Võrgurakendused 1 2016 tulemused

Allikas: Lambda
112587,G,2,31,31
120724,O,1,24,34
120915,V,1,24,27
120921,R,3,39,38
120993,A,3,37,42
121048,E,3,40,32
121094,A,0,21,26
123678,H,4,35,48
123979,A,1,28,31
134134,V,1,21,30
134202,M,1,29,23
134437,K,3,40,30
134471,M,2,29,38
134696,M,5,40,53
134900,G,2,27,34
134912,R,2,40,25
135158,K,1,19,40
135159,A,5,40,54
135212,R,2,39,30
142270,P,3,40,34
142278,H,2,32,33
142309,H,0,23,24
142359,K,3,40,31
142375,R,1,23,32
142377,R,0,12,30
142394,M,1,26,30
142438,H,5,40,60
142456,O,0,37,0
142457,A,2,32,32
142590,H,2,33,30
142600,T,4,29,54
142741,K,2,33,27
142750,K,1,18,39
142766,K,3,40,37
142797,H,5,39,62
142799,S,4,39,48
142841,S,2,32,37
142877,K,2,32,29
143011,V,4,40,43
143014,T,2,31,34
143020,M,2,35,29
143039,L,3,39,33
143046,A,4,27,54
143054,R,1,26,33
143062,K,3,36,40
143066,J,4,33,54
144304,A,5,40,60
153020,E,5,40,62
153023,J,5,32,60
153157,J,5,40,60
154763,M,5,40,54
154767,K,4,40,42
15477I,L,4,40,49
154805,S,4,40,47
154809,A,3,32,46
154811,R,1,20,33
154812,M,3,30,44
154814,A,1,29,29
154824,R,4,40,45
154826,R,5,39,52
154827,K,4,34,50
154828,A,2,32,33
154829,R,4,30,59
154830,M,2,40,29
154831,G,4,40,41
154833,A,1,17,35
154834,A,2,40,27
154837,E,5,33,60
154842,E,2,40,27
154846,A,5,36,54
154848,J,3,40,31
154850,N,0,15,28
154855,A,4,40,44
154858,D,4,36,51
154874,W,1,23,32
154875,J,2,35,31
154877,R,5,35,60
154879,M,2,32,37
154883,J,3,28,50
154884,A,3,24,47
154887,M,3,40,34
154902,K,3,37,39
154904,R,4,36,49
154905,A,1,32,26
154908,K,1,29,28
154909,M,1,27,31
154911,K,3,37,42
154916,A,1,27,29
154966,S,4,40,46
154986,S,3,34,39
155029,L,4,40,47
155043,R,3,35,35
155047,A,2,37,32
155150,A,3,40,36
155152,R,5,40,50
155153,M,1,19,38
155171,A,1,30,21
155173,D,4,38,49
155175,E,5,40,50
155177,C,4,40,48
155185,K,2,24,44
155187,A,3,34,38
155194,V,2,23,45
155196,E,5,38,60
155199,R,5,40,55
155200,A,2,32,32
155202,I,2,30,37
155203,B,3,38,32
155205,E,4,40,40
155206,T,2,36,28
155218,I,4,38,46
155219,A,0,15,23
155221,D,2,30,33
155223,A,0,18,27
155240,E,3,35,35
155241,M,2,27,35
155242,A,5,40,61
155243,J,5,40,61
155245,H,5,40,53
155250,R,5,40,52
155251,S,2,28,38
155252,M,2,32,30
155302,J,3,40,32
155376,H,5,35,60
155378,K,3,32,44
155387,S,5,40,60
155389,K,5,40,52
155391,A,2,32,30
155404,M,1,22,33
155406,V,3,25,47
155407,I,4,35,53
155408,E,5,40,60
155409,A,5,40,56
155411,A,3,40,39
155412,E,2,30,36
155417,R,2,38,29
155419,N,1,30,29
155420,H,5,39,60
155421,H,5,40,51
155433,K,3,37,37
155513,T,3,29,45
155526,M,4,31,50
155541,K,2,30,32
155542,J,1,24,34
155543,K,2,33,33
155546,M,1,22,28
155548,V,4,40,48
155549,A,1,28,28
155552,D,0,11,6
155556,K,5,40,60
155604,K,1,27,32
155605,T,3,38,37
155607,K,1,30,28
155611,S,1,19,36
155619,S,5,40,60
155671,U,3,40,39
155680,N,1,29,28
155687,S,2,27,37
155691,I,2,29,32
155706,M,3,40,33
155708,G,5,40,60
155738,T,2,33,28
155761,C,2,38,28
155778,J,5,40,60
155780,J,5,40,60
156215,T,0,21,20
162580,A,3,34,43
162587,A,1,26,33
162976,K,5,40,61
163256,A,5,40,61
163463,V,3,32,43
164128,L,2,29,33
164947,J,4,40,45
165332,A,3,40,39
165362,R,2,37,31
165369,M,3,40,35
165399,A,2,31,33
165402,N,3,36,37
166514,M,3,36,42
166655,V,1,22,30
166847,A,1,31,27
166862,T,2,36,32
167040,K,1,20,39
167142,M,1,29,26
167165,J,0,14,33
167313,T,2,35,34
167448,J,2,28,36
167594,S,5,40,60
167655,O,3,40,34
168247,A,2,33,29