Mitteklassikalised loogikad.

Allikas: Lambda

1. Modaalloogika.

Modaalloogika on klassikalise loogika üldistus, kus on lisaks kasutusele võetud võimalikkuse ja paratamatuse modaalsed operaatorid. Tavaliselt öeldakse, et loogiliselt mittevõimalik on see, millest järeldub vastuolu. Seega on iga väide, mis on tõestatud vääraks, loogiliselt mittevõimalik ja iga tõestatud lause paratamatult tõene. Kui lause pole paratamatult väär, siis on ta loogiliselt võimalik.


2. Temporaalloogika. (ppt)
3. Kirjeldusloogikad. (ppt)