elementaarsete programmeerimisoskuste olemasolu: nende puudumisel ei ole võimalik kursust läbida.

Julgustuseks loe seda väikest juttu

Praktilised tööd

Kursusel on neli kohustuslikku praktilist ẗööd ja üks vabatahtlik praktiline töö. Iga töö annab 0-12 punkti. Hilinenud tööd annavad poole punktidest. Töid võib (ja on soovitav) esitada enne tähtaega.

NB!

 • Kui sinu praktikum on õigeaegselt arvestatud, siis saad esitada täiendusi kuni kaks nädalat peale tähtaega, ilma pooli punkte kaotamata.
 • Kui sinu praktikum ei ole õigeaegselt arvestatud, siis on sul esitamiseks aega veel kolm nädalat peale tähtaega (välja arvatud neljas ja viies praks), aga selliselt hilinenud praks annab ainult pooled punktid.
 • Üle kolme nädala hilinenud praks annab edukal arvestamisel ainult üheainsa punkti.
 • Oma tööd saad arvestuseks esitada ainult oma rühma praksi ajal. Kui sa ei ole üheski rühmas, siis on aeg vaba. Lihtsalt nõu ja abi saad küsida ka teistel aegadel.

Kõik tööd tuleb esitada ise TTÜ arvutiklassis: emailiga saadetud töid ei vaadata. Kasutada võib nii klassi arvuteid kui oma arvutit, brauser ja operatsioonisüsteem on vabalt valitavad. Tööde presenteerimiseks tuleb kasutada ülikooli serverit dijkstra: kõiki prakse vaatavad õppejõud ainult sealt serverist. Kindlasti loe dijkstra serveri kasutamise õpetust.

Ülesanded:


Kursuse edukaks läbimiseks peavad kõik kohustuslikud praktilised tööd - neli esimest - olema tehtud.

Lehtede kujundamise ja stiili osas lähtu sellest juhendist.

Vajalikud tööriistad

Oma arvutiga töö tegemiseks peab seal olema vähemalt

Loengute teemad ja materjalid lugemiseks

Alltoodud teemad kaetakse igaüks ühe-kahe loenguga. Suur osa loengutest on pühendatud näidete läbitegemisele ning seletamisele, ette-programmeerimisele ja praktikumide osalisele realiseerimisele.


HTML põhioskused

Loe ja proovi läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Vanemates tutorialites toodud markup on reeglina endiselt pädev, v.a. xhtml ja päised: sina kasuta html5 standardit (päises <!DOCTYPE html>) ja ignoreeri xml teemat html-s.

Lisaks olulist:

Keerulisemat:

CSSi põhioskused

Lugeda ja proovida läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Abiks on tutvuda heade tutorialidega järgmistel teemadel:

Häid praktilisi soovitusi kujundusest css-ga:

Vingeid graafilisi canvas+webgl asju:

Javascripti põhioskused

Kaks loengut: (a) sissejuhatus (b) reaalne kasutamine brauseris (html ja css muutmine, evendid jne)

Vaata soenduseks/demoks Google kogutud näiteid.

Seejärel loe läbi ja proovi järgi selles järjekorras:

NB! Selle tulemusena on sul baasettekujutus javascripti keelest, aga mitte reaalsest kasutusest (seda vaatame järgmises loengus).

Javascripti kasutamine brauseris: alustuseks on hea vaadata põhjalikku näidete loetelu

ja tingimata lugeda sinna juurde teegijuhendeid:

Javascripti ja css-i teegid: uurime veidi kõige populaarsemaid universaalseid teeke

 • jquery javascripti teek dom-ga manipuleerimiseks ja ajaxiks
 • underscore funktsionaalsed pisivahendid
 • bootstrap css + javascript, widgetid jne
 • react facebooki kapitaalne teek / pool-framework keerukamate kasutajaliideste tegemiseks

Veebirakenduse optimeerimine mobiilile

Täiendavalt spetsiifilisematest teemadest:Cgi töötlemine eri keeltes (C, python, bash, java, ...)

Kõigepealt loe ja proovi tingimata ise läbi teha: pythoni cgi-d dijkstra serveris: kiire sissejuhatus

Seejärel vaata hulka näiteid, mille täpsem seletus antakse loengus.

Tutvu linuxi shelli elementaarsete käskudega siit alustades ja selle lühiõpetusega jätkates. Iga käsu juures on abiks man, näiteks man ls. Huvi korral googelda lisaks.


Seejärel loe neid materjale CGI protokollist ja CGI programmidest serveris:

ning siis vaata lisaks loengus tehtud/proovitud lihtsaid cgi programminäiteid eri keeltes.

Cgi jaoks on olemas ka nö rfc-standard, mille lugemine on aga pisut vaevarikas (nagu enamikel standarditel) ja üldjuhul on praktilisem lugeda hoopis ülaltoodud õpetusi ja vaadata näiteid.

Python ja näiteid kasutamisest serverirakendustes

Tutvumine kolmanda praktikumiga: ITV0110 3. töö: Serverirakendus: cgi pythonis. Praksi jaoks vajaliku koodi kirjutamise harjutamine (loengus etteprogrammeerimine).

Sealt leiad ka soovitused esmatutvuseks Pythoniga (praktikumi jaoks piisab kõige lihtsamatest Pythoni konstruktsioonidest ja cgi teegist, keerukamaid asju pole otseselt vaja):

Hea mõte on paralleelselt teha lahti Pythoni interpretaator ja katsetada kõrvale asju otse Pythoni käsureal. Kui su masinas Pythonit pole, siis installeeri! Kasulikke asju lisaks:


Ajax ehk serveriga andmevahetus otse javascriptist

Lisaks võib abi olla:

NB:

 • Vanade IE-de erivariante ei ole mingit mõtet kasutada.
 • Ajaxiga avatud urlilt võib tulla mis iganes tekst (ei pea olema xml).

Serverirakendused PHP-s, näited

SQL

Loe selles järjekorras:

SQL serverirakendustes

Harilikud tutorialid ja tähelepanekud:

Sessioonid, cookied, sisselogimine, autentimine, web storage

Mõned lingid:

node.js sissejuhatus

node.js on süsteem serverirakenduste kirjutamiseks javascriptis. Ta on ehitatud chrome javascripti mootori peale ja lisab sinna hulgem kasulikke teeke, veebiserveri jne.

Vaata:

Seejärel installeeri enda arvutisse node.js ja alusta katsetamist:

Veebiserveri ehitusest ja konfigureerimisest

Kõigepealt tutvu või tuleta meelde http protokolli põhimõtteid:

Veebiserverist paremaks arusaamiseks tasub veidi eksperimenteerida pisikese veebiserveriga.

Enimkasutatav veebiserver Apache:

Apache konfigureerimisest: