Tehisintellekti ja masinõppe alused

Allikas: Lambda

Kood: ITI0210/ITI0055

ÕIS ainekaart

Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.

Toimumiskoht ja aeg (2019)

 • loeng neljapäev, 12.00 U06A-201
 • harjutus neljapäev 14.00 ICT-121, ICT-122 (IAPB)
 • harjutus neljapäev 16.00 ICT-121, ICT-122 (IAIB)


õppejõud: Priit Järv

kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee

Juhend

Mida peab teadma ja tegema.

Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.

Õpikud

Põhiõpik:

[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. Olemas ülikooli raamatukogus.

Alternatiivid:

[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296

[ARTINT] Poole, D.L and Mackworth, A. K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd Edition. Cambridge University Press, 2017. https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html

Loengute kava

 1. Sissejuhatus
 2. Otsing (tee leidmine eesmärgini)
 3. Heuristiline otsing
 4. Lokaalne otsing
 5. Otsing mängupuul
 6. Kitsendustega ülesanded
 7. Loogika. Lausearvutus. Järeldumine
 8. Predikaatloogika
 9. Määramatus ja tõenäosus
 10. "Naiivne" Bayes
 11. Tõenäosusmudelid
 12. Masinõpe. Klassifitseerimine otsustuspuuga
 13. Hüvitisega õppimine
 14. Lineaarsed mudelid
 15. Närvivõrgud

Harjutused

Harjutusülesannete tutvustamises ja näidetes kasutatakse Python 3-e. Harjutusülesandeid võib lahendada endale sobivaimas keeles.

Ülesanded esitatakse moodles; vt. ka juhendit

 1. Esimene katsetus otsinguga
 2. Heuristiline otsing
 3. Lokaalne otsing
 4. Otsing mängupuul
 5. Resolutsioonimeetod
 6. Teadmusbaas Prologis
 7. "Naiivne" Bayesi mudel
 8. Peidetud Markovi mudel
 9. Hüvitisega õppimine
 10. Lineaarsed mudelid

Tagasiside esimese ülesande kohta - vaata seda siis, kui ei ole senini veel ühtegi ülesannet esitanud, et tüüpvigu vältida.

Eksam

Aine läbimiseks on vaja saada kodutööde ja eksami peale kokku min. 50 punkti, "5" saamiseks 90 punkti. Rohkem infot juhendis (ignoreeri vananenud ITI0055 ainekaarti).

Ajad (ära unusta ÕIS-is registreerida):

 • N 23. mai 2019, 11.00-13.00 U06A-229
 • N 30. mai 2019, 11.00-13.00 U06A-229
 • E 3. juuni 2019, 14-00-16.00 U06A-229

Eksamieeldus ja tulemused (3. juuni seisuga).

Ettevalmistus

Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: 1, 2, 3.

Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt (s.t. vaata näiteid pigem formaadi kui sisuga tutvumiseks).

Eksam on ilma materjalideta, aga võid kaasa võtta ühe A4 lehe märkmetega. Kestus 2 tundi.

Kordamisküsimused