Itv0040 2009

Allikas: Lambda

Ainekood: ITV0040
Täielik nimi: Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogia Link: http://www.lambda.ee/index.php/V%C3%B5rgurakendused_II ehk http://www.lambda.ee/index/itv0040
Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee


See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Eksam

Tulemused siin.

29 jaanuari järeleksami tulemused:

 • K.N.: 4
 • R.V.: 5
 • P.G.: 2


NB! NB! Järeleksamile pääsemiseks peab ennast ÕIS-s eelnevalt eksamile registreerima. Mine ÕIS-s http://ois.ttu.ee "sooritused" -> "teadmiste kontrollidele registreerimine", otsi selle aine 29.01.2010 eksam ja registreeri ennast sellele. Probleemide korral otsi abi dekanaadist.

Aeg, koht, tulemus

Semester: sügis
Tulemus: eksam
Hindamise meetod: praktikumide tulemused pluss eksam
Punkte: 2.5 AP ehk 4 EAP

Loeng: kolmapäeviti 16.00-17.30 korpus III ruum 103 (alumine korrus)
Praktikum: kolmapäeviti 17.45-19.15 arvutiklassis IT majas

Hindamine

Kursus lõpeb eksamiga, kusjuures kodutööd annavad punktidest 50% ja eksam 50%. Kõik järgnevas antud kodutööd peavad eksamile pääsemiseks olema tehtud.

Kodutööd ja tähtajad

Kodutöid võib teha 1-3 inimesest grupina.

Kokku on kodutöid 2. Kumbki kodutööd täismahus tehtuna annab 20 punkti, sellele võivad lisanduda ekstrapunktid. Puudulikult tehtud kodutöö punktiarv jääb alla 20 punkti. Hilinenud kodutöö eest saab pooled muidu saadaolevad punktid.

Praktikumid:


Kursus varasematel aastatel

Loenguteemade plaan

 • Quick overview. 2 sept.
 • P2P 2: 7 oktoober, Skype arhitektuurimeeskonna juhilt Andres Kütilt. Communication problems of peer to peer systems:
  • Peer to peer architecture offers a number of advantages over client-server approach but also introduces challenges, many of which are related to network topology and low-level communication protocols. In this lecture, several of these problems are presented along with discussion about their possible solutions.
 • Xtee: 14 oktoober, xTee süsteemi ühelt põhiautorilt Margu Freudenthalilt.
  • xTee on Eesti riigi-andmekogude infovahetussüsteem.
 • Botnetid ja materjalide ülevaade 2: 16 detsember.


Lugemismaterjale