Tehisintellekti ja masinõppe alused

Allikas: Lambda

Kood: ITI0210/ITI0055

Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.

Toimumiskoht ja aeg (2018)

 • loeng neljapäev, 12.00 U06A-201
 • harjutus neljapäev 14.00 ICT-121, ICT-122


õppejõud: Priit Järv, Aleksei Netšunajev

kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee

Juhend

Mida peab teadma ja tegema.

Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.

Õpikud

[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. http://aima.cs.berkeley.edu/

[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296

Loengute kava

 1. Sissejuhatus
 2. Otsing (tee leidmine eesmärgini)
 3. Heuristiline otsing
 4. Otsinguruum ja -strateegiad
 5. Lokaalne otsing
 6. Otsing mängupuul
 7. Loogika. Lausearvutus. Järeldumine
 8. Predikaatloogika
 9. Määramatus ja tõenäosus
 10. Tõenäosusmudelid
 11. Masinõpe. Klassifitseerimine otsustuspuuga
 12. Närvivõrgud

Harjutused

Harjutusülesannetes kasutame Python 3 / Anaconda platvormi. Arvutiklassides on see juba installitud.

 1. Intelligentne agent
 2. Esimene katsetus otsinguga
 3. Heuristiline otsing
 4. Otsingu katsetus aima-python paketiga
 5. Lokaalne otsing
 6. Minimax ja alpha-beta
 7. Lausearvutuse solver ja teadmusbaas
 8. Teadmusbaas Prologis
 9. "Naiivne" Bayesi mudel
 10. Peidetud Markovi mudel
 11. Otsustuspuu
 12. Närvivõrk (MLP)

Kontrolltööd

Kontrolltööde ajad:

15. nädal loengu ajal (sama nädala harjutustund toimub ikkagi)

16. nädal harjutustunnis (loeng toimub tavalisel kujul)

15. nädalaks ilmub siin info eksamieelduse täitmise kohta (kolm varianti: täidetud, oodatakse kontrolltööle, ei saa eksamile).

Eksam

Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: 1, 2, 3.

Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt.

Eksam on ilma materjalideta, aga võid kaasa võtta ühe A4 lehe märkmetega.

Kordamisküsimused