Sissejuhatus infotehnoloogiasse

Allikas: Lambda
(Ümber suunatud leheküljelt Itv0010)

...ajalugu, suunad, põhialused, tehnoloogia, äri.

IT

Ainekood: ITI0101
Link: http://www.lambda.ee/wiki/Sissejuhatus_infotehnoloogiasse

Õppejõud: Tanel Tammet
Kontakt: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426
olemas on ka 2017 aasta arhiiv kõigi eelmise aasta materjalidega.


Loeng neljapäeval, 22 novembril

22. novembri loengu teemaks on keerukus ja algoritmika, õppejõud Marko Kääramees.

Kursuse eesmärk

 • Anda kokkusurutud ülevaade informaatikast tervikuna.
 • Anda ajalooline ülevaade IT teooria, tehnoloogia ja äri arengust.
 • Tutvustada edaspidiseid teemasid/loengukursusi stuudiumi vältel.

Videosalvestused

On vaadatatavad sellelt lingilt.

Maht, aeg, tulemus

Kaks loengut nädalas. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud auditooriumites U06A-201 ning U06A-229 järgmistel aegadel:

 • Esmaspäeval kell 12:00: loeng eksamiks vajalike materjalide ja koduülesannetega. Õppejõud Tanel Tammet.
 • Neljapäeval kell 12:00: süvaloengud kitsamatel teemadel, tervikkursuste ülevaated ja teemasid tööstusest. Erinevad õppejõud. Ka siin antakse vahel koduülesandeid.

Kursus lõpeb eksamiga. Eksam on kirjalik, kaks või enam tundi, kümme küsimust ja ülesannet.

Kursuse käigus on iga nädal vaja võrgus täita valikvastustega kümne-kahekümne küsimusega mikro-kontrolltöö ühe nädala materjalide kohta, aega selleks on iga kord üks nädal. Kontrolltöö publitseeritakse siinsamas lehel nädalavahetusel. Samuti antakse kursuse käigus teha harjutusi: need tuleb teha iseseisvalt ja tulemused vastata samades mikro-kontrolltöödes.

Kursuse hinne arvutatakse nii: eksamipunktid (0...100) + kontrolltööde summaarne tulemus. Positiivsed hinded algavad 50 punktist. Igas kontrolltöös on ca kümme küsimust: kaks viga kontrolltöös on üks veapunkt, neli kaks veapunkti jne, tegemata kontrolltöö on viis veapunkti. Tudengi kõigi kontrolltööde miinuspunktide summast lahutatakse keskmine kontrolltööde miinuspunktide summa, vahe ongi summaarne tulemus.

Kontrolltöö ja koduülesanne

Kontrolltöö nr 11 on siin. Seda kontrolltööd saab teha 19 novembrist kuni 25 novembrini.

Ülesande lõpuosas on kolm küsimust puu ülesande ja kolm küsimust sql ülesande kohta. Lahenda selliselt:

Puu ülesanne: ava brauseris rekursiivse puu pilt http://dijkstra.cs.ttu.ee/~tammet/draw.html ja salvesta lähtekood maha oma arvuti faili tree.html. Salvestamiseks ava firefoxis File menüüst "Save Page as". Eri brauserites ja opsüsteemides leiad salvestamiskäsu eri viisidel: otsi, kuni leiad ok töötava viisi. Ava see fail oma brauseriga ja kontrolli, et kõik ok, st puu kuvatakse nagu enne. Ülesande sisuks on muuta salvestatud lähtekoodi failis tree.html ja vaadata, kuidas pilt muutub (lae peale muutusi brauserist uuesti ehk tee refresh või reload). Kindlam mõte on enne iga muutust teha lähtekoodi failist uue nimega koopia: siis ei lähe variandid ja originaal segi.

SQL ülesanne: installeeri sqlite3 (soovitavalt UNIXI keskkonda, aga täiesti võimalik ka harilikku Windowsi keskkonda, kasutades Windowsi käsurida). Seejärel loo ning lae sisse järgmine andmebaas andmebaasifaili mydb.db:

create table isik (id, nimi, vanus);
create table auto (id, nr, mudel, omanik);
insert into isik (id,nimi,vanus) values (1,'ants',23);
insert into isik (id,vanus) values (2,20);
insert into isik (id,nimi,vanus) values (3,'jaan',20);
insert into auto (id,nr,mudel,omanik) values (1,'201aba','ford',1);
insert into auto (id,nr,mudel,omanik) values (2,'310caa','fiat',1);
insert into auto (id,nr,mudel,omanik) values (3,'411dca','opel',2);
insert into auto (id,nr,mudel) values (3,'510aac','ford');

Selleks kopeeri ja salvesta ülevalolev tekstijupp faili db.sql ja anna käsurealt käsk

sqlite3 mydb.db < db.sql

Seepeale saad anda päringuid sqlite3 oma käsurealt, mille saad, kui käivitad

sqlite3 mydb.db

NB! Kui oled juba korra teinud sqlite3 mydb.db < db.sql ja soovid seda uuesti teha, siis kustuta enne fail mydb.db


Täida oma nimi, tudengikoodi ja emaili väljad. Vali iga küsimuse järel see vastus, mis paistab olema pakututest kõige õigem. Salvestada saad ainult ühe korra, parandusi teha ei saa. Iga kaks viga annavad ühe veapunkti, ehk, üks viga veapunktina arvesse ei lähe.

Siin on ka 2018 septembri kontrolltööde tulemused.

Praktilised iseseisvad tööd

Kursuse käigus tuleb teha mõned iseseisvad praktilised tööd, mille kohta on jooksvates kontrolltöödes küsimusi ja mille ainetel tulevad mõned küsimused eksamil.

Mitmed iseseisvad tööd kasutavad D.Ecki simulaatoreid The Most Complex Machine saidilt. Nee simulaatorid vajavad javat ja kõige parem on nad alla laadida ja oma masinas käivitada: siit leiad õpetuse, kuidas seda teha.

Loengute plaan ja materjalid

Kursusel ei ole ühtegi konkreetset õpikut. Järgnevas on toodud iga loenguga seotud materjalid eraldi.

Kursus jaguneb kaheks blokiks: esimene kolmandik sissejuhatus ja ajaloopõhine tehnoloogiaülevaade, järgmised kaks kolmandikku erinevad tehnoloogiad, arvutiteadus ja äri.

Loengute plaan on esialgne, töö käigus ilmub siia kindlasti muutusi. Seega, täpselt adekvaatsed ja õiged on need materjalid, mille loeng on kas juba läbi või tuleb järgmisena: kõik tuleviku-loenguid puudutavad materjalid on vanad, ning saavad loengu kättejõudmise ajaks mingil määral modifitseeritud ja täiendatud.

Senised loengud peaksid olema vaadatavad sellelt lingilt

NB! Ei ole mingit garantiid, et loengud jäävad üles mitmeks kuuks või et kõik loengud võrku ilmuvad.

1. nädal. Sissejuhatus: arvuti ja info, õppekavad ja teaduskond.

 • Esmaspäeval: Sissejuhatus. Arvuti ja info kodeerimise põhimõtted.
Loengumaterjal: itsissejuhatus1a.ppt, itsissejuhatus1a.pdf.


Lisaks:

2. nädal: Ajaloo algus ... 1940 ja küberkaitse.

 • Esmaspäeval: Varane ajalugu. Industrialiseerimine. Teoreetilised alused. Loogika. Esimesed arvutid.
Loengumaterjal: itsissejuhatus2a.ppt, itsissejuhatus2a.pdf.
 • Neljapäeval: Ülevaade IT õppekavadest (Kalle Tammemäe) ning küberkaitse ja IT turvaküsimused (Sten Mäses).
Loengumaterjal: Turvaloeng_konsp_2018_09_13_.pdf. Neljapäevase loengu küsimused tulevad ainult Steni loengu kohta.


Lisaks:

Tutvu krüptoloogiaga: sirvi veidi seda iseõppe kursust

3. nädal: Keskajalugu 1940-1960 ja e-riik.

 • Esmaspäeval: Keskajalugu : II maailmasõda kuni kuuekümnendateni. Arvutid ja programmeerimine. Keeled ja rakendused. Integraalskeemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus3o.ppt, Itsissejuhatus3o.pdf.
 • Neljapäeval: e-riik. Margus Püüa. Vaata 20. septembri loengu videosalvestust.


Lisaks:

4. nädal: Keskajalugu 1970 ... 1990 ja tekstitöötlus

 • Esmaspäeval: Keskajalugu jätkub: seitsmekümnendad, kaheksakümnendad. Mikroprotsessorid. Mini-, mikro- ja persionaalarvutid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus4o.ppt, Itsissejuhatus4o.pdf.
 • Neljapäeval: Tekstitöötlus (word, powerpoint, libreoffice, Latex, markdown, ...). Ivari Horm.
Loengumaterjal: Slaidid ja demofailid.

Lisaks:

5. nädal: Lähiajalugu 1990-... ja tabelarvutus

 • Esmaspäeval: Lähiajalugu: kaheksakümnendate teine pool kuni 2005. IBM PC, Macintosh, uued vanad opsüsteemid. Võrgundus ja veeb.
Loengumaterjal a osa:Itsissejuhatus5oa.ppt, Itsissejuhatus5oa.pdf.
Loengumaterjal b osa:Itsissejuhatus5ob.ppt, Itsissejuhatus5ob.pdf.
Loengumaterjal c osa:Itsissejuhatus5oc.ppt, Itsissejuhatus5oc.pdf.
 • Neljapäeval: Tabelarvutus. Ivari Horm.
Loengumaterjal: Slaidid ja demofail

Lisaks:

6. nädal: Programmeerimise alused, masinalähedane programmeerimine ja andmetüübid

Lisaks tarkvarast:

Lisaks riistvarast:

7. nädal: Programmeerimiskeeled ja suurte infosüsteemide arhitektuur.

Lisaks: Tutvu veidi nende populaarsus-võrdlustega:

Tillukeste interpretaatorite ja kompilaatorite koodinäited:

Siis vaata veidi neid asju:

Ja väga detailidesse minekuks on huvitav lugeda Javascripti interpretaatorite/kompilaatorite optimeeringutest:

8. nädal: Operatsioonisüsteemid ja võrgud

 • Esmaspäeval: Operatsioonisüsteemid.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus8o.ppt, Itsissejuhatus8o.pdf.
 • Neljapäeval: võrgu funktsioneerimise sissejuhatus ja edaspidise suurema kursuse ülevaade. Õppejõud Ivo Müürsepp.
Loengumaterjal: ITI0101_arvutivorgud.pptx, ITI0101_arvutivorgud.pdf.
Soovitavat katsetamist:
Eriti soovitavat lugemist:
Muidu soovitavat lugemist:

9. nädal: Tarkvara arhitektuur ja arvuti/opsüsteemide administreerimine

 • Esmaspäeval: Tarkvara arhitektuur. Teegid, komponendid, andmebaasid jms.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus9a.ppt, Itsissejuhatus9a.pdf.
 • Neljapäeval: Administreerimise sissejuhatus ja kursuse ülevaade. Õppejõud Edmund Laugasson.
Loengumaterjal: OSadmin_tutvustus_2.pdf. See materjal on väga mahukas: vaata põhjalikumalt esimesed 35 lk ja sirvi hilisemad kiiremini läbi.


Kohustuslikku lugemist

Lisaks: täiesti mittekohustuslikke ideid lugemiseks:

10. nädal: Võrgurakendused ja robootika

 • Esmaspäeval: Võrgurakenduste tehnoloogia.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus10.ppt, Itsissejuhatus10.pdf.

Tutvuda lühidalt võrgurakendustest:

Tutvuda lühidalt robootikast:

11. nädal: Rekursioon, funktsionaal- ja loogiline progemine, andmebaasid

 • Esmaspäeval: Rekursioon. Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine.

Loengumaterjal: Itsissejuhatus11.ppt, Itsissejuhatus11.pdf.

 • Neljapäeval: Andmebaasid. Õppejõud Priit Raspel. Eraldi loengumaterjalide faile ei ole: tutvu loengu videosalvestusega ning täiendavalt tutvu veidi kas selle sql tutorialiga või konkreetselt sqlite3 tutorialiga. Kumbki on mahukas, seega loe ainult algust ja sirvi veidi edasist. Sqlite on kõige lihtsamini installeeritav ja enim installeeritud sql andmebaas ning seda soovitame ka kontrolltöö ülesannetes katsetamiseks.

Lisaks proovi ja loe veidi:

Vaata ja proovi näiteid modifitseerida:
Huvi korral installeeri ja proovi Prologi: SWI Prolog.

12. nädal: Algoritmid: lahenduvus ja keerukus.

 • Esmaspäeval: Algoritmid: lahenduvus.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus13a.ppt, Itsissejuhatus13a.pdf.
 • Neljapäeval: Algoritmid: keerukus. Ülevaade kursusest. Õppejõud Marko Kääramees.

Lisaks tasub vaadata:

Lisaks:

13. nädal: Tehisintellekt.

 • Esmaspäeval: Tehisintellekt: ülevaade, semantika, loomulik keel, loogika.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus14o.ppt, Itsissejuhatus14o.pdf.
 • Neljapäeval: Tehisintellekt: õppimismeetodid.


Ajuteaduse teemadel tasub kõigepealt vaadata/kuulata Metzingeri loengut

Taustaks: tehisintellektinduse magistrikursus TTÜs ja ülevaade tehisintellektinduse valdkondadest
Lisaks tasub vaadata:

14. nädal: Tarkvara arendus ja IT äri.

 • Esmaspäeval: Tarkvaraarendusprotsess, IT projektid ja äri.
Loengumaterjal: Itsissejuhatus15o11.ppt, Itsissejuhatus15o11.pdf.
 • Neljapäeval: IT projektid ja arendus reaalsetes organisatsioonides; Sessil hakkamasaamine.


Lisaks:

15. nädal: Konsultatsioon ja loengud ettevõtetest.

 • Neljapäeval: TBA ja konsultatsioon

16. nädal: Konsultatsioon ja loengud ettevõtetest.

 • Esmaspäeval: Välisloengud ettevõtetest ja võimalus küsida eksami kohta.

Näiteid vanadest eksamitest

Siin on näited ca 10 aastat tagasi tehtud eksamitest. Tegelikud eksamiküsimused tulevad teistsugused, formaat on sama.


Kohustuslikud lugemismaterjalid

Järgnevate materjalide läbilugemine on kursuse läbimisel kohustuslik. Kursuse jooksul tuleb siia veidi täiendusi:


Väga kasulikud lugemismaterjalid: loe neid!

Kursuse käigus on mõistlik lugeda valikut artikleid kõigist neist saitidest:

Kui kõik tundub liiga lihtne, siis: