Võrgurakendused I 2014

Allikas: Lambda
mootor

Ainekood: ITV0110
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_I Punkte: 3.5 AP ehk 5 EAP
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457
olemas on ka 2013 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.

NB! See on 2014 aasta arhiiv, mitte hetkel kehtiv kursuse leht!

Kontrolltöö jaanuaris

Kursuse tulemused peale kontrolltööd on siin tabelis (ainult kontrolltööl osalenute tulemused).

Tulbad: matriklinumber, initsiaalid, prax1, prax2, prax3, prax4, prax5, kontrolltöö, praksid kokku, kontrolltöö skaalal 0-40, punktisumma kokku, hinne.

Positiivse tulemuse eeldus on esimese kolme ja viimase praksi arvestamine ning kontrolltöö tulemus vähemalt 50 punkti 180-st. Kel need nõuded ei ole täidetud, on tulpades "kontrolltöö skaalal 0-40" ja "punktisumma kokku" väärtus 0; kel on täidetud, on kursus positiivse hindega lõpetatud.

Kuna tegemist on praktikumiainega, siis siin aines järeltöid ei ole ning ebaõnnestumise korral tuleb kursus sooritada 2015 sügisel; seejuures ei pea uuesti tegema juba arvestatud praktikume. Erandina võivad aprillis-mais esitada oma täiendatud praktikume ja teha uue kontrolltöö need tudengid, kes hakkavad 2014 kevadel ülikooli lõpetama: sel juhul tuleb näidata, et kevadine lõpetamine on reaalne; võta aprillis ühendust.


Aeg, koht, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi (üks loeng) teisipäeviti 10:00-11:30 ruumis CYB - VEENUS

Praktikume nädalas: 2 tundi (üks praktikum). Praktikume juhendab Roger Kerse. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad praktikumid:

 • esmaspäeval 08:00-09:30 ruumis ICT-401 rühmadele IABB31, IABB32, IABB33
 • teisipäeval 16:00-17:30 ruumis ICT-501 rühmadele IABB37, IAPB37, IATM11
 • neljapäeval 10:00-11:30 ruumis ICT-501 rühmadele IAPB31, IAPB32
 • reedel 08:00-09:30 ruumis ICT-501 rühmadele IAPB33, IAPB34, IAPB35

Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hinne sõltub kursuse jooksul tehtud praktikumide tulemustest (60%) pluss kursuse lõpus toimuva kontrolltöö tulemustest (40%).

Kursuse eesmärk

Lihtsamate veebirakenduste põhimõtted ja nende kirjutamise oskus nii brauseri kui serveri poolel. Konkreetsemalt:

 • html-i kirjutamise oskus, esmane tutvus CSS-i ja javascriptiga.
 • serveripoolse rakenduse kirjutamise põhimõtted,
 • node.js kasutamise sissejuhatus serverirakendustes.
 • cgi protokoll, erinevate keelte (sh shell, C, php, python, java, javascript) kasutamise sissejuhatus serverirakendustes
 • pythoni ja php kasutamise esmased oskused.
 • lihtsamad SQLi kasutamise oskused.


Kursusel eeldatakse elementaarsete programmeerimisoskuste olemasolu. Kes programmeerimisega üldse kokku puutunud ei ole või seda paralleelselt ei õpi, ei suuda kursust läbida.

Praktilised tööd

Kursusel on neli kohustuslikku praktilist ẗööd ja üks mittekohustuslik praktiline töö. Iga töö (sh mittekohustuslik töö) annab 0-12 punkti. Hilinenud tööd annavad poole punktidest. Töid võib (ja on soovitav) esitada enne tähtaega.

NB!

 • Kui sinu praktikum on õigeaegselt arvestatud, siis saad esitada täiendusi (näiteks kolmanda praksi teist poolt) ka hiljem, ilma pooli punkte kaotamata.
 • Esimest ja teist praksi saab esitada veel novembris, aga detsembris neid enam vastu ei võeta. Kaugõppe tudengid saavad erandina esitada ka neid prakse detsembris.
 • Alates kolmandast praksist saad oma tööd esitada ainult oma rühma praksi ajal. Kui sa ei ole üheski rühmas, siis on aeg vaba. Lihtsalt nõu ja abi saad küsida ka teistel aegadel.


Kõik tööd tuleb esitada ise TTÜ arvutiklassis: emailiga saadetud töid ei arvestata. Kasutada võib nii klassi arvuteid kui oma arvutit, brauser ja operatsioonisüsteem on vabalt valitavad. Serverirakenduste tööde presenteerimiseks tuleb kasutada ülikooli serverit dijkstra.

Ülesanded:

 • Html põhioskused. Tähtaeg 15-19 septembri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale. Detsembris seda praksi enam esitada ei saa. Kaugõppe tähtaeg 20. sept.
 • CSS, javascript, veebiserver. Tähtaeg 6-10 oktoobri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale. Detsembris seda praksi enam esitada ei saa. Erandina need kes 28.11 praksis ennast kirja panid saavad kaitsta P. Järve juures ICT-501 5.12. Kaugõppe tähtaeg on 18. oktoober.
 • Serverirakendus: cgi pythonis. Tähtaeg 10-14 novembri nädal. Kaugõppe tähtaeg on 29. november.
 • Serverirakendus node.js abil. Mittekohustuslik. Tähtaeg lükkus edasi 1. detsembrini. Kaugõppe tähtaeg on 29. november
 • Andmebaasiga serverirakendus php-s. Tähtaeg 18/19. detsember. Kaugõppe tähtaeg on kontrolltöö aeg jaanuaris.

Ainult kaugõppe jaoks eriajad detsember ja jaanuar:

 • lisa-praksiaega laupäeval 13 detsembril kell 16 IT maja 4 või 5 korrusel
 • detsembris võib kaugõpe esitada nii 1,2 kui 3 praksi mistahes päevastel aegadel
 • jaanuaris saab kaugõpe esitada ainult 4. praksi peale kontrolltööd (kaks eri kuupäeva)


Kursuse edukaks läbimiseks peavad kõik kohustuslikud praktilised tööd olema tehtud.

Lehtede kujundamise ja stiili osas lähtu sellest juhendist.

Leitud asju

Vaata seda: http://keithclark.co.uk/articles/creating-3d-worlds-with-html-and-css/

Loengute plaan ja materjalid

Alltoodud teemad kaetakse igaüks ühe-kahe loenguga. Suur osa loengutest on pühendatud näidete läbitegemisele ning seletamisele, ette-programmeerimisele ja praktikumide osalisele realiseerimisele.


HTML põhioskused

Taustaks tasub

Loe ja proovi läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Loe enne või sama-aegselt lisaks läbi ka

Vanemates tutorialites toodud markup on reeglina endiselt pädev, v.a. xhtml ja päised: sina kasuta html5 standardit (päises <!DOCTYPE html>) ja ignoreeri xml teemat html-s.

Keerulisemat:


CSSi põhioskused

Lugeda ja proovida läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Abiks on tutvuda heade tutorialidega järgmistel teemadel:

Häid praktilisi soovitusi kujundusest css-ga:

Vingeid graafilisi canvas+webgl asju:


Javascripti põhioskused

Kaks loengut: (a) sissejuhatus (b) reaalne kasutamine brauseris (html ja css muutmine, evendid jne)

Vaata soenduseks/demoks Google kogutud näiteid.

Seejärel loe läbi ja proovi järgi selles järjekorras:

NB! Selle tulemusena on sul baasettekujutus javascripti keelest, aga mitte reaalsest kasutusest (seda vaatame järgmises loengus).

Javascripti kasutamine brauseris: alustuseks on hea vaadata põhjalikku näidete loetelu

ja tingimata lugeda sinna juurde teegijuhendeid:

Javascripti ja css-i teegid: uurime veidi kõige populaarsemaid teeke


Veebirakenduse optimeerimine mobiilile

Täiendavalt spetsiifilisematest teemadest:Cgi töötlemine eri keeltes (C, python, bash, java, ...)

Kõigepealt loe ja proovi tingimata ise läbi teha: pythoni cgi-d dijkstra serveris: kiire sissejuhatus

Seejärel vaata hulka näiteid, mille täpsem seletus antakse loengus.

Tutvu linuxi shelli elementaarsete käskudega siit alustades ja selle lühiõpetusega jätkates. Iga käsu juures on abiks man, näiteks man ls. Huvi korral googelda lisaks.


Seejärel loe neid materjale CGI protokollist ja CGI programmidest serveris:

ning siis vaata lisaks loengus tehtud/proovitud lihtsaid cgi programminäiteid eri keeltes.

Cgi jaoks on olemas ka nö rfc-standard, mille lugemine on aga pisut vaevarikas (nagu enamikel standarditel) ja üldjuhul on praktilisem lugeda hoopis ülaltoodud õpetusi ja vaadata näiteid.

Python ja näiteid kasutamisest serverirakendustes

Tutvumine kolmanda praktikumiga: ITV0110 3. töö: Serverirakendus: cgi pythonis. Praksi jaoks vajaliku koodi kirjutamise harjutamine (loengus etteprogrammeerimine).

Sealt leiad ka soovitused esmatutvuseks Pythoniga (praktikumi jaoks piisab kõige lihtsamatest Pythoni konstruktsioonidest ja cgi teegist, keerukamaid asju pole otseselt vaja):

Hea mõte on paralleelselt teha lahti Pythoni interpretaator ja katsetada kõrvale asju otse Pythoni käsureal. Kui su masinas Pythonit pole, siis installeeri! Kasulikke asju lisaks:


Ajax ehk serveriga andmevahetus otse javascriptist

Lisaks võib abi olla:

NB:

 • Vanade IE-de erivariante ei ole mingit mõtet kasutada.
 • Ajaxiga avatud urlilt võib tulla mis iganes tekst (ei pea olema xml).

node.js sissejuhatus

node.js on süsteem serverirakenduste kirjutamiseks javascriptis. Ta on ehitatud chrome javascripti mootori peale ja lisab sinna hulgem kasulikke teeke, veebiserveri jne.

Vaata:

Seejärel installeeri enda arvutisse node.js ja alusta katsetamist:

Veebiserveri ehitusest ja konfigureerimisest

Kõigepealt tutvu või tuleta meelde http protokolli põhimõtteid:

Veebiserverist paremaks arusaamiseks tasub veidi eksperimenteerida pisikese veebiserveriga.

Enimkasutatav veebiserver Apache:

Apache konfigureerimisest:


Serverirakendused PHP-s, näited


SQL

Loe selles järjekorras:


SQL serverirakendustes

Harilikud tutorialid ja tähelepanekud:

Sessioonid, cookied, sisselogimine, autentimine, web storage

Mõned lingid:

Vajalikud tööriistad

Oma arvutiga töö tegemiseks peab seal olema vähemalt