Sissejuhatus infotehnoloogiasse

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITI0101
Link: http://www.lambda.ee/wiki/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse

Õppejõud: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426
olemas on ka 2017 aasta arhiiv kõigi eelmise aasta materjalidega.


Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

Videosalvestused

On vaadatatavad sellelt lingilt.

Maht, aeg, tulemus

Kaks loengut nädalas. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud auditooriumites U06A-201 ning U06A-229 järgmistel aegadel:

 • Esmaspäeval kell 12:00: loeng eksamiks vajalike materjalide ja koduülesannetega. Õppejõud Tanel Tammet.
 • Neljapäeval kell 12:00: süvaloengud kitsamatel teemadel, tervikkursuste ülevaated ja teemasid tööstusest. Erinevad õppejõud. Ka siin antakse vahel koduülesandeid.

Kursus lõpeb eksamiga. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga nädal vaja võrgus täita valikvastustega kümne-kahekümne küsimusega mikro-kontrolltöö ühe nädala materjalide kohta, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseeritakse siinsamas lehel nädalavahetusel. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata samades mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) + kontrolltööde summaarne tulemus. Positiivsed hinded algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on ca kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti. Tudengi kõigi kontrolltööde miinuspunktide summast lahutatakse keskmine kontrolltööde miinuspunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus.


Kontrolltöö

Kontrolltöö nr 6 on siin. Täida oma nimi, tudengikoodi ja emaili väljad. Vali iga küsimuse järel see vastus, mis paistab olema pakututest kõige õigem.

NB! Salvestada saad ainult ühe korra, parandusi teha ei saa. Iga kaks viga annavad ühe veapunkti, ehk, üks viga veapunktina arvesse ei lähe.

Seda kontrolltööd saab teha 15 oktoobrist kuni 20 oktoobrini (kaasa arvatud).

NB! Nüüd on olemas 2018 septembri kontrolltööde tulemused: tudengikood, initsiaalid ja neli tulemust, kus x tähendab tegemata tööd ja iga number tähendab vigade arvu ühes töös. Nagu eelnevas öeldud, arvestatakse veapunktiks lõpptulemuste mõttes kahte viga töös. Näiteks, kui sul on ühes töös kolm viga, saad ühe veapunkti. Tegemata tööd ja väga suure vigade arvuga tööd annavad viis veapunkti. Lõpuks lahutatakse sinu kõigi kontrolltööde veapunktide summast keskmine kontrolltööde veapunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus (ehk, kui sul on vähem vigu kui keskmiselt, saad lõpuks hoopis plusse).

Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.

Senised loengud peaksid olema vaadatavad sellelt lingilt

NB! Ei ole mingit garantiid, et loengud jäävad üles mitmeks kuuks või et kõik loengud võrku ilmuvad.

1. nädal. Sissejuhatus: arvuti ja info, õppekavad ja teaduskond.

 • Esmaspäeval: Sissejuhatus. Arvuti ja info kodeerimise põhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1a.ppt, itsissejuhatus1a.pdf.


Lisaks:

2. nädal: Ajaloo algus ... 1940 ja küberkaitse.

 • Esmaspäeval: Varane ajalugu. Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2a.ppt, itsissejuhatus2a.pdf.
 • Neljapäeval: Ülevaade IT õppekavadest (Kalle Tammemäe) ning küberkaitse ja IT turvaküsimused (Sten Mäses).
Loengumaterjal: Turvaloeng_konsp_2018_09_13_.pdf. Neljapäevase loengu küsimused tulevad ainult Steni loengu kohta.


Lisaks:

Tutvu krüptoloogiaga: sirvi veidi seda iseõppe kursust

3. nädal: Keskajalugu 1940-1960 ja e-riik.

 • Esmaspäeval: Keskajalugu : II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
 • Neljapäeval: e-riik. Margus Püüa. Vaata 20. septembri loengu videosalvestust.


Lisaks:

4. nädal: Keskajalugu 1970 ... 1990 ja tekstitöötlus

 • Esmaspäeval: Keskajalugu jätkub: seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.
 • Neljapäeval: Tekstitöötlus (word, powerpoint, libreoffice, Latex, markdown, ...). Ivari Horm.
Loengumaterjal: Slaidid ja demofailid.

Lisaks:

5. nädal: Lähiajalugu 1990-... ja tabelarvutus

 • Esmaspäeval: Lähiajalugu: kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.
 • Neljapäeval: Tabelarvutus. Ivari Horm.
Loengumaterjal: Slaidid ja demofail

Lisaks:

6. nädal: Programmeerimise alused, masinalähedane programmeerimine ja andmetüübid

Lisaks tarkvarast:

Lisaks riistvarast:

7. nädal: Programmeerimiskeeled ja suurte infosüsteemide arhitektuur.

Lisaks: Tutvu veidi nende populaarsus-võrdlustega:

Tillukeste interpretaatorite ja kompilaatorite koodinäited:

Siis vaata veidi neid asju:

Ja väga detailidesse minekuks on huvitav lugeda Javascripti interpretaatorite/kompilaatorite optimeeringutest:

8. nädal: Operatsioonisüsteemid ja võrgud

 • Esmaspäeval: Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
 • Neljapäeval: võrgu funktsioneerimise sissejuhatus ja edaspidise suurema kursuse ülevaade.
Soovitavat katsetamist:
Eriti soovitavat lugemist:
Muidu soovitavat lugemist:

9. nädal: Tarkvara arhitektuur ja arvuti/opsüsteemide administreerimine

 • Esmaspäeval: Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9a.ppt, Itsissejuhatus9a.pdf.
 • Neljapäeval: Administreerimise sissejuhatus ja kursuse ülevaade.


Kohustuslikku lugemist

Vaata ägeda eestis loodava süsteemi demo:

Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:

10. nädal: Võrgurakendused ja andmebaasid

 • Esmaspäeval: Võrgurakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11a.ppt, Itsissejuhatus11a.pdf.
 • Neljapäeval: andmebaasid.

Tutvuda lühidalt:

11. nädal: Rekursioon, funktsionaal- ja loogiline progemine, algoritmid ja keerukus

 • Esmaspäeval: Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o.ppt, Itsissejuhatus12o.pdf.

 • Neljapäeval: Algoritmid ja keerukus. Ülevaade kursusest.

Lisaks proovi ja loe veidi:

Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


Lisaks:

12. nädal: Algoritmid, lahenduvus ja robootika.

 • Esmaspäeval: Algoritmid: lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13a.ppt, Itsissejuhatus13a.pdf.
 • Neljapäeval: Robootika.

Lisaks tasub vaadata:

Robootikast:

13. nädal: Tehisintellekt.

 • Esmaspäeval: Tehisintellekt: ülevaade, semantika, loomulik keel, loogika.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.ppt, Itsissejuhatus14o.pdf.
 • Neljapäeval: Tehisintellekt: õppimismeetodid.


Ajuteaduse teemadel tasub kõigepealt vaadata/kuulata Metzingeri loengut

Taustaks: tehisintellektinduse magistrikursus TTÜs ja ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:

14. nädal: Tarkvara arendus ja IT äri.

 • Esmaspäeval: Tarkvaraarendusprotsess, IT projektid ja äri.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
 • Neljapäeval: IT projektid ja arendus reaalsetes organisatsioonides; Sessil hakkamasaamine.


Lisaks:

15. nädal: Konsultatsioon ja loengud ettevõtetest.

 • Neljapäeval: TBA ja konsultatsioon

16. nädal: Konsultatsioon ja loengud ettevõtetest.

 • Esmaspäeval: Välisloengud ettevõtetest ja võimalus küsida eksami kohta.

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: