Failitöötluse näitekood pythonis

Allikas: Lambda

Selle koodi eesmärk on lugeda sisse csv formaadis failid palgad.csv, naistenimed.txt ja meestenimed.txt ja teha nende pealt lihtsat statistikat.

import sys

def loenimed(failinimi):
 sisend=open(failinimi)
 lines=sisend.readlines()
 i=0
 while i<len(lines):
  nimi=lines[i].strip()
  lines[i]=nimi
  i=i+1
 sisend.close()
 return lines
  
naistenimed=loenimed("naistenimed.txt")
meestenimed=loenimed("meestenimed.txt")

sisend=open("palgad.csv")
lines=sisend.readlines()
sisend.close()
#print(lines)
reanr=0
palgasumma=0
meestepalgasumma=0
naistepalgasumma=0
meestearv=0
naistearv=0
# nyyd tuleb tsykkel yle koigi inimeste
while reanr<len(lines):
 rida=lines[reanr]
 tykid=rida.split(",")
 if tykid[1]=="m" or tykid[1]=="M":
  # meeste case
  meestearv=meestearv+1
  meestepalgasumma=meestepalgasumma+int(tykid[2])
 if tykid[1]=="n" or tykid[1]=="N":
  # naiste case
  naistearv=naistearv+1
  naistepalgasumma=naistepalgasumma+int(tykid[2])
 if not (tykid[1] in ["m","M","n","N"]):
  if tykid[0] in meestenimed:
   meestearv=meestearv+1
   meestepalgasumma=meestepalgasumma+int(tykid[2])
  elif tykid[0] in naistenimed:
   naistearv=naistearv+1
   naistepalgasumma=naistepalgasumma+int(tykid[2]) 
 
 palgasumma=palgasumma+int(tykid[2]) 
 reanr=reanr+1

print("keskmine palk:",palgasumma/len(lines))
print("keskmine meeste palk:",meestepalgasumma/meestearv)
print("keskmine naiste palk:",naistepalgasumma/naistearv)