ITV9070 2022

Allikas: Lambda
märgid

Code: ITV9070
Link: http://lambda.ee/wiki/Semantika_ja_anal%C3%BC%C3%BCtiline_filosoofia
Title: Semantics and Analytical Philosophy Archive: year 2021 archive
Lecturer: Tanel Tammet
Contact: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel

NB! This is a year 2022 archive, not actual materials / tasks for 2023

NB! Eksamitulemused

 • 4. jaanuaril eksamit teinud tudeng: hinne 4.
 • 11 jaanuari eksamijärgsed hinded perekonnanime esitähe järgi: K 5, S 1, V 5, M 5.

Eksamid

Eksamid teeme 2023 jaanuari eksamisessioonil koos IT sissejuhatuse eksamiga.

Eksamipäevi on kolm ja eksamid toimuvad igal päeval kell 11:00 ja 14:00 IT kolledzhi auditooriumis ICO-314. Eksamipäevad on:

 • 4. jaanuar
 • 11. jaanuar
 • 18. jaanuar

Konkreetse päeva ja aja (kell 11 või 14) võid ise valida, aga soovitus on teha eksam 4 või 11 jaanuaril, siis saad vajadusel kasutada 18 jaanuarit nö järeleksamiks (või lihtsalt varuks). Eksamiks on aega kaks ja pool tundi.


17 novembri seminari iseõppe materjalid

17 novembril loenguruumis loengut ei olnud: selle asemel iseõppe materjalid on end-to-end-learning vs hybrid systems philosophy (kõike ei pea vaatama: niipalju, kui jõuad):

ja väga soovitavalt lugeda vektorsemantikast:

Kell 12 on plaanis kolm ettekannet teamsis: siin link salvestusele


Time, place, credits

Credits: 6

 • Thursdays odd weeks (starting 1. Sept, then 15, 29 Sept, 13 Oct, 27 Oct, 10 Nov, 24 Nov, 8 Dec etc):
 • Thursdays even weeks: (starting 8. Sept, then 22 Sept, 6. Oct, 20 Oct, 3 Nov, 17 Nov, 1 Dec etc) on site (not Teams):
  • A lecture at 10:00-11:30 in the room ICO-217
  • A practice session at 12:00-13:30 in the room ICO-217

The contents of practice sessions are presentatins by students and their discussion. For all students, presence in the practice sessions is important and is accounted for in the final grade.

The course will finish with a written exam. The materials below marked with a red E will be critical for studying for the exam, while the materials marked with blue L are also used but less important. Materials without such marks will not be used for the exam questions.

In order to be allowed to take the exam, each student should give at least four presentations. Presentations are not graded, but when they are determined not to be satfisfactory, they should be re-done.

Some of the later lecture times will be used as additional practice sessions.

Initial course plan, materials and topics

We consider several topics, starting from general ones and moving to more specific.

The main goal of the lectures is to make it easier to understand the concepts and ideas in the topics, in order to better understand the reading materials..

Intro, semiotics, philosophy

 • Source for the first round of presentations: Tähendus, tõde, meetod.. Separate original articles can be found by googling.

Main materials:

Useful to read/listen:

About the alphabet:


Notes on structuralism, deconstruction and friends:

Notes on Propp:

Notes on the Vienna circle and logical positivism:

Evolution of brain, intelligence and society

Sociobiology, evolutionary psychology and memetics.

Recording of the lecture: 15 Sept

Main material:

Recommended overviews:

Recommended books:

Important papers:

Additional notes and recommendations, not obligatory:

Brain science

Sissejuhatava loengu materjal L

Sissejuhatava loengu salvestus teamsis: 29 sept.

For exam:

Good general overviews:

Important podcasts:


General notes:

Read also:

Infinity, logic and philosophy of mathematics

Esimeseks teemaks on sissejuhatus matemaatika filosoofiasse, eeskätt lõpmatuse ja lahendamatuse küsimused.

Alustuseks loe läbi eksamil kohustuslik sissejuhatav presentatsioon

Mõlemis videos on pead alaspidi:

Lõpmatuse jätk ja lahenduvus:

Kui lõpmatus/Cantori teoreem jäävad segaseks, siis on abiks lugeda cardinality wikipedias. Gödeli mittetäielikkuse kohta tasub veidi täiendavalt tutvuda Gödeli mittetäielikkuse teoreemide filosoofiliste järeldustega Stanfordi filosoofia-entsüklopeediast: see on osa pikemast mittetäielikkuse-artiklist, mille esimeses pooles räägitakse pikemalt kummastki Gödeli mittetäielikkuse teoreemist: veendu, et saad enamvähem aru, mida kumbki teoreem ütleb.

Seejärel loe läbi pikem jutt: matemaatika filosoofia Stanfordi filosoofia-entsüklopeediast.


Järgmisena on teemaks mitteklassikaliste loogikatega matemaatika filosoofia taustal:More on nonclassical logics:

Thinking and AI

Loengu videosalvestus.

Esiteks, tehisintellekti filosoofia põhiküsimused (väga lähedased funktsionalismi küsimustele).

Alustuseks palun kuula või vaata läbi

Seejärel loe läbi wikiülevaated põhiküsimustest:

Ja tehnilisemalt lisaks Graziano neuroteaduse-hüpoteesiga teadvuse osas:

Eelpool igal pool viidatud/arutletud hiina toa kohta saab lugeda detailsemat argumentatsiooni ja vastuväiteid päris heast wikiartiklist:

Järgmisena olulist lugemist ja kuulamist:

Täiendavalt kuula paari-kolme (ideaalis kõiki) järmistest suuremate klassikute episoodidest omal valikul:


Semantics of natural language

We will look into both

 • Vector semantics
 • Semantics based on world model

Details will be added when the block starts

Dialog, pragmatics, uncertain knowledge

Esimeseks teemaks on pragmaatika dialoogis. Siin on mitu omavahel seotud haru (vaata korra neile artiklitele peale, aga ära väga põhjalikult loe, kui sügavamat huvi ei teki):

 • Speech acts L ehk laused, mis teevad midagi, mitte ei kanna ainult lihtsalt informatsiooni
 • Implicature L mille põhiosa on Grice maksiimid, nende järgimine ja eiramine: ehk, mida loetakse välja dialoogi käigus
 • Relevance theory ehk Grice maksiimide edasiarendused

Alustuseks kindlasti vaata/kuula hoopis neid lühiloenguid

Kui sul on huvi Grice originaali vaadata (ei ole kohustuslik), siis

Kindlasti vaata seejärel läbi

Täiendavalt head vabatahtlikku kuulamist ja lugemist:


Järgmine teema on ebakindlad teadmised ja tõenäosus: kuidas sellest aru saada, kirja panna ja järeldusi teha.

Sissejuhatus teemasse on ühine sama nädala materjalides teadmiste formaliseerimise kursuses.

Loengusalvestus: tõenäosused ja erandid


Loe hoolega detailset sissejuhatust teemasse: Numeric uncertainty (L järgneva esimese punkti suuniste järgi):

 • Kindlasti loe kuni peatükini "Different ways to encode confidences in logic"ja vaata kiirelt peale kõigi viidatud wikilehtedele.
 • Vaata lühidalt läbi järgmised peatükid ja süvene ainult siis, kui asi paistab huvi pakkuvat.

Seejärel loe algusotsad ja sirvi veidi edasi neid pikemaid Stanfordi filosoofia-entsüklopeedia artikleid:

Loengus mainisin ka meie confidence ja eranditega-rehkendamise süsteemi ja näiteid.


Presentations

Schedule

 • 20 okt:
  • Overview of pragmatism as a philosophical school: main ideas, development etc: Karmo
  • Kalev: Bicameral mind (6 okt varuks)
  • Nick Boström "are we living in simulation": Villem
 • 17 nov:
  • Kajar : Frame problem in AI. Suggestion: use wiki take, Dennett encyclopedia of philosophy take, Morgenstein.
  • Rene: Intuitsionistlik loogika: näited teoreemidest, mis kehtivad klassikaliselt, kuid mitte intuitsionistlikult. Näiteid tõestustest, millel lihtne klassikaline, kuid keeruline intuitsionistlik tõestus (otsi ntx ruutjuur kahe irratsionaalsuse ümber käivat)
  • Martin: kas AI areneb ohtlikuks
 • 1 dets 2 blokki
  • Kalev : kas neuroteadlased suudaks mikrokontrollerist aru saada? Alustuseks sobib see artikkel, aga otsi juurde.
  • Norman: Research and give an overview of the state of the art in machine translation: top systems, their capacity and the main principles of how they work.
  • Martin: neuroimaging. Mida saab ja mida ei saa teha. (ei saanud ette kanda)

Some themes for selection

Ideas for the first rounds from this book (search originals from the web):

 • Putnam: tähendus ja osutus. (Meaning and reference)
 • Quine: empirismi kaks dogmat. (Two dogmas of empiricism)
 • Dummett: Truth.
 • Tarski: semantiline tõekontseptsioon.
 • Strawson: tähendus ja tõde
 • Ramsey subjektiivne tõenäosusteooria.

Further: