ITV9070 2021

Allikas: Lambda
märgid

Code: ITV9070
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0071
Archive: 2020 arhiivi
Lecturer: Tanel Tammet
Contact: tanel.tammet@ttu.ee, 6203457, ICT 426

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel

NB! This is an archive from 2021, not the current information / list of materials

Tulemused

Eksamihinded on nüüd ÕISis. Tänan kõiki tudengeid, eksamid läksid igati hästi: neljad ja viied.

9 detsembri loeng (viimane sel kursusel!) toimub plaanipäraselt teamsis.

Teemadeks konsultatsioon eksamiks ja üks tudengi ettekanne.

Tiimi link

See peaks olema õige loengu link: link

Paar linki wikipedia dataga ja tavamõtlemise mehhaniseerimise näidetega

Kui kellelgi peaks tekkima huvi veidi katsetada toore Wikipedia dataga, siis saab loengus vaadatud töödeldud variante siit (tarballid sisaldavad datat, selgitavat README-d ja tarkvara selle ise ehitamiseks):


Lisaks gk: tavamõtlemise mehhaniseerimise proge koos näidetega

Eksamite kava ja ajad

Eksamid teeme 2022 jaanuari eksamisessioonil kohapeal audikas, koos IT sissejuhatuse tudengite eksamitega. Aega eksamil on poolteist tundi.

Eksamipäevi on kolm ja eksamid toimuvad igal päeval kell 10:00, 12:00 ja 14:00 IT kolledzhi auditooriumis ICO-314. Eksamipäevad on:

 • 4. jaanuar
 • 7. jaanuar
 • 18. jaanuar

Vali palun ise, mis päeval ja mis ajal (10, 12 või 18) eksamile tuled. Registreeruda ei ole vaja. Kokku võib eksamit teha kaks korda. Pärast 18. jaanuari enam eksameid/järeleksameid ei tule.Time, place, credits

Credits: 6

Lectures: Thursdays at 15:45-17:15 in the room ICT-A2

Practice sessions: every second Friday starting from 10. September at 9:30-11:00 in the room ICT-A2

The contents of practice sessions are presentatins by students and their discussion. Presence in the practice sessions is accounted for in the final grade.

Course will finish with a written exam. The materials below marked with a red E will be critical for studying for the exam, while the materials marked with blue L are also used but less important. Materials without such marks will not be used for the exam questions.

In order to be allowed to take the exam, each student should give at least four presentations. Presentations are not graded, but when they are determined not to be satfisfactory, they should be re-done.

Some of the later lecture times will be used as additional practice sessions.

Initial course plan, materials and topics

We consider several topics, starting from general ones and moving to more specific.

The main goal of the lectures is to make it easier to understand the concepts and ideas in the topics, in order to better understand the reading materials..

Main and recommended materials

Obligatory:

analytic philosophy.

Useful readings:

*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *.

Intro, semiotics, philosophy

Main materials:

Useful to read/listen:

About the alphabet:


Märkmeid strukturalismist, dekonstruktsioonist ja muust:

Märkmeid Proppi teooriast:

Märkmeid Viini ringist ja loogilisest positivismist:

Evolution of brain, intelligence and society

Sociobiology, evolutionary psychology and memetics.

Main material:

Recommended overviews:

Recommended books:

Important papers:


Märkmeid: artiklid, kogumikud ja muud. Ei ole kohustuslik lugemine.

Brain science

For exam:

Good general overviews:

Read also:

Important:


General notes

Infinity, logic and philosophy of mathematics

Esimeseks teemaks on sissejuhatus matemaatika filosoofiasse, eeskätt lõpmatuse ja lahendamatuse küsimused.

Alustuseks loe läbi eksamil kohustuslik sissejuhatav presentatsioon

Kui lõpmatus/Cantori teoreem jäävad segaseks, siis on abiks lugeda cardinality wikipedias. Gödeli mittetäielikkuse kohta tasub veidi täiendavalt tutvuda Gödeli mittetäielikkuse teoreemide filosoofiliste järeldustega Stanfordi filosoofia-entsüklopeediast: see on osa pikemast mittetäielikkuse-artiklist, mille esimeses pooles räägitakse pikemalt kummastki Gödeli mittetäielikkuse teoreemist: veendu, et saad enamvähem aru, mida kumbki teoreem ütleb.

Seejärel loe läbi pikem jutt: matemaatika filosoofia Stanfordi filosoofia-entsüklopeediast.


Järgmisena on teemaks mitteklassikaliste loogikatega matemaatika filosoofia taustal:


More on nonclassical logics:

Thinking and AI

Esiteks, tehisintellekti filosoofia põhiküsimused (väga lähedased funktsionalismi küsimustele).

Alustuseks palun kuula või vaata läbi

Seejärel loe läbi wikiülevaated põhiküsimustest:

Ja tehnilisemalt lisaks Graziano neuroteaduse-hüpoteesiga teadvuse osas:

Eelpool igal pool viidatud/arutletud hiina toa kohta saab lugeda detailsemat argumentatsiooni ja vastuväiteid päris heast wikiartiklist:

Järgmisena olulist lugemist ja kuulamist:

Täiendavalt kuula paari-kolme (ideaalis kõiki) järmistest suuremate klassikute episoodidest omal valikul:


Semantics in the semantic web

Selle nädala fookus on suhteliselt spetsiifilisel ja praktilist laadi küsimusel, mida URI tähendab ja kuidas nendega toimetada, mis on veidi sarnane klassikalise semiootika-kolmnurgaga, aga praktilises/tehnilises kontekstis.


Dialoog, pragmaatika, ebakindlad teadmised

Esimeseks teemaks on pragmaatika dialoogis. Siin on mitu omavahel seotud haru (vaata korra neile artiklitele peale, aga ära väga põhjalikult loe, kui sügavamat huvi ei teki):

 • Speech acts L ehk laused, mis teevad midagi, mitte ei kanna ainult lihtsalt informatsiooni
 • Implicature L mille põhiosa on Grice maksiimid, nende järgimine ja eiramine: ehk, mida loetakse välja dialoogi käigus
 • Relevance theory ehk Grice maksiimide edasiarendused

Alustuseks kindlasti vaata/kuula hoopis neid lühiloenguid

Kui sul on huvi Grice originaali vaadata (ei ole kohustuslik), siis

Kindlasti vaata seejärel läbi

Täiendavalt head vabatahtlikku kuulamist ja lugemist:


Järgmine teema on ebakindlad teadmised ja tõenäosus: kuidas sellest aru saada, kirja panna ja järeldusi teha.

Sissejuhatus teemasse on ühine sama nädala materjalides teadmiste formaliseerimise kursuses.

Loe hoolega detailset sissejuhatust teemasse: Numeric uncertainty (L järgneva esimese punkti suuniste järgi):

 • Kindlasti loe kuni peatükini "Different ways to encode confidences in logic"ja vaata kiirelt peale kõigi viidatud wikilehtedele.
 • Vaata lühidalt läbi järgmised peatükid ja süvene ainult siis, kui asi paistab huvi pakkuvat.

Seejärel loe algusotsad ja sirvi veidi edasi neid pikemaid Stanfordi filosoofia-entsüklopeedia artikleid:Presentations

Schedule

 • 10 sept: Voites: Putnam: tähendus ja osutus. (Meaning and reference)
 • 10 sept: Lips: Tarski: semantiline tõekontseptsioon.
 • 10 sept: Igor: Ramsey subjektiivne tõenäosusteooria.
 • 24 sept: Javier: Dummett: Truth.
 • 24 sept: Joonas: Strawson: Tähendus ja tõde.
 • 24 sept: Svetlana: Dennett: quining qualia
 • 8. okt: Lips: How do bacteria and simple organisms communicate
 • 8. okt: Igor: Frame problem in A.I.
 • 8. okt: Voites: ...
 • 5 nov: Igor: modal logic S4 and S5, statistical principles in machine translation
 • 5 nov: Javier: AI responsibility and morals
 • 5 nov: Voites: Boström simulation argument
 • 19. nov: Igor: google translation
 • 19. nov: Silvia: Antroopsusprintsiip ja boltzmanni aju
 • 19. nov: Javier: GPT-2 ja GPT-3Themes for selection

Ideas for the first rounds from this book (search originals from the web):

 • Putnam: tähendus ja osutus. (Meaning and reference)
 • Quine: empirismi kaks dogmat. (Two dogmas of empiricism)
 • Dummett: Truth.
 • Tarski: semantiline tõekontseptsioon.
 • Strawson: Tähendus ja tõde.
 • Ramsey subjektiivne tõenäosusteooria.

Further: