Tehisintellekti ja masinõppe alused

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Iti0055)

Kood: ITI0210/ITI0055

Kursust loetakse Tallinna Tehnikaülikooli informaatika üliõpilastele.

Toimumiskoht ja aeg (2018)

  • loeng neljapäev, 12.00 U06A-201
  • harjutus neljapäev 14.00 ICT-121, ICT-122


õppejõud: Priit Järv, Aleksei Netšunajev

kontakt: priit.jarv1 at ttu.ee

Juhend

Mida peab teadma ja tegema.

Alates 2. nädalast eeldame, et iga üliõpilane on juhendiga tutvunud.

Õpikud

[AIMA] Russell, S.J and Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach, third edition, Prentice Hall. 2009. http://aima.cs.berkeley.edu/

[TI] M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. http://dspace.ut.ee/handle/10062/28296

Loengute kava

  1. Sissejuhatus
  2. Otsing (tee leidmine eesmärgini)
  3. Heuristiline otsing
  4. Otsinguruum ja -strateegiad

Harjutused

Harjutusülesannetes kasutame Python 3 / Anaconda platvormi. Arvutiklassides on see juba installitud.

  1. Intelligentne agent
  2. Esimene katsetus otsinguga
  3. Heuristiline otsing
  4. Otsingu katsetus aima-python paketiga