Itv0040 2010

Allikas: Lambda

Ainekood: ITV0040
Täielik nimi: Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogia
Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_II ehk http://www.lambda.ee/index/itv0040
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee
Olemas on ka 2009 aasta materjalide arhiiv.

See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Aeg, koht, tulemus

Semester: sügis
Tulemus: eksam
Hindamise meetod: praktikumide tulemused pluss eksam
Punkte: 2.5 AP ehk 4 EAP

Loeng: kolmapäeviti 12:00-13:30 ruumis: VI-224
Praktikum: paarisnädalatel kolmapäeviti 08:00-09:30 arvutiklassis IT majas (klassid E ja I)

Järeltöö

2011 kevad: eksami saab järgi teha neljapäeval, 19 mail kell 12 IT majas ruumis IT-140.

Tulemused:

  • O. Toming: eksam 25 punkti, hinne kokku 1.
  • P. Lavreshin: eksam 37 punkti, hinne kokku 2.

Tulemused

Kursuse tulemused leiad siit.

Järeleksam: reedel 28 jaanuaril kell 10.00 ruumis VI-229.

Järeleksamile palun registreeri ennast ÕIS-s!

Järgmised järeleksamid toimuvad kevadsemestri lõpul ja sügissemestri eelnädalal.

Kursus lõpeb eksamiga, kusjuures kodutööd annavad punktidest 50% ja eksam 50% ning lõppsummale lisanduvad praktikumi ekstrapunktid. Kõik järgnevas antud kodutööd peavad eksamile pääsemiseks olema tehtud.


Eksamil käsitletavad teemad ja materjalid, mille järgi õppida

Kodutööd ja tähtajad

Kodutöid võib teha 1-3 inimesest grupina.

Kokku on kodutöid 2. Kumbki kodutööd täismahus tehtuna annab 25 punkti, sellele võivad lisanduda ekstrapunktid. Puudulikult tehtud kodutöö punktiarv jääb alla 25 punkti. Hilinenud kodutöö eest saab pooled muidu saadaolevad punktid.

Praktikumid:

Kursus varasematel aastatel

Loenguteemade plaan

P2P 1 (praktikumi jaoks vajalik maht)
Loe kindlasti:
Täiendavalt/etteruttavalt materjale:
Comm protocols 1
Comm protocols 2.
Comm protocols 3.
P2P 2

Hajutatud key-value andmebaasid (ehk distributed hash tables ehk DHT):

P2P Bittorrent
Semantikaküsimused, RDF jms võrgusüsteemides
Mapreduce ja memcached


Lukustamine ja transaktsioonid

Valik lugemismaterjale