Itv0010 2012

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITV0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse ehk http://www.lambda.ee/index/itv0010

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
olemas on ka 2011 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.

Järeleksam kevadel

Kevadine järeleksam toimub kolmapäeval, 5. juunil kell 10:00 ruumis X-210 (majanduse maja).

Eksamitulemused

NB! Esimesele tulemuste hulgale lisandusid 29. jaanuaril mitme tudengi hinded, kes olid jäänud näpuvigade tõttu esimesel korral sisse kandmata. Täiendatud tulemused siin: Tulemused põhieksamite järel peale 29. jaanuari täiendusi.

Rehkendus: eksamipunktidest on lahutatud kontrolltööde miinused ja liidetud kontrolltööde keskmine miinus (sh mitte esitatud tööd) 8 punkti.

Järeleksam:

  • Reede, 1 veebruar kell 16:00. Ruum VI-201.
  • Järgmine järeleksam toimub mai keskpaiku.


Maht, aeg, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud järgmistel aegadel:

  • Eestikeelne loeng: esmaspäeval kell 12.00-13.30 ruumis VI-201 (loeb Tanel)
  • Venekeelne loeng: esmaspäeval 10:00-11:30, ruumis V-301 ja paaritutel teisip 12:00-13:30 ruumis X-418 (loeb Deniss)

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga loengu järel (v.a. esimene loeng) vaja võrgus täita mikro-kontrolltöö, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseritakse siinsamas lehel. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) - kontrolltööde summeeritud veapunktid. Positiivsed hined algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti.

Kursuse eesmärk

  • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
  • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
  • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

Kursus ei õpeta programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programmeerimisse.

Kontrolltöö

Viimane kontrolltöö oli üheteistkümnes, teemaks rekursioon: teisisõnu, viimase kahe loengu (keerukus, lahenduvus ja AI) kohta enam kontrolltöid ei ole.


Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


1. Sissejuhatus 
Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1o.ppt, itsissejuhatus1o.pdf.


2. Varane ajalugu 
Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2o.ppt, itsissejuhatus2o.pdf.
Lisaks:


3. Keskajalugu 
II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
Lisaks:


4. Keskajalugu jätkub
seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.
Lisaks:


5. Lähiajalugu
kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.


6. Arvuti riistvara. Mälu, protsessor, käsud.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o.ppt, Itsissejuhatus6o.pdf.
Lisaks:


7. Programmeerimiskeeled.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o.ppt, Itsissejuhatus7o.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Huvi korral võid veel:
8. Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Soovitavat lugemist:
9. Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o.ppt, Itsissejuhatus9o.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:
10. Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o.ppt, Itsissejuhatus10o.pdf.
Lisaks: Tutvuda:
11. Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o.ppt, Itsissejuhatus11o.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:


12. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o.ppt, Itsissejuhatus12o.pdf.
Lisaks proovi ja loe veidi:
Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


13. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o.ppt, Itsissejuhatus13o.pdf.
Lisaks: Huvi korral vaata TSP programmi Java lähtekood


14. Tehisintellekt.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o11.pdf.
Ajuteaduse teemadel tasub kuulata kõigepealt Metzingeri podcasti ja siis jätka www.brainsciencepodcast.com podcastide kuulamist (hea tegevus kogu jõuluvaheajaks!).
Taustaks: intertehismoistus.PPT ja ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:15. IT äri, IT projektid
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
Lisaks:
16 Ülevaade saabuvast eksamist ja konsultatsioon

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: