ITV0110 node.js töö 2016

Allikas: Lambda
Wiki

Töö eesmärk

Töö sisuline eesmärk on tutvuda javascripti kasutamisega serveri pool node.js-i süsteemi abil.

Mis tuleb teha

Sinu ülesandeks on node.js abil ehitada hästi lihtne wiki ehk süsteem veebilehe muutmiseks veebilehe enda kaudu:

 • ilma lisaparameetriteta kuvab node.js ühte staatilist html lehte, näiteks wiki.html
 • kui sa paned urlile lõppu ?action=edit, siis kuvatakse leht hoopis redigeeritaval kujul:
  • Lisab sinna lehe lõppu ise alati vormi, kus on textarea väli ja "salvesta" nupp. Pane sinna wiki.html faili algul veidi teksti ja midagi: konkreetne sisu ei ole oluline.
  • Kui sa textarea välja ära täidad ja "salvesta" nuppu vajutad, kirjutab node.js rakendus serveris wiki.html faili üle ja kuvab seejärel juba seda muudetud faili, pannes sinna lõppu jällegi vormi, textarea ja "salvesta" nupu.

Igasugused väikesed täiendused - näiteks textarea ja nupu css-ga peitmine, nii et kuvamiseks on vaja eraldi "redigeeri" nuppu vajutada, mis siis javascriptiga css-i abil vormi nähtavaks muudab, on ok ja soovitav, aga ei anna mingeid lisapunkte. Teine hea idee - kui sa oled vormi algul css-ga nähtamatuks muutnud - on panna sinna textarea väljale avamisel kohe wiki.html lehe source sisse, et teda saaks kergesti muuta.

Autentimist ei ole vaja teha: igaüks saab vabalt sinu wikilehte muuta.

node.js sissejuhatust vaata kursuse põhilehel node.js peatükis.

node.js-i arenduse saad teha nii dijkstras kui ka üleni oma arvutis (installeeri endale node.js) või arvutiklassi arvutis (seal on ta olemas arvutiklassi standardpakettide hulgas, ei ole vaja olla admin). Lõpptulemusena tuleb rakendus igal juhul dijkstra-sse käima panna.

node.js Dijkstras

Dijkstras saad käivitada node.js-i nii:

nodejs &

Kus ampersand & ütleb opsüsteemile, et see programm tuleb käima jätta. ehk koos programmiga

nodejs myprog.js &

Vaata, kas nodejs server töötab:

ps

ja kui jah, siis sa näed midagi sellist:

 PID TTY     TIME CMD
29728 pts/2  00:00:00 bash
30162 pts/2  00:00:00 nodejs
30288 pts/2  00:00:00 ps

nodejs serveri peatamiseks ütle siis

kill 30162

ja kui see ei mõju, ütle kõvemini (niisama kill saadab leebe signaali a la sure ise maha, aga kill -9 tapab iga protsessi jõuga maha):

kill -9 30162

kus 30162 on protsessi number PID, mida ps sulle nodejs kohta ütles.

Portidena, kust datat servereerida, saad kasutada vahemikku 7300-8000. NB! Kui mõni port on hetkel kellegi poolt juba kasutuses, siis teine programm seda samal ajal kasutada ei saa.

Näiteks selline nodejs-i programm töötab serveris ok: pane käima (vbl pead enne pordi muutma) ja ava http://dijkstra.cs.ttu.ee:7500/

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 
 res.end('Hello World taneli poolt\n');
}).listen(7500, '193.40.252.80');
console.log('Server running at http://193.40.252.80/');

Näited

Järgnevas on väikesed node näited, mida sobib kasutada praksiga alustamiseks.

localhost tähendab alati sellesama masina ip-d, kus ise hetkel oled. Kui sa brauserist avad http://localhost/... siis see töötab ok ainult juhul, kui server (meil siis nodejs all jooksev proge) on samas masinas, kus brauser. Kui sa paned nodejs-ga oma proge dijkstrast käima, pead avama muidugi http://dijkstra.css.ttu.ee/... (ja port tuleb ka lisada igal juhul, kui su server ei käi vaikimisi 80 pordis).

Kui oled nodejs oma arvutis käima saanud, käivita programmid käsurealt nii (dijkstras ütle node asemel nodejs, lisa lõppu ampersand ja pordid vali vahemikust 7300-8000):

node myprog.js

ja ava urlilt näiteks nii http://localhost:1337 või nii http://localhost:1337/suva/proov?b=c&d=f123555&a=456

Näited kuvavad debuginfot konsoolile ja näitavad tulemusi brauserisse.

Hello world:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 
 res.end('Hello World taneli poolt\n');
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Failist lugemine:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var show="File contents:<p> "
 
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga failist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  console.log(data);
  show+=data;
  res.write(show);
  res.end();
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Urli parsimine (katseta http://localhost:1337/suva/proov?b=c&d=f123555&a=456 )

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var url = require('url');  
  
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga failist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  var show="Url:<p> "
  var url_parts = url.parse(req.url, true);
  show+=JSON.stringify(url_parts);
  show+="<p>File contents:<p> "
  show+=data;
  res.write(show);
  res.end();
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Faili kirjutamine:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var url = require('url');  
  
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga failist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  var show="Url:<p> "
  var url_parts = url.parse(req.url, true);
  show+=JSON.stringify(url_parts);
  show+="<p>File contents:<p> "
  show+=data;
  var store="some text";
  fs.writeFile('store.txt',store, function (err) {
   if (err) {
    console.log(err);
    res.write("viga faili kirjutamisel");
    res.end();
    return;
   }
   res.write(show);
   res.end();
  });  
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Kirjutatud failist lugemine ja ühe näiteparameeter a kuvamine ( katseta http://localhost:1337/suva/proov?b=c&d=f123555&a=456 )

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
 
 var fs = require('fs');
 var url = require('url');  
  
 fs.readFile('katse.txt',"utf8", function (err, data) {
  if (err) {
   console.log(err);
   res.write("viga katsefailist lugemisel");
   res.end();
   return;
  }
  fs.readFile('store.txt',"utf8", function (err, storedata) {
   if (err) {
    console.log(err);
    res.write("viga storefailist lugemisel");
    res.end();
    return;
   }
   var show="Url:<p> "
   var url_parts = url.parse(req.url, true);
   show+=JSON.stringify(url_parts);
   show+="<p>Template file contents:<p> "
   show+=data;   
   show+="<p>Store file contents:<p> "
   show+=storedata;
   parsed_store=JSON.parse(storedata);
   if (parsed_store.a) {
    show+="<p>Store file param a value:<p> "
    show+=parsed_store.a;
   }
   var store=JSON.stringify(url_parts.query);
   show+="<p>Stored:</p>";
   show+=store;
   fs.writeFile('store.txt',store, function (err) {
    if (err) {
     console.log(err);
     res.write("viga faili kirjutamisel");
     res.end();
     return;
    }
    res.write(show);
    res.end();
   });  
  }); 
 }); 
 
 
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');