Tehisintellekti ja masinõppe alused

Allikas: Lambda

Kood: ITI0210/ITI0055

Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.

Toimumiskoht ja aeg (2018)

 • loeng neljapäev, 12.00 U06A-201
 • harjutus neljapäev 14.00 ICT-121, ICT-122


õppejõud: Priit Järv, Aleksei Netšunajev

kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee

Juhend

Mida peab teadma ja tegema.

Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.

Õpikud

[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. http://aima.cs.berkeley.edu/

[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296

Loengute kava

 1. Sissejuhatus
 2. Otsing (tee leidmine eesmärgini)
 3. Heuristiline otsing
 4. Otsinguruum ja -strateegiad
 5. Lokaalne otsing
 6. Otsing mängupuul
 7. Loogika. Lausearvutus. Järeldumine
 8. Predikaatloogika
 9. Määramatus ja tõenäosus
 10. Tõenäosusmudelid
 11. Masinõpe. Klassifitseerimine otsustuspuuga
 12. Närvivõrgud
 13. Tagasisidega õppimine
 14. Tehisintellekti eetika

Harjutused

Harjutusülesannetes kasutame Python 3 / Anaconda platvormi. Arvutiklassides on see juba installitud.

 1. Intelligentne agent
 2. Esimene katsetus otsinguga
 3. Heuristiline otsing
 4. Otsingu katsetus aima-python paketiga
 5. Lokaalne otsing
 6. Minimax ja alpha-beta
 7. Lausearvutuse solver ja teadmusbaas
 8. Teadmusbaas Prologis
 9. "Naiivne" Bayesi mudel
 10. Peidetud Markovi mudel
 11. Otsustuspuu
 12. Närvivõrk (MLP)


Eksam

Tulemused (max 70, positiivseks hindeks vaja 35 (50%, vaata skaalat siit):

180685TAF  47
154916IAPB  17  40
155194IAPB  52
155419IAPB  39
155389IAPB  69
155243IAPB  70
172779IAPB  50
180991TAF  67
155376IAPB  64
155406IAPB  63
155245IAPB  56
155408IAPB  67
155047IAPB  35
155738IAPB  32  49
155252IAPB  26  49
155619IAPB  70
164128IAPB  65
154875IAPB  58
179636IAIB  66*
155150IAPB  52
155207IAPB  67
155409IAPB  66
155412IAPB  56
155203IAPB  70
155401IAPB  51
155242IAPB  54
155387IAPB  59
142600IAPB  39
155433IAPB  49
155385IAPB  56
134570IAPB  45
142459IAPB  45
155175IAPB  59
134296IAPB  63
135066IAPB  56
134526IAPB  70
155173IAPB  56
120915IAPB  37
142375IAPB  50
142598IAPB  54
155377IAPB  65
155201IAPB  46
123663IAPB  50
155187IAPB  45
142392IAPB  57
162481YAFD  69
155546IAPB  41

* - ilma ML kursuse punktideta

Ettevalmistus

Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: 1, 2, 3.

Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt.

Eksam on ilma materjalideta, aga võid kaasa võtta ühe A4 lehe märkmetega. Kestus 2 tundi.

Kordamisküsimused