Märkmed it sissejuhatuse eksami jaoks 2017

Allikas: Lambda


 • Küsimusi on kümme.
 • Kõik küsimused eksamil on kaetud mõnes veebis olevas loengumaterjalis või on lugemiskontrollorid kohustusliku kirjanduse osas. Lisamaterjalide järgi küsimusi ei tule.
 • Teemad, millest ei tule küsimusi:
  • Arvude teisendamine
  • Elektroonikaskeem
 • Küll aga tuleb küsimus loogikaavaldiste tõeväärtustabeliga.
 • Kindlasti tuleb üks küsimus kas lahenduvuse või keerukuse loengu teemadel.
 • Ajaloo teemade puhul
  • Ei ole vaja teada täpseid aastaid, vaid umbkaudset perioodi
  • Pisisündmused küsimuste hulka ei tule.
  • Üldpildina eeldab küsimus, et materjalides on tema kohta vähemalt üks eraldi slaid ja asi sisuliselt ka eriti oluline
 • Näiteid kohustusliku kirjanduse kontrollküsimuste kohta:
  • Joel Spolsky "The law of leaky abstractions" toob näitena kaks omavahel seotud protokolli. Mis protokollid need on?
  • Mis on Fred Brooksi artikli "No silver bullet" põhisõnum? Millega ta oma teooriat põhjendab?
  • Gnu manifest "The Free software Definition" ütleb nii: "Free software" is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of "free" as in "free X," not as in "free Y." Mis lause, fraas või sõna on X ja mis Y kohal?
  • Tuleta meelde kaks ekslikku müüti artiklist "Top ten geek business myths"!