Tehisintellekti ja masinõppe alused

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Iti0210)

Kood: ITI0210

ÕIS ainekaart

Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.

Toimumiskoht ja aeg (2020)

  • loeng kolmapäev, 10.00 U04-103
  • harjutus kolmapäev, 12.00 ICT-121,122

26. veebruari loeng ja harjutustund jäävad ära, vaata ise materjale loengute kava alt

õppejõud: Priit Järv

kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee

Juhend

Mida peab teadma ja tegema.

Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.

Õpikud

Põhiõpik:

[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. Olemas ülikooli raamatukogus.

Alternatiivid:

[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296

[ARTINT] Poole, D.L and Mackworth, A. K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd Edition. Cambridge University Press, 2017. https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html

Loengute kava

  1. Sissejuhatus
  2. Otsing (tee leidmine eesmärgini)
  3. Heuristiline otsing
  4. Otsinguruum ja -strateegiad. Lokaalne otsing
  5. Lokaalne otsing ja metaheuristikud (loengut ei toimu, vaata materjale iseseisvalt)

2019 kevade loengute videod. Sisu erineb natuke praegusest kursusest.

Harjutused

Harjutusülesannete tutvustamises ja näidetes kasutatakse Python 3-e. Harjutusülesandeid võib lahendada endale sobivaimas keeles.

Ülesanded esitatakse moodles, kood pane https://gitlab.cs.ttu.ee (tee üks projekt kus hoiad kõiki kodutöid ja lisa õppejõud "Reporter" õigustega). vt. ka juhendit

  1. Tee leidmine otsinguga (2-3 nädal)
  2. Lokaalne otsing
  3. Järgmine ülesanne tuleb 4. märtsil


Eksam

Aine läbimiseks on vaja saada kodutööde ja eksami peale kokku min. 50 punkti, "5" saamiseks 90 punkti. Rohkem infot juhendis

Ettevalmistus

Sarnase sisu ja keerukusega eksamite näited: 1, 2, 3.

Teemad kattuvad meie kursusega osaliselt (s.t. vaata näiteid pigem formaadi kui sisuga tutvumiseks).

Eksam on ilma materjalideta, aga võid kaasa võtta ühe A4 lehe märkmetega. Kestus 2 tundi.