Võrgurakendused I 2013

Allikas: Lambda
mootor

Ainekood: ITV0110
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_I ehk http://www.lambda.ee/index/itv0110
Punkte: 3.5 AP ehk 5 EAP
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457
olemas on ka 2012 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.

NB! Siin on kursuse 2013 aasta arhiiv, mitte hetkel aktuaalsed materjalid!

Tulemused

Kursuse tulemused on siin lehel eesnime järgi sorteeritud. Tabelis on ainult nende tudengite tulemused, kes esitasid kõik praktikumid ja käisid kontrolltööl (ülejäänud on ÕIS-i mõttes mitteilmunud). Samad hinded on ÕIS-s.

Hinde rehkendus: 60% praktikumid ja 40% kontrolltöö.

Tulbad:

 • matriklinumber
 • initsiaalid
 • praktikumide punktide summa
 • kontrolltöö tulemus
 • kontrolltöö tulemus kantud skaalale 0-40
 • praktikumi ja skaleeritud kontrolltöö tulemuse punktide summa
 • hinne

Kõigi praktikumide tulemuste esialgne detailne tabel on endiselt siin. Sessi käigus ilmus veidi täiendusi/parandusi, mida ei ole tagantjärgi siia tabelisse kantud: küll on nad aga lõpptulemuste/hinde juures arvesse võetud.


Aeg, koht, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi (üks loeng) teisipäeviti 10:00-11:30 ruumis VIA-229

Praktikume nädalas: 2 tundi (üks praktikum). Kui pole teisiti märgitud, toimuvad praktikumid:

 • esmaspäeval 08:00-09:30 ruumis ICT-501 rühmadele IAPB33, IAPB34, IAPB35 (juhendab Priit Järv)
 • teisipäeval 08:00-09:30 ruumides ICT-401 IT-213B rühmadele IABB31, IABB32, IAPB31, IAPB32 (juhendab Roger Kerse)
 • teisipäeval 14:00-15:30 ruumis ICT-501 rühmadele IABB37, IAPB37, IAPB38 (juhendab Roger Kerse)

Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hinne sõltub kursuse jooksul tehtud praktikumide tulemustest (60%) pluss kursuse lõpus toimuva kontrolltöö tulemustest (40%).

Kursuse eesmärk

Lihtsamate veebirakenduste põhimõtted ja nende kirjutamise oskus nii brauseri kui serveri poolel. Konkreetsemalt:

 • html-i kirjutamise oskus, esmane tutvus CSS-i ja javascriptiga.
 • serveripoolse rakenduse kirjutamise põhimõtted, cgi protokoll, erinevate keelte (sh shell, C, php, python, java, javascript) kasutamise sissejuhatus serverirakendustes.
 • pythoni ja php kasutamise esmased oskused.
 • lihtsamad SQLi kasutamise oskused.

Kursusel eeldatakse elementaarsete programmeerimisoskuste olemasolu. Kes programmeerimisega üldse kokku puutunud ei ole või seda paralleelselt ei õpi, ei suuda kursust läbida.

Praktilised tööd

NB! Alates 3. detsembrist saab ühes praktikumis korraga esitada maksimaalselt kaks erinevat tööd, mis ei ole varem juba arvestatud. Kui sul on töö varem arvestatud, aga oled täiendanud, siis see siia piirangu alla ei lähe. Seega, kui sul on veel mitu arvestamata tööd, hakka kohe esitama!

Kursusel on neli kohustuslikku praktilist ?ööd. Iga töö annab 0-15 punkti. Hilinenud tööd annavad poole punktidest. Töid võib (ja on soovitav) esitada enne tähtaega.

Kõik tööd tuleb esitada ise TTÜ arvutiklassis: emailiga saadetud töid ei arvestata. Kasutada võib nii klassi arvuteid kui oma arvutit, brauser ja operatsioonisüsteem on vabalt valitavad. Serverirakenduste tööde jaoks on võimalik kasutada ülikooli serverit, soovi korral ka oma serverit.

Teise praksi materjalide lõpus on nüüd serverisse sisselogimise ja failide kopeerimise õpetus! Kui sisselogimine ei õnnestu, siis loe seda õpetust ja salvesta veebivormi kaudu oma kasutajatunnus.

Ülesanded:

Kursuse edukaks läbimiseks peavad kõik praktilised tööd olema tehtud.

Lehtede kujundamise ja stiili osas lähtu sellest juhendist.

Loengute plaan ja materjalid

Alltoodud teemad kaetakse igaüks ühe-kahe loenguga. Suur osa loengutest on pühendatud näidete läbitegemisele ning seletamisele, ette-programmeerimisele ja praktikumide osalisele realiseerimisele.


HTML põhioskused

Taustaks tasub

Loe ja proovi läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Loe enne või sama-aegselt lisaks läbi ka

Vanemates tutorialites toodud markup on reeglina endiselt pädev, v.a. xhtml ja päised: sina kasuta html5 standardit (päises <!DOCTYPE html>) ja ignoreeri xml teemat html-s.

Keerulisemat:


CSSi põhioskused


Lugeda ja proovida läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Abiks on tutvuda heade tutorialidega järgmistel teemadel:

Häid praktilisi soovitusi kujundusest css-ga:

Vingeid graafilisi canvas+webgl asju:

CSS mobiilile:


Javascripti põhioskused


Kaks loengut: (a) sissejuhatus (b) reaalne kasutamine brauseris (html ja css muutmine, evendid jne)

Vaata soenduseks/demoks Google kogutud näiteid.

Seejärel loe läbi ja proovi järgi selles järjekorras:

NB! Selle tulemusena on sul baasettekujutus javascripti keelest, aga mitte reaalsest kasutusest (seda vaatame järgmises loengus).

Javascripti kasutamine brauseris: alustuseks on hea vaadata põhjalikku näidete loetelu

ja tingimata lugeda sinna juurde teegijuhendeid:

Javascripti ja css-i teegid: uurime veidi kõige populaarsemaid teeke


Praktilist teisest praktikumist


Kuidas ja kuhu faile serverisse üles laadida jms: loe teise praktikumi materjalidest


Cgi töötlemine eri keeltes (C, python, bash, java, ...)


Kõigepealt loe ja proovi tingimata ise läbi teha: pythoni cgi-d dijkstra serveris: kiire sissejuhatus

Seejärel vaata hulka näiteid, mille täpsem seletus antakse loengus.

Tutvu linuxi shelli elementaarsete käskudega siit alustades ja sellest lühiõpetusest jätkates. Iga käsu juures on abiks man, näiteks man ls. Huvi korral googelda lisaks.


Seejärel loe neid materjale CGI protokollist ja CGI programmidest serveris:

ning siis vaata lisaks loengus tehtud/proovitud lihtsaid cgi programminäiteid eri keeltes.

Cgi jaoks on olemas ka nö rfc-standard, mille lugemine on aga pisut vaevarikas (nagu enamikel standarditel) ja üldjuhul on praktilisem lugeda hoopis ülaltoodud õpetusi ja vaadata näiteid.


Python ja näiteid kasutamisest serverirakendustes


Tutvumine kolmanda praktikumiga: ITV0110 3. töö: Serverirakendus: cgi pythonis. Praksi jaoks vajaliku koodi kirjutamise harjutamine (loengus etteprogrammeerimine).

Sealt leiad ka soovitused esmatutvuseks Pythoniga (praktikumi jaoks piisab kõige lihtsamatest Pythoni konstruktsioonidest ja cgi teegist, keerukamaid asju pole otseselt vaja):

Hea mõte on paralleelselt teha lahti Pythoni interpretaator ja katsetada kõrvale asju otse Pythoni käsureal. Kui su masinas Pythonit pole, siis installeeri! Kasulikke asju lisaks:


Ajax ehk serveriga andmevahetus otse javascriptist


Veebiserveri ehitusest ja konfigureerimisest


Kõigepealt tutvu või tuleta meelde http protokolli põhimõtteid:

Veebiserverist paremaks arusaamiseks tasub veidi eksperimenteerida pisikese veebiserveriga.

Enimkasutatav veebiserver Apache:

Apache konfigureerimisest:


Serverirakendused PHP-s, näited


SQL

Loe selles järjekorras:


SQL serverirakendustes


Sessioonid, cookied, sisselogimine, autentimine, web storage

Mõned lingid:

Vajalikud tööriistad

Oma arvutiga töö tegemiseks peab seal olema vähemalt

Uus väga hea redaktor html/css/js jaoks on brackets: proovi seda!