Itv0010 2009

Allikas: Lambda

...ajalugu, suunad, põhialused, paradigmad, äri.

IT

Ainekood: ITV0010
Link: http://www.lambda.ee/index/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse ehk http://www.lambda.ee/index/itv0010

Lektor: Tanel Tammet blog
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223
Venekeelsete kursuste lektor: Deniss Kumlander
olemas on ka 2008 aasta arhiiv koos kõigi eelmise aasta materjalidega.


See leht on varemloetud kursuse arhiiv, siin ei ole värsket informatsiooni! Otsi üles kursuse hetkel aktiivne leht.

Järeleksami tulemused mais

Tulemused leiad siit tabelist. NB! P.Kirss 93512 ei ilmunud hinnetelehele, uuri dekanaadist!


Järeleksam toimus reedel, 28 mail, kell 14.00 ruumis VI-201

NB! NB! Järeleksamile pääsemiseks peab ennast ÕIS-s eelnevalt eksamile registreerima. Mine ÕIS-s http://ois.ttu.ee "sooritused" -> "teadmiste kontrollidele registreerimine", otsi selle aine 28.05.2010 eksam ja registreeri ennast sellele. Probleemide korral otsi abi dekanaadist.

Järeleksamitulemused veebruarus

Sessi eelnädala järeleksami tulemused leiad selle lingi alt.

Sessiaegsed eksamitulemused leiad selle lingi alt. Tulemused on sorteeritud initsiaalide järgi, eesnimi kõigepealt, siis perekonnanimi. Kui oma initsiaale mingil põhjusel ei leia, võib tegu olla kirjaveaga: siis otsi matriklinumbrit.

Mõned lõbusamad eksimused - täiesti anonüümselt - on kogutud siia.

Eelnädala järeleksam toimub 29 jaanuaril (reede) kell 11.00 auditooriumis VI-201.

NB! NB! Järeleksamile pääsemiseks peab ennast ÕIS-s eelnevalt eksamile registreerima. Mine ÕIS-s http://ois.ttu.ee "sooritused" -> "teadmiste kontrollidele registreerimine", otsi selle aine 29.01.2010 eksam ja registreeri ennast sellele. Probleemide korral otsi abi dekanaadist.

Järeleksamid toimuvad veel kevadsemestri lõpupoole ja sügissemestri eelnädalal.

Maht, aeg, tulemus

Loenguid nädalas: 2 tundi. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud:

 • TTÜ-s järgmistel aegadel.
  • Reedel 10.00-11.30, aula (loeb Tanel)
  • Venekeelne loeng: kolmapäeval VII-131 kell 14.00-15.30 loeb Deniss

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

NB! Kursus EI ÕPETA elementaarset arvutikasutamist. Samuti ei õpeta kursus programmeerimist, kuigi annab õrna sissejuhatuse programmeerimisse.


Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.


1. Sissejuhatus 
Programmeerimine ja arvuti tööpõhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1o07.PPT, itsissejuhatus1o07.pdf.
Lisaks:
2. Varane ajalugu 
Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2o07.PPT, itsissejuhatus2o07.pdf.
Lisaks:
3. Keskajalugu 
II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus3o07.PPT, itsissejuhatus3o07.pdf.
Lisaks:
4. Keskajalugu jätkub
seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus4o07.PPT, itsissejuhatus4o07.pdf.
Lisaks:
5. Lähiajalugu
üheksakümnendad kuni kaasaeg. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus. Kokkuvõtted suurtest teemadest.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus5o07.PPT, Itsissejuhatus5o07.pdf.


6. Arvuti riistvara. Mälu, protsessor, käsud.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus6o7.PPT, Itsissejuhatus6o7.pdf.
Lisaks:


7. Programmeerimiskeeled.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus7o07.PPT, Itsissejuhatus7o07.pdf.
Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:
Huvi korral võid veel:


8. Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o07.PPT, Itsissejuhatus8o07.pdf.
Kohustuslikku lugemist
Soovitavat lugemist:


9. Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o07.PPT, Itsissejuhatus9o07.pdf.
Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:
10. Võrgutarkvara. Interneti baastehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10o08.ppt, Itsissejuhatus10o08.pdf.
Lisaks: Tutvuda:
11. Võrgutarkvara. Interneti rakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o07.PPT, Itsissejuhatus11o07.pdf.
Lisaks: Tutvuda lühidalt:
12. Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o07.PPT, Itsissejuhatus12o07.pdf.
Lisaks proovi ja loe veidi:
Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


13. Algoritmid. Keerukus ja lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o07.PPT, Itsissejuhatus13o07.pdf.
Lisaks: Huvi korral vaata TSP programmi Java lähtekoodi


14. Tehisintellekt.
itsissejuhatus15o06.PPT, itsissejuhatus15o06.pdf.
Huvi korral loe Matrix, Skynet ja sõda teispoolsusega, klassiku ülevaadet tehisintellektindusest, Dennetti artikleid, tuntud õpikut, ajakirja JAIR.
Taustaks: intertehismoistus.PPT


15. IT äri, IT projektid
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o07.PPT, Itsissejuhatus15o07.pdf.
Lisaks:
 • How projects really work
 • mitmed kohustuslikud artiklid, vt kas powerpointist või sellel lehel allpool, :kohustuslike lugemismaterjalide peatüki allosas.


16 Varu

Harjutamist eksamiks/arvestuseks

Tee iseseisvalt vanad eksamid:

NB! 2009 aasta erinevused nimetatud näidetega võrreldes:

 • Küsimused on - ootuspäraselt - teistsugused.
 • Kahendarvude ülesannet ei tule.
 • Keerukamad ülesanded võivad anda rohkem punkte, kui lihtsad: vahemikus 10-15 punkti, lihtsad vastavalt vähem: 6-9 punkti.

Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik.


Soovitavad lisalugemismaterjalid:

Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: