Tehisintellekti ja masinõppe alused

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Iti0210)

Kood: ITI0210

Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.

Toimumiskoht ja aeg (2018)

 • loeng teisipäev, 10.00 ICT-315
 • harjutus teisipäev 13.50 ICT-501


õppejõud: Priit Järv

kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee

Juhend

Mida peab teadma ja tegema.

Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.

Õpikud

Põhiõpik:

[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. http://aima.cs.berkeley.edu/

Alternatiivid:

[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296

[ARTINT] Poole, D.L and Mackworth, A. K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd Edition. Cambridge University Press, 2017. https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html

Loengute kava

 1. Sissejuhatus
 2. Otsing (tee leidmine eesmärgini)
 3. Heuristiline otsing
 4. Otsinguruum ja -strateegiad
 5. Lokaalne otsing
 6. Otsing mängupuul
 7. Loogika. Lausearvutus. Järeldumine
 8. Predikaatloogika
 9. Määramatus ja tõenäosus
 10. Tõenäosusmudelid
 11. Masinõpe. Klassifitseerimine otsustuspuuga
 12. Närvivõrgud
 13. Tagasisidega õppimine

Harjutused

Harjutusülesannetes kasutame Python 3 / Anaconda platvormi. Arvutiklassides on see juba installitud.

Ülesanded esitatakse moodles; vt. ka juhendit.

 1. Intelligentne agent
 2. Esimene katsetus otsinguga
 3. Heuristiline otsing
 4. Otsingu katsetus aima-python paketiga
 5. Lokaalne otsing
 6. Alpha-beta otsing
 7. Lausearvutuse solver ja teadmusbaas
 8. Resolutsioonimeetod
 9. Teadmusbaas Prologis
 10. "Naiivne" Bayesi mudel
 11. Peidetud Markovi mudel
 12. Klassifitseerimine masinõppega

Eksam

Eksamile pääsemise staatust vaata siit: tulemused

Esialgsed ajad:

 • T 8. jaanuar 2019, 11.00-13.00 U06-220
 • T 15. jaanuar 2019, 11.00-13.00 ICT-A2
 • T 22. jaanuar 2019, 11.00-13.00 (vastavalt vajadusele)

Ära unusta ÕIS-is eksamile registreerida!

Ettevalmistus

Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: 1, 2, 3.

Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt (s.t. vaata näiteid pigem formaadi kui sisuga tutvumiseks).

Eksam on ilma materjalideta, aga võid kaasa võtta ühe A4 lehe märkmetega. Kestus 2 tundi.