Võrgurakendused II 2018 praksi- ja eksamitulemused 3

Allikas: Lambda
Kood	        Eesn	prax1	prax2	eksam1	eksam2	eksam3	summa	hinne
164679IAPB	A	25	25	31			81	4
143054IAPB	R							
180685TAF	A	18	15	29			62	2
155173IAPB	D	25	17		40		82	4
155175IAPB	E	25	12	10		27	64	2
155417IAPB	R	12	20		24		56	1
155194IAPB	V	22	25	35			82	4
155042IAPB	G							
164128IAPB	L							
155047IAPB	A	3	25					
155221IAPB	D	22	25	30			77	3
155223IAPB	A	20	25			32	77	3
155419IAPB	N	3	25					
155185IAPB	K	27				38	90	5
155389IAPB	K	25	13		35		73	3
155761IAPB	C	25	13	29			67	2
155251IAPB	S	20	25	29			74	3
154887IAPB	M							
155248IAPB	O	3	25			39	67	2
155243IAPB	J	25	27	52			104	5
155738IAPB	T	18	15	16		27	60	2
153605IATM	P							
154909IAPB	M							
154908IAPB	K	25	13	20			58	1
155252IAPB	M							
142799IAPB	S	25	20	44			89	4
155250IAPB	R	27	27	40			94	5
154884IAPB	A	24	22		24		70	3
164853IAPB	M							
154877IAPB	R	25	20		13	40	85	4
155187IAPB	A							
154837IAPB	E	25	25		45		95	5
164718IAPB	K	27	27	46			100	5
155240IAPB	E							
155249IAPB	R	25	25		24		74	3
155083IAPB	T							
154879IAPB	M	27	27		38		92	5
142766IAPB	K	25	25	25			75	3
155421IAPB	H	22	27	39			88	4
155219IAPB	A							
155152IAPB	R	21	25					
155177IAPB	C	27	27		49		103	5
155378IAPB	K	21	25	23			69	2
155706IAPB	M							
156215IAPB	T	12	20		29		61	2
143066IAPB	J	22	27	40			89	4
142437IAPB	J	12	8		36		56	1
154858IAPB	D	22	27	49			98	5
155241IAPB	M	25	25	25			75	3
155196IAPB	E	25	17	26			68	2
155691IAPB	I	12	20		33		65	2
155203IAPB	B	27	27	44			98	5
142377IAPB	R							
160421IAPB	M							
180702TAI	R	25	25	45			95	5
155553IAPB	R							
155043IAPB	R	21	25	36			82	4
155552IAPB	D	25	17			39	81	4
155611IAPB	S	21	25		24		70	3
155387IAPB	S	25	26	35			86	4
143046IAPB	A							
155429IAPB	R							
142438IAPB	H	25	26		51		102	5
180236TAI	V							
164092IAPB	S							
155218IAPB	I	20	25	30			75	3
155171IAPB	A							
155433IAPB	K							
155199IAPB	R	25	27	35			87	4
155202IAPB	I	25	27	46			98	5
142596IAPB	D	5	10		9	20	35	0
154874IAPB	W	12	21			30	75	4
154883IAPB	J	10	8			48	66	2
155245IAPB	H	25	12	28			65	2
142375IAPB	R	2	4					
155739IAPB	M	24	22			28	74	3
155548IAPB	V	21	25		24		70	3
142457IAPB	A							
155420IAPB	H	10	8		52		70	3
155153IAPB	M	25	20		46		91	5
155708IAPB	G	10	8		48		66	2
155390IAPB	K							
155556IAPB	K	25	20		35		80	4
155376IAPB	H	12	21		40		73	4
154855IAPB	A	24	22			38	84	4
155406IAPB	V	25	26	20			71	3