Sql insert-lausete näited andmete sisestamiseks

Allikas: Lambda

sqlite andmete sisestamiseks tuleb kõigepealt defineerida tabelid, siin teeme "inimesed" ja "autod" tabelid:

create table inimesed(
   id integer primary key, 
   nimi varchar(100),
   palk integer,
   sugu varchar(1)
);

create table autod (
   id integer primary key,
   mark varchar(100),
   number varchar(10),
   omanik integer
);

Need laused saad anda sqlite oma käsurealt või failist, mille suunad sqlite sisse lugema:

insert into inimesed(id,nimi,sugu,palk) values (1,'Ants','m',1000);
insert into inimesed(id,nimi,palk) values (2,'Jaan',1200);
insert into inimesed(id,nimi,sugu,palk) values (3,'Peeter','m',900);

insert into inimesed(id,nimi,sugu,palk) values (4,'Leena','n',1500);
insert into inimesed(id,nimi,palk) values (5,'Eve',1100);
insert into inimesed(id,nimi,sugu,palk) values (6,'Maie','n',800);

insert into autod(id,mark,number,omanik) values (1,'Ford','230ABX',1);
insert into autod(id,mark,number,omanik) values (2,'Opel','146ABC',1);
insert into autod(id,mark,number,omanik) values (3,'Audi','130DAA',4);
insert into autod(id,mark,number,omanik) values (4,'Mercedes','186BAU',5);