Itv0060 2008 arhiiv

Allikas: Lambda

Ainekood: ITV0060
Link: http://www.lambda.ee/index.php/Teadmiste_otsing,_formaliseerimine_ja_hoidmine ehk http://www.lambda.ee/index/itv0060
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Kursuse materjalid eelmistest aastatest: itv0060 2008 arhiiv, itv0060 2007 arhiiv, itv0060 2006 arhiiv, [http:/cs.ttu.ee/kursused/wav4130/ veel varasemad].


Aeg, koht, tulemus

Semester: kevad
Tulemus: eksam
Punkte: 3.5

NB! kuuenda veebruari loeng/praktikum lükkub edasi: lektor on prantsusmaal.

Loengud: Igal kolmapäeval kell 16.00 arvutuskeskuse ruumis IT-137a.
Harjutused: igal kolmapäeval paaritutel nädalatel kell 17.45 arvutiklassis IT 213h
Praktikumid: igal kolmapäeval paarisnädalatel kell 17.45 arvutiklassis IT 213h

Praktikumid annavad hinde aluseks olevatest punktidest kokku 2/3, eksam samuti 1/3.

Eksam

Eksamiajad (kaks varianti, teine ei ole järeleksam):

  • 27 mai kell 9-12 ruumis I-202 (aula taga)
  • 3 juuni kell 9-12 ruumis I-202 (aula taga)


Praktikumid annavad hinde aluseks olevatest punktidest kumbki 1/2, eksam samuti 1/2.

Siin nüüd ITV0060 eksamitulemused 2008 kevad.

Eksami jaoks vajalikud materjalid:


RDF, RDFS, OWL ja nende teisendus 1st järku loogikasse: keerukamad detailid.

Vaja on teada olulisemaid osi:

RDFa, andmete lugemine ja seostamine annoteeritud veebilehtedelt

Vaja on teada olulisemaid osi:

Hariliku relatsioonilise baasi semantika

Esimest järku loogika kasutamine päringumootorites: resolutsioonimeetod kui põhialus

Erinevad 1st järku loogika süntaksid ja täiendused: KIF, CL, restricted english jms

Materjale täisteksti indeksite kohta


Materjale andmebaasides kasutatavate indeksite kohta

Materjale termide indekseerimise kohta

  • McCune artikkel

Kursuse eesmärk ja lühikokkuvõte

Kursuse fookus on loogikareeglitega seostatud andmebaaside ja semantilise webi tehnoloogiatel. Teemad:

  • andmebaaside ja loogika seos
  • rdf(s), owl jms semantilise veebi keeled, nende seos xml-i ja html-ga
  • erinevate mittestandardsete loogikasüsteemide kasutamine
  • konkreetsed, praktiliseks kasutuseks mõeldud reeglikeeled ja -mootorid

Praktikumiülesanded

Praktilisi töid on kolm. Eksamile lubatakse ainult neid tudengeid, kes on kõik tööd realiseerinud. Hilinemine vähendab töö väärtust eksamil poole võrra. Töid võtab juhendaja vastu praktikumiaegadel AK arvutiklassis: need tuleb töötavana ette näidata, ning veidi selgitada lähtekoodi.

Töid võib teha kas üksi või kaheinimeselistes gruppides.

Esimene praktiline töö

Tähtaeg: 14 märts. Soovitav teha varem.

Töö sisuks on realiseerida süsteem, mis suudab lugeda sisse RDFa standardi põhiosade järgi annoteeritud html-i ja teisendada seda rdf kolmikuteks. Näitelehtede tegemine on ülesande üks osa: selleks tuleb valida vähemalt kolm erinevat reaalset veebilehte ja need (vähemalt osaliselt) ära annoteerida. Rdf kolmikute süntaks on csv.

Loe:

Vaata ka rdfa esimese praksi soovitusi.

Teine praktiline töö

Teise praktilise töö sisuks on esimesele praktilisele tööle täiendavalt reeegli- ja päringusüsteemi ehitamine.


Kolmas praktiline töö

Töö sisu täpsustatakse märtsis.

Loengud ja harjutustunnid

30 jaanuar: sissejuhatus kursusesse, esimene praktiline töö

13 veebruar: kompleksteadmised andmebaasides, seos reeglite ja loogikaga

Materjalid

RDFa, andmete lugemine ja seostamine annoteeritud veebilehtedelt

Hariliku relatsioonilise baasi semantika

Esimest järku loogika kasutamine päringumootorites: resolutsioonimeetod kui põhialus

Erinevad 1st järku loogika süntaksid ja täiendused: KIF, CL, restricted english jms

Reeglimootorid, teisendajad, vahetükid andmebaasidele.

RDF, RDFS, OWL ja nende teisendus 1st järku loogikasse: keerukamad detailid.

Materjale täisteksti indeksite kohta

Materjale termide indekseerimise kohta


Materjale teadmiste loogika kohta

Abimaterjalid disjunktide kujule viimiseks