Itv0010 2013

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITV0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse ehk http://www.lambda.ee/index/itv0010

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
olemas on ka 2012 aasta arhiiv ja 2011 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.


NB! See on 2013 aasta arhiiv, mitte hetkel kehtiv info/materjalid/jne

Eksamitulemused

Järeleksami tulemused on siin. Tulbad:

 • matriklinumber
 • initsiaalid
 • eksamipunktid
 • kogusumma koos kontrolltööde boonusega
 • hinne

Kahe eksami järgsed tulemused on siin. Samuti on tulemused ÕISs.

Nimekiri on sorteeritud perekonnanime järgi. Tulpade seletus:

 • matriklinumber
 • initsiaalid
 • kontrolltööde miinuste summa (kaks viga ühes töös = 1 miinuspunkt, maksimaalne miinus 50)
 • igas üksikus kontrolltöös tehtud vigade arv (x tähendab mittetegemist)
 • kontrolltöö boonus: keskmine miinuspunkt (9) miinus sinu miinuste summa
 • eksamipunktid
 • eksamipunktid + kontrolltöö boonus
 • hinne

Järeleksam

Järeleksam toimub kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 10:00 ruumis VIA-229.


Maht, aeg, tulemus

Üks loeng nädalas. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud järgmistel aegadel:

 • Eestikeelne loeng: reedel kell 10.00-11.30 ruumis VIA-201 (loeb Tanel)
 • Venekeelne loeng: kolmapäeval kell 09:50-11:20 ruumis III-103 (loeb Deniss)

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga loengu järel (v.a. esimene loeng) vaja võrgus täita mikro-kontrolltöö, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseritakse siinsamas lehel. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) + kontrolltööde summaarne tulemus. Positiivsed hinded algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti. Tudengi kõigi kontrolltööde miinuspunktide summast lahutatakse keskmine kontrolltööde miinuspunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus.

Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

Kursus ei õpeta programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programmeerimisse.Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


1. Sissejuhatus 
Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1o.ppt, itsissejuhatus1o.pdf.


2. Varane ajalugu 
Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2o.ppt, itsissejuhatus2o.pdf.
Lisaks:


3. Keskajalugu 
II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
Lisaks:


4. Keskajalugu jätkub
seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.
Lisaks:


5. Lähiajalugu
kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.


6. Arvuti riistvara. Mälu, protsessor, käsud.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o.ppt, Itsissejuhatus6o.pdf.
Lisaks:


7. Programmeerimiskeeled.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o.ppt, Itsissejuhatus7o.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Huvi korral võid veel:
8. Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Soovitavat lugemist:
9. Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o.ppt, Itsissejuhatus9o.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:
10. Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o.ppt, Itsissejuhatus10o.pdf.
Lisaks: Tutvuda:
11. Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o.ppt, Itsissejuhatus11o.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:


12. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o.ppt, Itsissejuhatus12o.pdf.
Lisaks proovi ja loe veidi:
Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


13. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o.ppt, Itsissejuhatus13o.pdf.
Lisaks:
14. Tehisintellekt.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.ppt, Itsissejuhatus14o.pdf.
Ajuteaduse teemadel tasub kuulata kõigepealt Metzingeri podcasti ja siis jätka www.brainsciencepodcast.com podcastide kuulamist (hea tegevus kogu jõuluvaheajaks!).
Taustaks: intertehismoistus.PPT ja ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:15. IT äri, IT projektid
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
Lisaks:
16 Ülevaade saabuvast eksamist ja konsultatsioon

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: