Iti0101 2017

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITI0101
Link: http://www.lambda.ee/wiki/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse

Õppejõud: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426
olemas on ka 2016 aasta arhiiv kõigi eelmise aasta materjalidega.

NB! See on 2017 aasta arhiiv, mitte käesoleva aasta materjal!! =

Eksamiajad ja tulemused

Siin

Tunnikontrollide tulemused:


NB! Palun võta eksamile kaasa pildiga dokument.

Eksamiajad: kolmel eri päeval kaks aega eri gruppidele, tulla tuleb ainult oma grupi ajal.

 • Esmaspäev 08.01.2018 ruumis U02-102
  • kell 12:00 tudengitele, kelle kood algab IADB,
  • kell 15:00 kõigile teistele tudengitele.
 • Esmaspäev 15.01.2018 ruumis U02-102
  • kell 10:00 tudengitele, kelle kood algab IADB,
  • kell 13:00 kõigile teistele tudengitele.
 • Esmaspäev 22.01.2018 ruumis U02-102
  • kell 10:00 tudengitele, kelle kood algab IADB,
  • kell 17:00 kõigile teistele tudengitele.

Õppekorraldus lubab osaleda kahel eksamil, neist läheb arvesse viimane. Lisaks neile kolmele päevale eraldi neljandat "järeleksamit" ei ole.

Eksamiülevaade ja konsultatsioon toimus reedel, 15. detsembri loengus kell 12. Vaata ka Märkmed it sissejuhatuse eksami jaoks 2017

Rohkem kontrolltöid ei tule!

Kontrolltööde tulemused tehakse nähtavaks enne aasta lõppu.

Pärast neljapäeva 21. detsembril enam loenguid ei ole.


Infoks: kuidas teha läbi kursuse variant vana koodiga (eelmisest aastast)

Rõhuv enamus tudengeid võtavad seda kursust koodiga ITI0101: neil on nädalas kaks loengut, mõlemi kohta küsimused kontrolltöödes ja lõpuks eksamil.

Väike hulk tudengeid peavad võtma seda kursust vana koodiga ITV0010 ja väiksema punktiarvuga (vanad õppekavad): neil on nädalas ainult üks, neljapäevane loeng, kontrolltöös ja eksamil ainult selle kohta küsimused.


Maht, aeg, tulemus

Kaks loengut nädalas. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud auditooriumites U06A-201 ning U06A-229 järgmistel aegadel:

 • Neljapäeval kell 08:00: loeng eksamiks vajalike materjalide ja koduülesannetega. Õppejõud Tanel Tammet.
 • Reedel kell 12:00: süvaloengud kitsamatel teemadel, tervikkursuste ülevaated ja teemasid tööstusest. Erinevad õppejõud. Ka siin antakse vahel koduülesandeid.

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga nädal vaja võrgus täita mikro-kontrolltöö, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseeritakse siinsamas lehel kas nädalavahetusel või esamspäeval. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata samades mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) + kontrolltööde summaarne tulemus. Positiivsed hinded algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on ca kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti. Tudengi kõigi kontrolltööde miinuspunktide summast lahutatakse keskmine kontrolltööde miinuspunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus.

Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.


Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


Senised loengud peaksid olema vaadatavad sellelt lingilt.

NB! Ei ole mingit garantiid, et loengud jäävad üles mitmeks kuuks või et kõik loengud võrku ilmuvad.

1. nädal. Sissejuhatus: arvuti ja info, õppekavad ja teaduskond.

 • Neljapäeval: Sissejuhatus. Arvuti ja info kodeerimise põhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1a.ppt, itsissejuhatus1a.pdf.
 • Reedel: Õppekavade ja teaduskonna ülevaade: erinevad õppejõud.

Lisaks:

2. nädal: Ajaloo algus ... 1940 ja küberkaitse.

 • Neljapäeval: Varane ajalugu. Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2a.ppt, itsissejuhatus2a.pdf.
 • Reedel: Küberkaitse ja IT turvaküsimused. Sten Mäses.
Loengumaterjal: Loeng_2017_09_15_slaidid.pdf.


Lisaks:

3. nädal: Keskajalugu 1940-1960 ja tekstitöötlus.

 • Neljapäeval: Keskajalugu : II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
 • Reedel: Tekstitöötlus (word, powerpoint, libreoffice, Latex, markdown, ...). Ivari Horm.
Loengumaterjal: Slaidid ja demofailid.
Lisaks:

4. nädal: Keskajalugu 1970 ... 1990 ja e-riigi kaitse

 • Neljapäeval: Keskajalugu jätkub: seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.

Lisaks:

5. nädal: Lähiajalugu 1990-... ja tabelarvutus

 • Neljapäeval: Lähiajalugu: kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.
 • Reedel: Tabelarvutus. Ivari Horm.
Loengumaterjal: Slaidid ja demofail

Lisaks:

6. nädal: Programmeerimise alused, masinalähedane programmeerimine ja andmetüübid

Lisaks tarkvarast:

Lisaks riistvarast:

7. nädal: Programmeerimiskeeled ja suurte infosüsteemide arhitektuur.

 • Reedel: süsteemidest mõtlemine ja infosüsteemide arhitektuur riigi süsteemide näitel. Räägib riigi hiljutine pea-it-arhitekt Andres Kütt.

Lisaks: Tutvu veidi nende populaarsus-võrdlustega:

Siis vaata veidi neid asju:

8. nädal: Operatsioonisüsteemid ja võrgud

 • Neljapäeval: Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
 • Reedel: võrgu funktsioneerimise sissejuhatus ja edaspidise suurema kursuse ülevaade: õppejõud Ivo Müürsepp.
Loengumaterjal: Arvutivorgud.pptx, Arvutivorgud.pdf.
Soovitavat katsetamist:
Eriti soovitavat lugemist:
Muidu soovitavat lugemist:

9. nädal: Tarkvara arhitektuur ja arvuti/opsüsteemide administreerimine

 • Neljapäeval: Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9a.ppt, Itsissejuhatus9a.pdf.
 • Reedel: administreerimise sissejuhatus ja kursuse ülevaade. Õppejõud Edmund Laugasson.
Loengumaterjal: OSadmin_tutvustus_2.pdf

Kohustuslikku lugemist

Vaata ägeda eestis loodava süsteemi demo:

Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:

10. nädal: Võrgurakendused ja andmebaasid süsteemis

 • Neljapäeval 9. nov: Võrgurakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11a.ppt, Itsissejuhatus11a.pdf.
 • Reedel 10 nov.: andmebaasid süsteemis. Õppejõud Gunnar Piho.
Loengumaterjal: Tarkvara_arhitektuur_Piho.pdf,

Tutvuda lühidalt:

11. nädal: Rekursioon, funktsionaal- ja loogiline progemine, algoritmid ja keerukus

 • Neljapäeval 16. nov: Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o.ppt, Itsissejuhatus12o.pdf.

 • Reedel 17. nov: Algoritmid ja keerukus. Ülevaade kursusest. Õppejõud Marko Kääramees.

Loengumaterjal: Algoritmid_2017.pptx, Algoritmid_2017.pdf.

Lisaks proovi ja loe veidi:

Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


Lisaks:

12. nädal: Algoritmid, lahenduvus ja robootika.

 • Neljapäeval 23. nov: Algoritmid: lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13a.ppt, Itsissejuhatus13a.pdf.
 • Reedel 24. nov : Robootika. Õppejõud Maarja Kruusmaa.

Lisaks tasub vaadata:

Robootikast:

13. nädal: Tehisintellekt.

 • Neljapäeval 30. nov: Tehisintellekt: ülevaade, semantika, loomulik keel, loogika.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.ppt, Itsissejuhatus14o.pdf.
 • Reedel 1. dets: Tehisintellekt: õppimismeetodid. Õppejõud Sven Nõmm. Loengumaterjal


Ajuteaduse teemadel tasub kõigepealt vaadata/kuulata Metzingeri loengut

Taustaks: tehisintellektinduse magistrikursus TTÜs ja ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:

14. nädal: Tarkvara arendus ja IT äri.

 • Neljapäeval 7. dets: Tarkvaraarendusprotsess, IT projektid ja äri.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
 • Reedel 8.dets: Priit Raspel: IT projektid ja arendus reaalsetes organisatsioonides; Sessil hakkamasaamine: õppeprodekaan Margus Kruus.


Lisaks:

15. nädal: Konsultatsioon ja loengud ettevõtetest.

 • Reedel 15. dets: Konsultatsioon ja Innar Liivi lühiloeng andmekaevest praktilistes projektides.

16. nädal: Konsultatsioon ja loengud ettevõtetest.

 • Neljapäeval 21. dets, viimane loeng: Välisloengud ettevõtetest ja võimalus küsida eksami kohta.

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: