Itv0010 2011

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITV0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse ehk http://www.lambda.ee/index/itv0010

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
olemas on ka 2010 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.

See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Kolmas järeleksam 2012 sügis

 • Järeleksam: 29. august (kolmapäev) kell 9.00-12.00, IT majas ruumis IT-140.


Kursuse tulemused, sh esimene järeleksam

esimese järeleksami tulemused

tulemused põhieksamite järel

Esimene järeleksam toimub reedel, 27 jaanuaril kell 10.00 ruumis II-102

Tulemustega üldse mitte seotult: vaata cooli värsket projekti http://www.sightsmap.com, mis tekkis kaasnähtusena uurimis/arendusprojektile http://www.sightsplanner.com


Eksamiajad

Eksamiaegu on kaks:

 • Reede, 6 jaanuar ruumis VI-229. Osadele gruppidele algusega kell 12, teistele gruppidele kell 15:
  • kell 12: rühmad IAPB12 IAPB13 IASB11 IASB12 IASB13
  • kell 15: rühmad IAEB11 IAPB11 IATB11 IATB12 ja kõik, kes pole siintoodud rühmades.
 • Esmaspäev 16 jaanuar ruumis VII-131. Osadele gruppidele algusega kell 9, teistele gruppidele kell 12:
  • kell 9: rühmad IAPB12 IAPB13 IASB11 IASB12 IASB13
  • kell 12: rühmad IAEB11 IAPB11 IATB11 IATB12 ja kõik, kes pole siintoodud rühmades.

Sa võid ise valida, kas tulla 6 või 16 jaanuari eksamile. Mõlemile tulla ei saa.

Eksamile ei pea registreeruma, kui oled deklareerinud aine selleks semestriks. Kui oled deklareerinud 2010 või varem, pead registreeruma. Eksamiajad/registreermisvõimalus on praegu ÕISis.

Kontrolltööde tulemused

kontrolltöö 1 tulemused

kontrolltöö 2 tulemused

Maht, aeg, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud:

 • TTÜ-s järgmistel aegadel.
  • Eestikeelne loeng: teisipäeval 10:00-11:30, ruumis I-202 (loeb Tanel)
  • Venekeelne loeng: esmaspäeval 14:00-15:30, ruumis VII-226 (loeb Deniss)

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet. Kursuse käigus on vaja osaleda ka kahel kontrolltööl, üks oktoobris, teine detsembris. Juhendatavaid/kontrollitavaid praktikume sellel kursusel ei ole, kursuse käigus antud harjutused tuleb teha iseseisvalt.

Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

NB! Kursus EI ÕPETA elementaarset arvutikasutamist. Samuti ei õpeta kursus programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programmeerimisse.


Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


1. Sissejuhatus 
Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1o11.ppt, itsissejuhatus1o11.pdf.
NB! Esimese loengu annab Jüri Vain: Tanel Tammet on konverentsil.
Lisaks:
2. Varane ajalugu 
Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2o07.PPT, itsissejuhatus2o07.pdf.
Lisaks:


3. Keskajalugu 
II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus3o11.PPT, itsissejuhatus3o11.pdf.
Lisaks:


4. Keskajalugu jätkub
seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus4o11.PPT, itsissejuhatus4o11.pdf.
Lisaks:


5. Lähiajalugu
kaheksakümnendate teine pool kuni kaasaeg. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus5o11.PPT, Itsissejuhatus5o11.pdf.


6. Arvuti riistvara. Mälu, protsessor, käsud.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o7.PPT, Itsissejuhatus6o7.pdf.
Lisaks:


7. Programmeerimiskeeled.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o07.PPT, Itsissejuhatus7o07.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Huvi korral võid veel:
8. Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o11.PPT, Itsissejuhatus8o11.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Soovitavat lugemist:
9. Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o11.ppt, Itsissejuhatus9o11.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:


10. Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o08.ppt, Itsissejuhatus10o08.pdf.
Lisaks: Tutvuda:
11. Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o07.PPT, Itsissejuhatus11o07.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:


12. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o11.pdf.
Lisaks proovi ja loe veidi:
Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


13. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o07.PPT, Itsissejuhatus13o07.pdf.
Lisaks: Huvi korral vaata TSP programmi Java lähtekood


14. Tehisintellekt.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o11.pdf.
Ajuteaduse teemadel tasub kuulata kõigepealt Metzingeri podcasti ja siis jätka www.brainsciencepodcast.com podcastide kuulamist (hea tegevus kogu jõuluvaheajaks!).
Taustaks: intertehismoistus.PPT ja ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:15. IT äri, IT projektid
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
Lisaks:
16 Ülevaade saabuvast eksamist ja konsultatsioon

Harjutamist eksamiks/arvestuseks

Tee iseseisvalt vanad eksamid:

NB! selle aasta erinevused nimetatud näidetega võrreldes:

 • Küsimused on - ootuspäraselt - teistsugused.
 • Kahendarvude ülesannet ei tule.
 • Keerukamad ülesanded võivad anda rohkem punkte, kui lihtsad: vahemikus 10-15 punkti, lihtsad vastavalt vähem: 6-9 punkti.

Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik.


Soovitavad lisalugemismaterjalid:

Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: