Iti0210ex12

Allikas: Lambda

Tehisneuron

Tehisneuron

Tabelis on arvud 0-st 7-ni binaarkujul.

x1 x2 x3 arv
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 2
0 1 1 3
1 0 0 4
1 0 1 5
1 1 0 6
1 1 1 7

Anname arvu närvivõrgule, täpsemalt ühele neuronile, ette binaarse vektori (x1, x2, x3) kujul.

Neuroni aktivatsioonifunktsioon:

g(in) = 0, kui in < 0

g(in) = 1, kui in >= 0

in = -w0 + w1x1 + w2x2 + w3x3

Ülesanne

  1. Millised kaalude w0 ... w3 väärtused peab tehisneuron õppima, et aktiveeruda (väljund = 1) juhul kui sisendarv on paaritu?
  2. Millised on kaalud tuvastamiseks, et sisendarv < 6?

Sama ülesannet saab koos vastuste kontrolliga lahendada ka moodles.