Võrgurakendused I kontrolltöö sisust

Allikas: Lambda

Teemablokid:

  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • Server pythoniga
  • SQL
  • Server PHP-ga

Igas blokis on paar-kolm ülesannet. HTML ja CSS osas valikvastused (rohkem ülesandeid), muudes mikro-programmeerimisülesanded, tüüpiliselt etteantud näite lõpetamiseks, iga mikroülesanne ca 5-20 rida koodi.

Ülesannete sisuline eesmärk on tuvastada arusaamist võrgurakendusse otseselt puutuvatest asjadest:

  • cgi parameetrid, encoding jne
  • vormi kasutamine
  • arusaam sessioonidest, sql-st, cookiedest jne

Konkreetsed klasside nimed, teekide nimed, teegifunktsioonide nimed jne ei ole kontrolltöö teema: need antakse ülesandes ette või võite kasutada umbkaudset nime.

Oskused ülesannete lahendamiseks peaks olema automaatselt kõigil, kes on praktikume süvenemisega teinud.

Kontrolltöö punktid lisanduvad praktikumi punktidele.

Alla 50% kontrolltöö tulemus tähendab ebaõnnestumist.