Itv0010 2016

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITV0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse ehk http://www.lambda.ee/index/itv0010

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
olemas on ka 2015 aasta arhiiv kõigi eelmise aasta materjalidega.

NB! See on varasema kursuse arhiiv, mitte kehtivad kurusematerjalid!

Eksamitulemused!

Siin on Järeleksamite tulemused ITV0010 2016 sügissemester

Põhieksamite tulemused on siin tabelis: matriklinumber, eesnime esitäht, hinne. Tabel on sorteeritud perekonnanimede järgi.

Ilma hindeta read tähendavad, et tudeng eksamile ei ilmunud. Kui sul tekib küsimusi, palun kirjuta tanel.tammet@ttu.ee.

NB! Järeleksam toimub nüüd kolmapäeval, 25 jaanuaril ruumis SOC-209 kell 11:00.

Eksamiajad

Kummalgi päeval kaks aega eri gruppidele, tulla tuleb ainult oma grupi ajal: eksamipäeva esimene aeg on kõigile peale IAPB tudengite, eksamipäeva teine aeg on IAPB tudengitele.

  • Teisipäev 03.01.2017 ruumis U06A-229 kell 12:00 (mitte IAPB) ja 15:00 (IAPB)
  • Kolmapäev 18.01.2017 ruumis U06A-201 kell 09:00 (mitte IAPB) jA 12:00 (IAPB)

NB!

Tehisintellekti (13) kontrolltöö oligi viimane.

Edu eksamil!


Maht, aeg, tulemus

Üks loeng nädalas. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud järgmistel aegadel:

  • Eestikeelne loeng: kolmapäeval kell 14.00-15.30 Küberi majas ruumis cyb_veenus (loeb Tanel)
  • Venekeelne loeng: ?? ruumis ?? (loeb Deniss)

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga loengu järel (v.a. esimene loeng) vaja võrgus täita mikro-kontrolltöö, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseeritakse siinsamas lehel. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) + kontrolltööde summaarne tulemus. Positiivsed hinded algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti. Tudengi kõigi kontrolltööde miinuspunktide summast lahutatakse keskmine kontrolltööde miinuspunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus.

Kursuse eesmärk

  • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
  • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
  • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

Kursus ei õpeta programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programmeerimisse.


Kontrolltöö

Kontrolltöö nr 13 on siin.

Vali iga küsimuse järel see vastus, mis paistab olema pakututest kõige õigem. Vastamisel on soovitav loengumaterjale kasutada!

Salvestatud vastust enam muuta ei saa. Kontrolltööd saab teha vahemikus 15. dets - 20. dets.


Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


Sissejuhatus : Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.

Loengumaterjal: itsissejuhatus1o.ppt, itsissejuhatus1o.pdf.

Varane ajalugu : Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.

Loengumaterjal: itsissejuhatus2o.ppt, itsissejuhatus2o.pdf.
Lisaks:

Keskajalugu : II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
Lisaks:

Keskajalugu jätkub: seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.
Lisaks:


Lähiajalugu: kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.

Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.


Arvuti riistvara. Mälu, protsessor, käsud.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o.ppt, Itsissejuhatus6o.pdf.
Lisaks:

Programmeerimiskeeled.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o.ppt, Itsissejuhatus7o.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Siis vaata veidi neid asju:

Operatsioonisüsteemid.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Soovitavat katsetamist:
Eriti soovitavat lugemist:
Muidu soovitavat lugemist:

Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o.ppt, Itsissejuhatus9o.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Vaata ägeda eestis loodava süsteemi demo:
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:

Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o.ppt, Itsissejuhatus10o.pdf.
Lisaks: Tutvuda:

Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o.ppt, Itsissejuhatus11o.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:

Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o.ppt, Itsissejuhatus12o.pdf.
Lisaks proovi ja loe veidi:
Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.

Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o.ppt, Itsissejuhatus13o.pdf.
Lisaks:

Tehisintellekt.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.ppt, Itsissejuhatus14o.pdf.
Ajuteaduse teemadel tasub kõigepealt vaadata/kuulata Metzingeri loengut
Taustaks: ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:

IT äri, IT projektid

Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
Lisaks:
16 Ülevaade saabuvast eksamist ja konsultatsioon

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: