Sissejuhatus infotehnoloogiasse

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Itv0010)

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITI0101
Link: http://www.lambda.ee/wiki/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse

Õppejõud: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426
olemas on ka 2016 aasta arhiiv kõigi eelmise aasta materjalidega.


Kontrolltöö siin!

Esimesel kontrolltöö-korral me autentimist ei kasuta: täida lihtsalt vormil enda kohta info ja salvesta. Järgmistel nädalatel hakkame ka autentimist kasutama.

Kontrolltööd ilmuvad siia nädalavahetusel või esmaspäeval ja on üleval kuni järgmise kontrolltöö ülespanekuni, nädal aega.

Kontrolltööde tulemused ja kokkuvõtlikud seisud ilmuvad samuti järgmise kontrolltöö ülespanekul, st kord nädalas.

Täismahus ITI0101 kontrolltöö nr 1 on siin teise nädala materjalide kohta.

Väiksemas mahus (see on ainule neile, kes peavad võtma vana koodiga ITV0010!) kontrolltöö nr 1 on siin teise nädala materjalide kohta.


Infoks: kuidas teha läbi kursuse variant vana koodiga (eelmisest aastast)

Rõhuv enamus tudengeid võtavad seda kursust koodiga ITI0101: neil on nädalas kaks loengut, mõlemi kohta küsimused kontrolltöödes ja lõpuks eksamil.

Väike hulk tudengeid peavad võtma seda kursust vana koodiga ITV0010 ja väiksema punktiarvuga (vanad õppekavad): neil on nädalas ainult üks, neljapäevane loeng, kontrolltöös ja eksamil ainult selle kohta küsimused.


Maht, aeg, tulemus

Kaks loengut nädalas. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud auditooriumites U06A-201 ning U06A-229 järgmistel aegadel:

 • Neljapäeval kell 08:00: loeng eksamiks vajalike materjalide ja koduülesannetega. Õppejõud Tanel Tammet.
 • Reedel kell 12:00: süvaloengud kitsamatel teemadel, tervikkursuste ülevaated ja teemasid tööstusest. Erinevad õppejõud. Ka siin antakse vahel koduülesandeid.

Kursus lõpeb EKSAMIGA. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga nädal vaja võrgus täita mikro-kontrolltöö, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseeritakse siinsamas lehel kas nädalavahetusel või esamspäeval. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata samades mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) + kontrolltööde summaarne tulemus. Positiivsed hinded algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on ca kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti. Tudengi kõigi kontrolltööde miinuspunktide summast lahutatakse keskmine kontrolltööde miinuspunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus.

Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.


Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.

1. nädal. Sissejuhatus: arvuti ja info, õppekavad ja teaduskond.

 • Neljapäeval: Sissejuhatus. Arvuti ja info kodeerimise põhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1a.ppt, itsissejuhatus1a.pdf.
 • Reedel: Õppekavade ja teaduskonna ülevaade: erinevad õppejõud.

Lisaks:

2. nädal: Ajaloo algus ... 1940 ja küberkaitse.

 • Neljapäeval: Varane ajalugu. Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2a.ppt, itsissejuhatus2a.pdf.
 • Reedel: Küberkaitse ja IT turvaküsimused.
Loengumaterjal: Loeng_2017_09_15_slaidid.pdf.


Lisaks:

3. nädal: Keskajalugu 1940-1960 ja tekstitöötlus.

 • Neljapäeval: Keskajalugu : II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
 • Reedel: Tekstitöötlus (word, powerpoint, libreoffice, Latex, markdown, ...). Ivari Horm.


Lisaks:

4. nädal: Keskajalugu 1970 ... 1990 ja täpsustamisel teema

 • Neljapäeval: Keskajalugu jätkub: seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.
 • Reedel: teema täpsutamisel.

Lisaks:

5. nädal: Lähiajalugu 1990-... ja tabelarvutus

 • Neljapäeval: Lähiajalugu: kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.
 • Reedel: Tabelarvutus. Ivari Horm.

Lisaks:

6. nädal: Programmeerimise alused ja õppimisega hakkamasaamine.

 • Neljapäeval: Programmeerimise alused, Turingi masin ja assembler ja seos riistvaraga ja abstraktsemad kihid.
 • Reedel: Kuidas õppida ja hakkama saada. Erinevad õppejõud/tudengid.

Lisaks riistvarast:

7. nädal: Programmeerimiskeeled ja big data.

 • Neljapäeval: Erinevad programmeerimiskeeled, andmetüübid ja kompileerimine/interpreteerimine.
 • Reedel: andmekaeve ja big data.

Lisaks: Eck laborid jätk: loe ise läbi, proovi ja tee igast osast üks-kaks harjutust:

Siis vaata veidi neid asju:

8. nädal: Operatsioonisüsteemid ja administeerimine.

 • Neljapäeval: Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
 • Reedel: administreerimise sissejuhatus ja kursuse ülevaade.
Soovitavat katsetamist:
Eriti soovitavat lugemist:
Muidu soovitavat lugemist:

9. nädal: Tarkvara arhitektuur ja andmebaasid.

 • Neljapäeval: Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9o.ppt, Itsissejuhatus9o.pdf.
 • Reedel: Andmebaasid: ülevaade kursusest.

Kohustuslikku lugemist

Vaata ägeda eestis loodava süsteemi demo:

Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:

10. nädal: Võrgurakendused ja interneti funktsioneerimine.

 • Neljapäeval: Võrgurakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus11o.ppt, Itsissejuhatus11o.pdf.
 • Reedel: Võrgu ja interneti baastehnoloogia. Ülevaade kursusest.

Lisaks:

Tutvuda lühidalt:

11. nädal: Rekursioon, funktsionaal- ja loogiline progemine, algoritmid ja keerukus

 • Neljapäeval: Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus12o.ppt, Itsissejuhatus12o.pdf.

 • Reedel: Algoritmid ja keerukus. Ülevaade kursusest. Marko Kääramees.

Lisaks proovi ja loe veidi:

Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.


Lisaks:


12. nädal: Algoritmid, lahenduvus ja robootika.

 • Neljapäeval: Algoritmid: lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13o.ppt, Itsissejuhatus13o.pdf.
 • Reedel: Robootika.

13. nädal: Tehisintellekt.

 • Neljapäeval: Tehisintellekt: ülevaade, semantika, loomulik keel, loogika.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.ppt, Itsissejuhatus14o.pdf.
 • Reedel: Tehisintellekt: õppimismeetodid.


Ajuteaduse teemadel tasub kõigepealt vaadata/kuulata Metzingeri loengut

Taustaks: ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:


14. nädal: Tarkvara arendus ja IT äri.

 • Neljapäeval: Tarkvaraarendusprotsess, IT projektid ja äri.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
 • Reedel: IT projektid ja äri eri firmades: Välisloengud ettevõtetest.


Lisaks:

15. nädal: Hinnatud oskused.

 • Neljapäeval: Ettevõtete / organisatsioonide vajadused, nõutud oskused, töö. Välisloengud ettevõtetest.
 • Reedel: Konsultatsioon.

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: