Iti0210w2

Allikas: Lambda

2. nädal

Tee otsimine eesmärgini. Pathfinding tutorial (<-- siit vaatame ainult algust, heuristilise otsinguga (A*) tegeleme hiljem)

Otsinguruum (search space) ja otsingupuu. [AIMA] chapter 3-3.3, [TI] 14-15, [ARTINT] 3.2-3.5, slaidid.

loengu salvestus