Itv0060 2007 arhiiv

Allikas: Lambda

NB! Tegu on 2007 aasta kevadsemestri arhiiviga, mitte hetkel loetava kursusega!

Ainekood: ITV0060
Link: http://www.lambda.ee/index.php/Teadmiste_otsing,_formaliseerimine_ja_hoidmine ehk http://www.lambda.ee/index/itv0060
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Kursuse materjalid eelmisest aastast leiad siit ja veel varasemad leiad siit.

Eksam

Järeleksam toimub neljapäeval 30 augustil ruumis VI-224 kell 10-13. Eksamile pääsemiseks on hiljemalt 29 augustil vaja registreerida ennast instituudi sekretäri Varje Vainu juures arvutuskeskus hoones ruumis 224.

Eksam toimus 23. mail kell 10.00.

Eksami teemad ja materjalid:

Aeg, koht, tulemus

Semester: kevad
Tulemus: eksam
Punkte: 3.5

Loengud: Igal kolmapäeval kell 10.00-11.30 arvutuskeskuse ruumis IT-140.
Harjutused: igal kolmapäeval paaritutel nädalatel kell 12.00-13.30 Paaritud nädalad algavad: 1 veebruar, 12 veebruar, 26 veebruar jne

Praktikumid annavad hinde aluseks olevatest punktidest kumbki 1/3, eksam samuti 1/3.

Kursuse eesmärk ja lühikokkuvõte

Kursuse fookus on loogikareeglitega seostatud andmebaaside ja semantilise webi tehnoloogiatel. Teemad:

  • andmebaaside ja loogika seos
  • rdf(s), owl jms semantilise veebi keeled, nende seos xml-i ja html-ga
  • erinevate mittestandardsete loogikasüsteemide kasutamine
  • konkreetsed, praktiliseks kasutuseks mõeldud reeglikeeled ja -mootorid

Kursuses toodavad probleemid, lahendusvariandid, süsteemid jms baseeruvad kahel konkreetsel valdkonnal:

  • infovahetus robotiparvedes.
  • andmete lugemine, automaatne täiendamine, päringud annoteeritud veebilehtedelt


Praktikumiülesanded

Praktilisi töid on kaks. Eksamile lubatakse ainult neid tudengeid, kes on mõlemad tööd realiseerinud. Hilinemine vähendab töö väärtust eksamil poole võrra. Töid võtab juhendaja vastu praktikumiaegadel AK arvutiklassis: need tuleb töötavana ette näidata, ning veidi selgitada lähtekoodi.

Töid võib teha kas üksi või kaheinimeselistes gruppides.

Esimene praktiline töö

Tähtaeg: 14 märts. Soovitav teha varem.

Töö sisuks on realiseerida süsteem, mis suudab lugeda sisse RDFa standardi põhiosade järgi annoteeritud html-i ja teisendada seda rdf kolmikuteks. Näitelehtede tegemine on ülesande üks osa: selleks tuleb valida vähemalt kolm erinevat reaalset veebilehte ja need (vähemalt osaliselt) ära annoteerida. Rdf kolmikute süntaks on csv.

Loe:


Teine praktiline töö

Teise praktilise töö sisuks on esimesele praktilisele tööle täiendavalt reeegli- ja päringusüsteemi ehitamine. Detailid ilmuvad veebruari lõpuks.

Loe siit: Teadmiste teine praktiline töö


Loengud

1. Loeng. Sissejuhatus ja ülevaade. RDFa ja sissejuhatus esimesse praktikumiülesandesse.
Aeg: 7. veebruar.
Loe
2. Loeng. Hariliku relatsioonilise baasi semantika.
Aeg: 14. veebruar.
  • Info harilikus relatsioonilises andmebaasis ja selle "harilik" tähendus
  • Relatsioonilises andmebaasis oleva info "harilik" tähendus loogika mõttes.
  • Keerukama info (disjunktsioonid, eitus, valemid) hoidmise viise relatsioonilises andmebaasis.
3. Loeng. Andmete lugemine ja seostamine annoteeritud veebilehtedelt.
Aeg: 22. veebruar.
microformats ja nende sarnasused/erisused rdfa-ga
loe: http://www.microformats.org
4. Loeng. Esimest järku loogika kasutamine päringumootorites
resolutsioonimeetod kui põhialus
Aeg: 29. veebruar.
5. Loeng. Erinevad 1st järku loogika süntaksid ja täiendused
KIF, CL, restricted english jms.
KIF
CL üldlehekülg, SCL vana presekas, kontekst ja ajalooline taust
CG
Draftid: ECL ja ELM
6. Loeng. Reeglimootorid, teisendajad, vahetükid andmebaasidele.
Alustame teise praktikumiülesandega.
Jätkame teise praktikumiülesandega.


RDFS, OWL ja nende teisendus 1st järku loogikasse
keerukamad detailid.

X. Mitu loengut: roboti baasnäide, selle juures vajalikud andmed, reeglid, teisendused, keeled jne. X. Mitu loengut: reegleid kasutavate ja xml-rdf andmebaaside tehnoloogia küsimused.


8. Materjale täisteksti indeksite kohta


9. Materjale termide indekseerimise kohta


10 Materjale teadmiste loogika kohta

Abimaterjalid disjunktide kujule viimiseks (ei ole kohustuslik lugeda):