Itv0060 2006 arhiiv

Allikas: Lambda

Ainekood: ITV0060
Link: http://www.lambda.ee/index.php/Teadmiste_otsing,_formaliseerimine_ja_hoidmine ehk http://www.lambda.ee/index/itv0060
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Kursuse materjalid eelmisest aastast leiad siit.


NB! Tegu on 2006 kevadsemestri materjalide arhiiviga, mitte kehtivate kursusematerjalidega!!

Eksam

Konsultatsioon:

 • 15. mai kell 12.00 ruumis VI-122

Eksamiajad:

 • 22. mai (esmaspäev) kell 10.00 ruumis VI-122
 • 29. mai (esmaspäev) kell 10.00 ruumis VI-122


Aeg, koht, tulemus

Semester: kevad
Tulemus: eksam
Punkte: 3.5

Loengud: Igal kolmapäeval kell 14.00-15.30, esialgu ruumis VI-122.
NB! Alates 8. veebruarist toimuvad loengud AK arvutiklassis IT-213h, mitte ruumis VI-122.
Harjutused: igal kolmapäeval paaritutel nädalatel kell 17.45-19.15, AK arvutiklassides IT-213d. Paaritud nädalad algavad: 23 jaanuar, 6 veebruar, 20 veebruar, ...

NB! 23. jaanuaril harjutust ei toimu: toimub ainult loeng, kell 14.00-15.30.

Kursuse eesmärk ja lühikokkuvõte

Kursuse fookus on semantilise webi tehnoloogiatel, ning kursus jaotub kolme suurde ossa:

 • Sem web baastehnoloogiad: andmete esitamise põhimõtted üldiselt, URL-kui-nimi, RDF, RDFS, OWL.
 • Lisavõimalustega loogikad (mittemonotoonne loogika, teadmiste loogika, tõenöosuslik loogika jms), muud täendavad peatükid, konkreetsed rakenduslikud aspektid.
 • Teksti-, RDF- ja XML-põhised viisid teadmiste baasdata hoidmisteks, indeksid, reeglite ja päringute kasutamine

Loengud

1. Loeng. Sissejuhatus ja ülevaade.
Aeg: 25 jaanuar.
 • Info harilikus relatsioonilises andmebaasis ja selle "harilik" tähendus
 • Relatsioonilises andmebaasis oleva info "harilik" tähendus loogika mõttes.
 • Keerukama info (disjunktsioonid, eitus, valemid) hoidmise viise relatsioonilises andmebaasis.
2. Loeng. XML
Aeg: 1. veebruar.
3. Loeng. RDF.
Aeg: 8. veebruar.
Praktikum
Aeg: 8. veebruar
Vaatasime: libxml2
4. Loeng. RDFS ja tema teisendus 1st järku loogikasse.
Aeg: 15. veebruar.
Olulisi linke:


5. Loeng. Loogika ja rakendamine blocks worldi näitel.
Aeg: 22. veebruar.
Olulisi linke: blocks Dave saidil, McCarthy blocks world ja situatsioonid, vana gandalf, vana otter
6. Loeng. Loogika ja rakendamine blocks worldi näitel. Jätk.
Aeg: 1. märts.
Näitena otteri süntaksis planeerimisülesanne TPTP kogumikust ja väike võrdusloogika näide listidega
Loe lisaks planeerimise peatükki Russelli ja Norvigi õpikust.
7. Loeng. Default loogika.
Aeg: 8. märts.
Loe http://en.wikipedia.org/wiki/Default_logic, http://en.wikipedia.org/wiki/Closed_World_Assumption, tutorial default logicust.
Vaata ja katseta: http://www.dbai.tuwien.ac.at/proj/dlv/
dlv näiteid loengust


8. Loeng. Default loogika ja DLV süsteemi kasutamine blocks worldi näitel.
Aeg: 15. märts.
Vaata ja katseta blocks world näidete ja aksiomaatikaga saidilt: http://www.dbai.tuwien.ac.at/proj/dlv/
9. Loeng lükkub edasi õppejõu haigestumise tõttu.
Aeg: 22. märts.


11. Loeng.
Aeg: 12 aprill.
Sissejuhattus teise praktikumi: Teadmised praktikum 2
Stringiotsing: Boyer-Moore, vt http://en.wikipedia.org/wiki/Boyer-Moore
Teadmiste loogika.
Materjal
pikk versioon ja lühem versioon, vaata ka ghostscripti saiti .ps jaoks


Praktikumiülesanded

Praktilisi töid on kaks. Eksamile lubatakse ainult neid tudengeid, kes on mõlemad tööd realiseerinud. Hilinemine vähendab töö väärtust eksamil poole võrra. Töid võtab juhendaja vastu praktikumiaegadel AK arvutiklassis: need tuleb töötavana ette näidata, ning veidi selgitada lähtekoodi.

Töid võib teha kas üksi või kaheinimeselistes gruppides.

Esimene praktiline töö

Tähtaeg: 15 märts. Töö sisuks on realiseerida süsteem, mis suudab lugeda sisse

 • nn. 'striped' XML-i ja teisendada seda XML süntaksis RDF-i.
 • RDFS-i XML süntaksis (või selle mõistlikku alamhulka) ja teisendada loetud fail elm keeles olevasse faili, mida tõestaja elmgandalf suudab sisse lugeda. elmgandalfi pole antud töös esialgu vaja.

Soovitusi:

 ./xpath2 'http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/wine.rdf' '/rdf:RDF' minutekst 
 


NB! RDFS ja XML teisendamine kasutab ainult väga piiratud osa elm keelest.

Teine praktiline töö

Tähtaeg: 10. mai.

Töö sisuks on realiseerida süsteem, mis kasutab esimeses töös realiseeritud komponente ja suudab vastata (sisseloetud fakte ja reegleid kasutades) kasutaja antud päringule.

Sisendiks on (striped) XML, RDF, RDFS ja ELM failid, mis tuleb enne tõestajale andmist teisendada ELM failideks ja siis üheks suureks failiks kokku konkateneerida.

Konkreetsemalt loe Teadmised praktikum 2 lehelt.

Olulised materjalid lugemiseks