Itv0010 2010

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, paradigmad, äri.

IT

Ainekood: ITV0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse ehk http://www.lambda.ee/index/itv0010

Lektor: Tanel Tammet
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
olemas on ka 2009 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.


See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Järeleksam 2011 sügis

Järeleksam toimub 26 august (reede): kell 10 auditoorium IT-137a

Järeleksam 2011 kevad

Järeleksam toimub 25 mai (kolmapaev): kell 9 auditoorium VII-131

Siit leiad Itv0010 2011 kevadise järeleksami tulemused.

Eksam

Siit leiad Itv0010 2010 esimese järeleksami tulemused.

Siit leiad eksamitulemused sessi kokkuvõttes.

Järeleksam: reedel 28 jaanuaril kell 10.00 ruumis VI-229.

Järeleksamile palun registreeri ennast ÕIS-s!

Järgmised järeleksamid toimuvad kevadsemestri lõpul ja sügissemestri eelnädalal.


Kontrolltööde tulemused

Maht, aeg, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud:

 • TTÜ-s järgmistel aegadel.
  • Eestikeelne loeng: teisipäeval 12:00-13:30, ruumis I-202 (loeb Tanel)
  • Venekeelne loeng: teisipäeval 10:00-11:30, ruumis VII-131 (loeb Deniss)

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet. Kursuse käigus on vaja osaleda ka kahel kontrolltööl. Juhendatavaid/kontrollitavaid praktikume sellel kursusel ei ole, kursuse käigus antud harjutused tuleb teha iseseisvalt.


Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

NB! Kursus EI ÕPETA elementaarset arvutikasutamist. Samuti ei õpeta kursus programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programmeerimisse.


Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


1. Sissejuhatus 
Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1o07.PPT, itsissejuhatus1o07.pdf.
Lisaks:
2. Varane ajalugu 
Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2o07.PPT, itsissejuhatus2o07.pdf.
Lisaks:


3. Keskajalugu 
II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus3o07.PPT, itsissejuhatus3o07.pdf.
Lisaks:
4. Keskajalugu jätkub
seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus4o07.PPT, itsissejuhatus4o07.pdf.
Lisaks:
5. Lähiajalugu
üheksakümnendad kuni kaasaeg. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus. Kokkuvõtted suurtest teemadest.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus5o07.PPT, Itsissejuhatus5o07.pdf.


6. Arvuti riistvara. Mälu, protsessor, käsud.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o7.PPT, Itsissejuhatus6o7.pdf.
Lisaks:


7. Programmeerimiskeeled.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o07.PPT, Itsissejuhatus7o07.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Huvi korral võid veel:
8. Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o07.PPT, Itsissejuhatus8o07.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Soovitavat lugemist:
9. Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o07.PPT, Itsissejuhatus9o07.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:


10. Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o08.ppt, Itsissejuhatus10o08.pdf.
Lisaks: Tutvuda:


11. Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o07.PPT, Itsissejuhatus11o07.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:


12. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o07.PPT, Itsissejuhatus12o07.pdf.
Lisaks proovi ja loe veidi:
Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


13. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o07.PPT, Itsissejuhatus13o07.pdf.
Lisaks: Huvi korral vaata TSP programmi Java lähtekood


14. Tehisintellekt.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.PPT, Itsissejuhatus14o.pdf.
Ajuteaduse teemadel tasub kuulata kõigepealt Metzingeri podcasti ja siis jätka www.brainsciencepodcast.com podcastide kuulamist (hea tegevus kogu jõuluvaheajaks!).
Taustaks: intertehismoistus.PPT
Lisaks tasub vaadata:15. IT äri, IT projektid
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o07.PPT, Itsissejuhatus15o07.pdf.
Lisaks:
16 Ülevaade saabuvast eksamist ja konsultatsioon

Harjutamist eksamiks/arvestuseks

Tee iseseisvalt vanad eksamid:

NB! selle aasta erinevused nimetatud näidetega võrreldes:

 • Küsimused on - ootuspäraselt - teistsugused.
 • Kahendarvude ülesannet ei tule.
 • Keerukamad ülesanded võivad anda rohkem punkte, kui lihtsad: vahemikus 10-15 punkti, lihtsad vastavalt vähem: 6-9 punkti.

Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik.


Soovitavad lisalugemismaterjalid:

Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: