Andmete sisestamine sqlite

Allikas: Lambda

Sqlite andmebaasi andmete sisestamiseks on sul vaja:

 • Defineerida sqlite jaoks tabelid, kuhu andmed paned: selleks tee fail, suuna see sqlite ja tulemuseks saad sqlite tehtud faili. Selleks
  • vaata loengublokki "Andmebaasiga serverirakenduse ehitamine"
  • uuri tabelite tegemise ja andmete sisestamise näited
  • tee käsurealt
   sqlite3 minubaas < tabelid.txt
   kus minubaas on sinu baasi nimi (vali ise) ja tabelid.txt on tabelite tegemise (ja vbl ka katseandmete sisestamise lausete) fail, mille eelnevalt oled teinud. sqlite ehitab siis ise faili nimega minubaas.
 • Kirjutada pythoni programm, mis loeb sinu andmed csv kujul formaadis sisse ja trükib nad välja sqlite insert lausetena (trükkimise tulemus suuna faili). Selleks:
  • vaata loengublokki "programmeerimise sissejuhatus pythonis"
  • uuri failitöötluse näitekood pythonis
  • Arvesta, et esialgu on kasulik katsetada ca 100 reaga, mitte kogu selle suure andmestikuga.
  • Trükkide suunamiseks faili tee näiteks nii:
   python3 minuprogramm.py > andmed.txt
   .
 • Eelmises punktis loodud fail suuna sqlite ja tema salvestab need siis oma faili. Selleks
  • tee käsurealt
   sqlite3 minubaas < andmed.txt
   kus minubaas on sinu baasi nimi, mis enne kasutasid (vaata, kas sqlite on teinud selle nimega faili) ja andmed.txt on insert lauseid sisaldav fail, mille eelnevalt oled teinud. sqlite lisab need andmed siis ise faili nimega minubaas.
 • Uuri, kas andmed ikka läksid baasi. Selleks
  • Ava baas käsurealt: tee
   sqlite3 minubaas
   ja avanevalt käsurealt tee
   select * from andmetabel;
   kus andmetabel on sinu andmete tabeli nimi, mille eelnevalt lõid.