ITV0081 arhiiv 2012

Allikas: Lambda

Ainekood: ITV0081
Lektor: Tiina Zingel

See on 2012 arhiiv: kehtivate materjalide jaoks vaata ITV0081

Soovitatav kirjandus:

T.Tamme, T.Tammet, R.Prank. Loogika: mõtlemisest tõestamiseni. TÜ Kirjastus, 2002.

Loengute materjalid.

 1. Meeldetuletus lausearvutusest. (ppt)
 2. Meeldetuletus predikaatarvutusest. (ppt)
 3. Sekventsarvutus.
  (24.veebruaril ära jäänud loengu asemel)
 4. Tõestuseotsingu strateegiad.
 5. Unifitseerimine. (ppt)
 6. Sissejuhatus automaattõestamisse.
 7. Davis-Putnami meetod. (ppt)
 8. Resolutsioonimeetod lausearvutuses. (ppt)
 9. Resolutsioonimeetod predikaatarvutuses. (ppt).
 10. Resolutsioonistrateegiad. (ppt)
 11. Võrdusega predikaatarvutus. (ppt)
 12. Mitteklassikalised loogikad.

Kodused ülesanded.

Kodused ülesanded jagunevad kohustuslikeks ja mittekohustuslikeks. Eksamile pääsemiseks tuleb ära teha kõik kohustuslikud ülesanded ja 50% mittekohustuslikest ülesannetest. Tehes rohkem kui 50% mittekohustuslikest ülesannetest, on võimalik saada boonuspunkte, mis lähevad arvesse eksamihindes.

Kodused ülesanded 1: tähtaeg 9.märts 2012

Kodused ülesanded 2: tähtaeg 23.märts 2012

Kodused ülesanded 3: tähtaeg 4.mai 201

Lahendused

Kodutööde punktid


Kohustuslik kodune ülesanne 1 : tähtaeg 20.aprill 2012

Kohustuslik kodune ülesanne 2 : tähtaeg 18.mai 2012

Kontrolltöö.

Kontrolltöö tulemused

Eksam.

Eksamitöö koosneb kahest teoreetilisest punktist (vt Kordamisküsimused.).

Eksamiajad:

23.mai kell 12 ruumis IT-140

28.mai kell 10 ruumis IT-140

Konsultatsioon 18.mai kell 14 ruumis II-409

Tulemused