Võrgurakendused I 2017

Allikas: Lambda
mootor

Ainekood: ITV0110
Link: http://www.lambda.ee/wiki/V%C3%B5rgurakendused_I Punkte: 3.5 AP ehk 5 EAP
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457
olemas on ka 2016 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.

NB! See on 2017 aasta arhiiv, mitte hetkel kehtiv materjalide kogu!

Lõpptulemused

Siin tulemuste kolmas versioon (paar tudengit andsid teada, et kontrolltööde tulemustes oli segadus tudengikoodi/nime/eelmise aasta tulemustega). Teistel muutusi ei ole.

Kogu 2017 võrgurakenduste kursuse tulemused siin. Formaat: tudengikood, initsiaalid, viis praksi, kontrolltöö, hinne. Tühik või kriips tähendab mitteilmumist. Siintoodud tulemused veel õis-s ei ole.

Kui sul on mingid tulemused selgelt puudu või valesti, siis palun anna asjaoludest võimalikult täpselt teada (a la mitmenda praksi tulemustest jutt, millal umbes esitasid, kellele) emailitsi tanel.tammet@ttu.ee.

Pane tähele, et kontrolltöö loetakse sooritatuks, kui said vähemalt 20 punkti. Kursuse edukaks lõpetamiseks peab sul olema tehtud esimesed neli praktikumi ja kontrolltöö ning praktikumid+kontrolltöö saadud kokku vähemalt 50 punkti.

Uurimistöös osalemine!

Palun kõigil tudengitele teha läbi http://sightsmap.com/survey uuring, kus tuleb võrrelda etteantud piirkonnavalikuid kaardil. Hinnake palun vähemalt 40 paari. Hindamise eest saab kursuse punktiarvestusse ühe punkti!

Kui avate viidatud lehe, sisestage Your name kasti lihtsalt oma täisnimi, pange Affiliation kasti TTU ja vajutage "Ready". Kuvatud piirkondades on enamasti mingid rohkem või vähem huvipakkuvad asjad/kohad/vaated, mida võiks turistina tahta möödaminnes pildistada või lihtsalt uudistada. Kui esmapilgul jääb ebaselgeks, mis piirkonnas on, siis tasub kaardil zoomida välja või sisse või panna peale satellite view.

Uuring on osa doktorand Piit Järve tööst piirkondade kaardistamise ja soovitamise teemadel crowdsourcingu ja andmekaeve abil, ning uuringu mõtteks on võrrelda erinevate huvipiirkonna-moodustamise algoritmide headust inimese vaatenurgast. Tulemused lähevad tema artikli osaks, kus ta ehitab ja analüüsib erinevaid piirkonna-moodustamise algoritme.

Kontrolltöö ja kursuse lõpetamine

Kursuses on peale praktikumide ka üks kohustuslik kontrolltöö, mis toimub viimaste loengute ajal/kohas ja annab maksimaalselt 40 punkti. Edukaks sooritamiseks pead kontrolltöös saama vähemalt 20 punkti ja kogu kursuse eest (praktikumid+kontrolltöö) vähemalt 50 punkti.

Kontrolltöö jaoks on sul valida kaks võimalikku päeva (kell endiselt 10:00 ja ruum U06A-201), vali üks neist:

 • neljapäev 14 detsember
 • neljapäev 21 detsember: võta kaasa ja esita mõni pildiga dokument

Peale viimast praktikumipäeva 22. detsembril on kursus lõppenud: ülesandeid enam ei vaadata ja rohkem kontrolltöösid ei tehta.

NB! Praktikumides hindamine ainult sinu grupi ajal

Juhime kõigi praktikumijuhendajate poolt tähelepanu, et praktikumitöö arvestamine ja hindamine toimub ainult sinu grupi ajal! Muude gruppide aegadel võetakse töid vastu ainult juhul, kui ei ole kedagi õigest grupist, kes sooviks tööd esitada / konsulteerida, st reeglina mitte arvestuse viimasel nädalal.


Videoloengud

Senised loengud peaksid olema vaadatavad sellelt lingilt.

NB! Ei ole mingit garantiid, et loengud jäävad üles mitmeks kuuks või et kõik loengud võrku ilmuvad.


Aeg, koht, tulemus

Loeng igal neljapäeval kell 10:00-11:30 ruumides U06A-201, U06A-229. Loengud on peamiselt pühendatud praktikumide seletamisele ja aeglasele, selgitustega osalisele ette-programmeerimisele. Teisisõnu, loengute mõte on aidata praktikume teha.

Praktikumid toimuvad eri gruppidele viiel erineval ajal. Praktikumijuhendaid on mitu. Esimesel nädalal on juhendajaks Martin Verrev, järgmistel tuleb praktikumijuhendajaid juurde.

NB! Praktikumide eesmärgiks on teha ise ülesande kallal tööd, küsida juhendajalt probleemide korral abi ja esitada valmis või osaliselt valmis töid juhendajale. Praktikumides enamasti ei esitata üldist infot/materjale/näiteid kõigile vaatamiseks: selleks on loeng.

 • teisipäeval kell 08:00 ruumis ICT-401 IAPB32, IAPB33
 • teisipäeval kell 14:00 ruumis ICT-404 IAPB34, IAPB35
 • teisipäeval kell 16:00 ruumis ICT-121 ABB31, IABB32, IABB33
 • kolmapäeval kell 16:00 ruumis ICT-404 IAPB36
 • neljapäeval kell 08:00 ruumis ICT-122 IABB34, IAPB31

Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hinne sõltub kursuse jooksul tehtud praktikumide tulemustest (60%) pluss kursuse lõpus toimuva kontrolltöö tulemustest (40%).

Kursuse eesmärk

Veebirakenduste põhimõtted ja nende kirjutamise oskus nii brauseri kui serveri poolel. Konkreetsemalt:

 • Brauseri põhitehntoloogiad: html-i, CSS-i ja javascripti baasoskused.
 • Serveripoolse rakenduse kirjutamise põhimõtted,
 • cgi protokoll ja erinevate keelte (sh python, php, javascript, C) kasutamise ülevaade serverirakendustes
 • Pythoni ja php kasutamise esmased oskused.
 • node.js kasutamise sissejuhatus
 • Lihtsamad SQLi kasutamise oskused.

Kursusel eeldatakse elementaarsete programmeerimisoskuste olemasolu: nende puudumisel ei ole võimalik kursust läbida.

Julgustuseks loe seda väikest juttu

NB! Selle kursuse eesmärgiks ei ole keeruliste frameworkide, transpilerite ja pakkimisvahendite jms tehnokeskkonna õppimine: kõik need vajavad alustehnoloogiate kasutamise oskust, millele kursus ongi pühendatud.

Senised loengud peaksid olema vaadatavad sellelt lingilt.

NB! Ei ole mingit garantiid, et loengud jäävad üles mitmeks kuuks või et kõik loengud võrku ilmuvad.

Praktilised tööd

Kursusel on neli kohustuslikku praktilist ẗööd ja üks vabatahtlik praktiline töö. Iga töö annab 0-12 punkti. Hilinenud tööd annavad poole punktidest. Töid võib (ja on soovitav) esitada enne tähtaega.

NB!

 • Kui sinu praktikum on õigeaegselt arvestatud, siis saad esitada täiendusi kuni kaks nädalat peale tähtaega, ilma pooli punkte kaotamata.
 • Kui sinu praktikum ei ole õigeaegselt arvestatud, siis on sul esitamiseks aega veel kolm nädalat peale tähtaega (välja arvatud neljas ja viies praks), aga selliselt hilinenud praks annab ainult pooled punktid.
 • Üle kolme nädala hilinenud praks annab edukal arvestamisel ainult üheainsa punkti.
 • Oma tööd saad arvestuseks esitada ainult oma rühma praksi ajal. Kui sa ei ole üheski rühmas, siis on aeg vaba. Lihtsalt nõu ja abi saad küsida ka teistel aegadel.

Kõik tööd tuleb esitada ise TTÜ arvutiklassis: emailiga saadetud töid ei vaadata. Kasutada võib nii klassi arvuteid kui oma arvutit, brauser ja operatsioonisüsteem on vabalt valitavad. Tööde presenteerimiseks tuleb kasutada ülikooli serverit dijkstra: kõiki prakse vaatavad õppejõud ainult sealt serverist. Kindlasti loe dijkstra serveri kasutamise õpetust.

Kursuse edukaks läbimiseks peavad kõik kohustuslikud praktilised tööd - neli esimest - olema tehtud.

Lehtede kujundamise ja stiili osas lähtu sellest juhendist.

Ülesanded:

1. ülesanne: HTML ja server

Detailid: Prax 1: html põhioskused.

Tähtaeg 18-22 septembri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale.

2. ülesanne: minesweeper ehk javascript ja css

Ülesandeks on realiseerida tugevalt lihtsustatud minesweeperi kloon javascriptis, vastavalt järgmistele nõuetele:

Prax 2: javascript ja css.

Tähtaeg 9-13 oktoobri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale..

3. ülesanne: minesweeperi mälu ehk serverirakendus pythoni cgi-na

Ülesandeks on realiseerida serveris minesweeperi tulemuste ja poolikute mängude salvestamine ja nende kuvamine veebis.

Prax 3: python ja cgi.

Tähtaeg 6-10 novembri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale.

4. ülesanne: mini-reddit ehk andmebaasiga serverirakendus

Ülesandeks on ehitada mini-reddit (vaata saiti ja wikipediat ja sarnast hacker newsi) kasutades selleks PHP-d ja MySQL-i.

Prax 4: andmebaasiga serverirakendus php-s.

Tähtaeg 4-8 detsembri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale.

5. ülesanne: kivi-paber-käärid ehk node.js

See ülesanne ei ole arvestuse saamiseks kohustuslik, kuid annab ikkagi kuni 15 punkti, ehk tegemata jätmine annab kokku vastavalt vähem.

Ülesanne on ehitada võimalikult lihtsalt kahe inimese kivi-paber-käärid mäng node.js abil.

Prax 5: serverirakendus node.js abil.

Tähtaeg 11-15 detsembri nädal, vastavalt sinu praktikumirühmale.


Vajalikud tööriistad

Oma arvutiga töö tegemiseks peab seal olema vähemalt

 • Programmeerimiseks sobiv tekstiredaktor (väldi IDE-sid!) soovitavalt siit loetelust: Notepad++, brackets, atom, vs code, sublime text, scite
 • Mozilla Firefox ja Google Chrome
 • Windowsil putty või mõni sarnane sisselogimis-proge (Linuxil piisab ssh käsust). Hea erivariant Puttyst on kitty, mis laseb kasutajatunnuse ja parooli meelde jätta, et ei peaks igakord uuesti sisestama.
 • Windowsil winscp (vaata konfimisest!) või mõni sarnane failide-üleslaadimis-proge (linuxil ja macil piisab scp käsust)

Tehnoloogiateemad ja materjale lugemiseks

Allpool on toodud olulisemad ja valik täiendavaid materjale põhilistele tehnoloogiateemadele kursuses.

HTML põhioskused

Loe ja proovi läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Vanemates tutorialites toodud markup on reeglina endiselt pädev, v.a. xhtml ja päised: sina kasuta html5 standardit (päises <!DOCTYPE html>) ja ignoreeri xml teemat html-s.

Lisaks olulist:

Keerulisemat:

CSSi põhioskused

Lugeda ja proovida läbi (st vaja põhimõtted selgeks õppida):

Abiks on tutvuda heade tutorialidega järgmistel teemadel:

Häid praktilisi soovitusi kujundusest css-ga:

Vingeid graafilisi canvas+webgl asju:

Javascripti põhioskused

Seejärel loe läbi ja proovi järgi selles järjekorras:

NB! Selle tulemusena on sul baasettekujutus javascripti keelest, aga mitte reaalsest kasutusest (seda vaatame järgmises loengus).

Javascripti kasutamine brauseris: alustuseks on hea vaadata põhjalikku näidete loetelu

ja tingimata lugeda sinna juurde teegijuhendeid:

Javascripti ja css-i teegid: uurime veidi kõige populaarsemaid universaalseid teeke

 • jquery javascripti teek dom-ga manipuleerimiseks ja ajaxiks
 • underscore funktsionaalsed pisivahendid
 • bootstrap css + javascript, widgetid jne
 • react facebooki kapitaalne teek / pool-framework keerukamate kasutajaliideste tegemiseks

Vaata Google toredaid demosid.

Veebirakenduse optimeerimine mobiilile

Täiendavalt spetsiifilisematest teemadest:


Cgi töötlemine eri keeltes (C, python, bash, java, ...)

Kõigepealt loe ja proovi tingimata ise läbi teha: pythoni cgi-d dijkstra serveris: kiire sissejuhatus

Seejärel vaata hulka näiteid, mille täpsem seletus antakse loengus.

Tutvu linuxi shelli elementaarsete käskudega siit alustades ja selle lühiõpetusega jätkates. Iga käsu juures on abiks man, näiteks man ls. Huvi korral googelda lisaks.


Seejärel loe neid materjale CGI protokollist ja CGI programmidest serveris:

ning siis vaata lisaks loengus tehtud/proovitud lihtsaid cgi programminäiteid eri keeltes.

Cgi jaoks on olemas ka nö rfc-standard, mille lugemine on aga pisut vaevarikas (nagu enamikel standarditel) ja üldjuhul on praktilisem lugeda hoopis ülaltoodud õpetusi ja vaadata näiteid.

Python ja näiteid kasutamisest serverirakendustes

Hea mõte on paralleelselt teha lahti Pythoni interpretaator ja katsetada kõrvale asju otse Pythoni käsureal. Kui su masinas Pythonit pole, siis installeeri! Kasulikke asju lisaks:


Ajax ehk serveriga andmevahetus otse javascriptist

Lisaks võib abi olla:

NB:

 • Vanade IE-de erivariante ei ole mingit mõtet kasutada.
 • Ajaxiga avatud urlilt võib tulla mis iganes tekst (ei pea olema xml).

Serverirakendused PHP-s, näited

SQL

Loe selles järjekorras:

SQL serverirakendustes

Harilikud tutorialid ja tähelepanekud:

Sessioonid, cookied, sisselogimine, autentimine, web storage

Mõned lingid:

node.js sissejuhatus

node.js on süsteem serverirakenduste kirjutamiseks javascriptis. Ta on ehitatud chrome javascripti mootori peale ja lisab sinna hulgem kasulikke teeke, veebiserveri jne.

Vaata:

Dijkstras on node olemas programmina nodejs ja ta on väga vana versioon. npm on samuti olemas ja ei vaja ruuduõigusi.

Aga, hea mõte on kõigepealt installeerida omaenda arvutisse node.js ja alustada katsetamist:

Veebiserveri ehitusest ja konfigureerimisest

Kõigepealt tutvu või tuleta meelde http protokolli põhimõtteid:

Veebiserverist paremaks arusaamiseks tasub veidi eksperimenteerida pisikese veebiserveriga.

Enimkasutatav veebiserver Apache:

Apache konfigureerimisest: